Kraków 2009

Na začátku března zorganizovalo oddělení polonistiky katedry slavistiky tématickou exkurzi do Krakova. Cílem exkurze bylo seznámit studenty s kulturou, historií a současnými společenskými reáliemi Polska. Třídenní cesta zahrnovala návštěvu předních kulturních a historických památek Krakova. Navštívili jsme mj. Muzem Czartoryskich, v jehož sbírkách se například nachází originál Dámy s hranostajem Leonarda Da Vinci a díla mnoha dalších předních evropských malířů. Kromě toho jsme se studenty prošli Královskou cestu, historický střed města, židovskou čtvrť Kazimierz a zhlédli divadelní představení v Národním divadle J. Słowackého. Završením naší poznávací cesty byla prohlídka královského zámku Wawelu, včetně komnat a přilehlé katedrály, v níž jsou uloženy ostatky polských panovníků.

Za přípravu a organizaci děkujeme zejména Mgr. Krystyně Przyhoda, ale také všem zúčastněným studentům, kteří se také na průběhu exkurze aktivně podíleli a tím si ověřili své jazykové a průvodcovské dovednosti. Děkujeme také za finanční podporu děkanátu FF OU a věříme, že podobné cesty za poznáním budeme moci pořádat i nadále.

Kraków 2009
Kraków 2009
Kraków 2009
Kraków 2009
Kraków 2009
Kraków 2009
Kraków 2009
Kraków 2009
Kraków 2009
Kraków 2009

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016