Slavnostní otevření detašovaného pracoviště OU

Ostravská univerzita se připojuje k trendu zvyšování dostupnosti a flexibility studia, proto bylo dne 26. září 2008 slavnostně otevřeno nové detašované pracoviště Ostravské univerzity v objektu Základní školy Slovenská v Českém Těšíně. Slavnostního zahájení se zúčastnili představitelé Ostravské univerzity, města Český Těšín spolu se zástupci Euroregionu Těšínské Slezsko a dalších vzdělávacích institucí. Prostory adaptované pro vysokoškolskou výuku budou od zimního semestru akademického 2008/2009 sloužit také více než třicítce studentů prvního ročníku bakalářského studijního oboru Polština ve sféře podnikání, realizovaného kombinovanou formou oddělením polonistiky katedry slavistiky FF OU.

Cílem studia oboru Polština ve sféře podnikání je vzdělání odborníků schopných komunikovat polsky v různých komunikačních situacích v podnikatelské sféře v českém i zahraničním prostředí. Studijní obor poskytuje jazykové znalosti a řečové dovednosti pro praktickou realizaci cizojazyčné komunikace, a je orientován na praktické osvojení znalostí, které pak student uplatní ve své budoucí profesi. Připravenost absolventů na požadavky praxe bude proto rozšířena o znalosti odborné polštiny zejména pro oblast podnikání a cestovního ruchu.

Studijní plán oboru Polština ve sféře podnikání se skládá z předmětů standardního lingvistického studia, které jsou základem pro jazykovou specializaci studentů, a předmětů odborného zaměření na jazykovou sféru v oblasti podnikání a cestovního ruchu. Dále je tvořen kulturologickými disciplínami nebo předměty, v nichž studenti získávají další speciální znalosti a dovednosti. Studijní obor tedy propojuje teoretickou složku vzdělávání a aplikované disciplíny, které jsou vyučovány v cizím jazyce, přičemž důraz je kladen na uplatnění funkčnosti a interdisciplinárních vztahů.

Slavnostní otevření detašovaného pracoviště OU
Slavnostní otevření detašovaného pracoviště OU
Slavnostní otevření detašovaného pracoviště OU
Slavnostní otevření detašovaného pracoviště OU

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016