Spolupráce oddělení rusistiky KSLA s Tallinskou univerzitou úspěšně pokračuje

V prvních prosincových dnech (3. – 7. 12. 2007) jsme přivítali na oddělení rusistiky katedry slavistiky FF OU další hosty z Tallinské univerzity (Estonsko). Na týdenní přednáškový pobyt přicestovaly prof. Světlana Turovskaja a Inna Adamson, PhD. Obě kolegyně přednesly posluchačům magisterského i bakalářského studia zajímavé přednášky: „Vývojové tendence v ruštině na přelomu 20. a 21. století“ – část I a II (prof. S. Turovskaja) a  „Lexikální sémantika“ – část I, II (I. Adamson, PhD.). V průběhu besedy s učiteli oddělení rusistiky tallinnské kolegyně vyslovily přání, aby naše pracoviště dosavadní spolupráci ještě více prohloubila a rozšířila, a to nejen v rámci programu SOCRATES-ERASMUS.

Návštěva z Tallinské univerzity (Estonsko)
Návštěva z Tallinské univerzity (Estonsko)
Návštěva z Tallinské univerzity (Estonsko)
Návštěva z Tallinské univerzity (Estonsko)
Návštěva z Tallinské univerzity (Estonsko)
Návštěva z Tallinské univerzity (Estonsko)
Návštěva z Tallinské univerzity (Estonsko)
Návštěva z Tallinské univerzity (Estonsko)

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016