Pedagogický poradce

Pedagogický poradce
Schneider Marek, PhDr., Ph.D.
studijní poradce a koordinátor pro studující se specifickými potřebami
553 46 1354


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 09. 2023