OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra sociologie > Studium a přijímací řízení > Přijímací řízení

Přijímací řízení

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu (test na PC). Test obsahuje 50 otázek, na každou otázku je možná jedna správná odpověď (multiple-choice). Výsledek testu je dán součtem správných odpovědí, s maximem 100 bodů. Test obsahuje deset otázek v anglickém jazyce!

Uchazeč musí prokázat obecné studijní předpoklady k vysokoškolskému studiu, kulturně-společenský přehled (literatura, umění, politika) a vědomosti ze společenských věd (sociologie, filosofie, logiky, práva, ekonomie, psychologie, historie) v rozsahu středoškolských (gymnaziálních) osnov.

Doporučená literatura:

Havlicová, L. Jak se dostat na vysokou? Obor Sociologie. Praha: Amos, 2007. ISBN: 80-86917-10-X

facebook
rss
social hub