Přijímací řízení

Přijímací řízení:
Forma přijímací zkoušky:bez přijímací zkoušky
Obsah přijímací zkoušky:Uchazeči budou hodnoceni podle výsledků studia na střední škole. Hodnotí se průměr známek na konci předposledního ročníku a průměr v pololetí posledního ročníku střední školy. Průměr se počítá z všech povinných předmětů (mimo známky z chování).
Uchazeči jsou povinni ověřené kopie výročních vysvědčení z předposledního a posledního ročníku střední školy, resp. výpis z pololetí posledního ročníku střední školy zaslat spolu se zkrácenou verzí e-přihlášky do 15. března 2020 na adresu Dvořákova 7, 702 00 Ostrava.
Kritéria přijímací zkoušky:Oba průměry se zprůměrují a budou převedeny na body následovně:
průměr 1,00−1,24 = 100 bodů
průměr 1,25−1,49 = 90 bodů
průměr 1,50−1,74 = 85 bodů
průměr 1,75−1,99 = 80 bodů
průměr 2,00−2,24 = 75 bodů
průměr 2,25−2,49 = 70 bodů
průměr 2,50−2,74 = 60 bodů
průměr 2,75−2,99 = 55 bodů
průměr 3,00 = 50 bodů
průměr 3,01 a více = 40 bodů

Minimum pro přijetí je 60 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Požadavky pro přijetí:informace o požadavcích pro přijetí soubor pdf 0,82 MB

Zveřejněno / aktualizováno: 17. 02. 2020