Přijímací řízení

Přijímací zkouška do bakalářské studijního programu Sociologie probíhá formou elektronického písemného testu v délce 30 minut, který prověřuje obecné předpoklady ke studiu a skládá se ze dvou samostatných částí: logické myšlení a verbální myšlení. Otázky v testu mají rozdílné bodové ohodnocení podle obtížnosti. Není doporučena žádná speciální přípravná literatura. Obsah testu vychází z náplně středoškolského vzdělání.

Ukázkový přijímací test soubor pdf 0,81 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 01. 2024