Katedra sociologie

Naše katedra sociologie byla založená v roce 2013. Jedná se o nejmladší sociologickou katedrou v České republice. Studentům nabízíme prezenční formu bakalářského studia Sociologie. V budoucnu bychom rádi naši nabídku rozšířili o navazující magisterské studium a profesní bakalářské studijní programy.

Činnosti katedry

Na katedře zkoumáme současnou společnost se zaměřením na aktuální témata jako jsou změny v pracovním a rodinném životě, městský prostor, řízení organizací, význam médií, migraci a náboženství. Kromě akademické činnosti se také angažujeme ve spolupráci s neakademickou veřejností a rádi se věnujeme šíření vědeckých poznatků ve společnosti.

Výuka

V naší výuce spojujeme teoretické a metodologické znalosti s praktickými dovednostmi. Připravujeme studenty a studentky pro další akademická studia i pro úspěšné vkročení do praxe a profesního života. Naše sociologické předměty jsou otevřené i studentům jiných oborů na Ostravské univerzitě. Navíc nabízíme možnost zahraničního studijního pobytu prostřednictvím programu Erasmus+ a dalších programů.

Studijní moduly

Na katedře sociologie nabízíme čtyři studijní moduly: Základy žurnalistiky, HR-personální konzultant, Přenositelné pracovní kompetence pro trh práce I. a Přenositelné pracovní kompetence pro trh práce  II.

Projekty

Spolupráce s pracovním trhem

Naše katedra se snaží o co nejužší propojení s organizacemi a firmami v kraji, ale i celé České republice. Naši studenti v rámci studia absolvují více než 100 hodin praxe.


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 12. 2023