OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra romanistiky > Ze života katedry > Aktuality

Ostravská univerzita

Zemřel prof. PhDr. Lubomír Bartoš, CSc.

Ostravské hispanisty zasáhla velmi smutná zpráva. Dne 27. listopadu 2017 zemřel v úctyhodném věku 85 let náš milý kolega prof. PhDr. Lubomír Bartoš, CSc., který velkou část svého života spojil s rozvojem ostravské katedry romanistiky. Na ni přišel roku 1995 jako uznávaný odborník na španělskou lingvistiku, který se prosadil i v mezinárodním kontextu, a pomohl tak založit studia učitelství španělského jazyka a literatury v rámci kterých přednášel až do předloňského roku. Odborně se zabýval španělskou lingvistikou, převážně fonetikou a fonologií, v posledních letech také frazeologií a argotem. Celoživotní vášní prof. Bartoše pak byla americká španělština. Jeho působení na Filozofické fakultě OU zanechalo nesmazatelnou stopu nejen proto, že jako školitel dovedl k doktorským titulům několik pracovníků naší katedry, ale také proto, že svým přístupem k výuce, vědě a obecně k životu inspiroval řadu svých studentů a následovníků.

Prof. PhDr. Lubomír Bartoš, CSc.
Prof. L. Bartoš přednáší v rámci vzpomínkového dne u příležitosti 20. výročí založení katedry romanistiky FF OU (2013)


Zveřejněno / aktualizováno: 28. 11. 2017

facebook
rss
social hub