OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra psychologie > Vyjeď s námi do zahraničí > Katederní koordinátor Erasmus+

Spolupráce katedry psychologie s dalšími institucemi

Zahraniční partneři katedry:

 • University of Ulster, GB, Dr. Christopher Lewis
 • College Foundation of University of Exeter, GB, Barbara Pool
 • University of Athéns, Prof. Janis Marmarinos, Dr. S. Pantelis
 • Uniwersytet Śląski Katovice, prof J. M. Stanik,
 • University of Potchestrum, JAR, prof. Paul Muller
 • Katedra psychológie, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica , Doc. M Valihorová
 • Katedra pedagogiky a psychológie, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica. Doc. J. Oravcová
 • Katedra psychológických vied FSVZ Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra, doc. M. Popelková
 • Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVZ Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra, prof. P. Ondrejkovič, Dr. M.Tvrdoň
 • Výskumný ústav psychológie a patopsychológie dieťaťa Bratislava , dr.V. Dočkal
 • Ústav experimentálnej psychológie SAV Bratislava, dr. I. Sarmány – Schuller
 • Katedra psychológie Univerzity P. J. Šafárika, Prešov, Doc. S. Hvozdík
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach im. Kard. Augusta Honda, dr. M. Wojcik i dr. inž. M. Czapka
 • Wyższa Szkoła Zarzadzania i Marketingu, Sosnowiec dr. Z. Marten
 • National Institute for Careers Education and Counseling of United Kingdom (prof. A. G. Wats)
 • High School of Occupacional Therapy in Exeter, United Kingdom
 • Fachhochschule für Sozialwesen, Coburg, SRN, prof. Andreas Aue

Spolupráce katedry s vysokými školami v ČR:

 • Katedra sociologie a andragogiky FF UP Olomouc
 • Katedra psychologie FF UP Olomouc
 • Katedra psychologie PdF UK Praha
 • Katedra psychologie FSS MU Brno
 • Katedra psychologie PdF MU Brno
 • Katedra sociální práce ZSF OU Ostrava
 • Katedra managementu EF VŠB-TU Ostrava
 • Katedra managementu a podnikání a Ústav poradenských informací OPF SU Opava, se sídlem v Karviné

Smluvně vázané instituce odborných praxí v ČR:

 • Ústav veřejné správy a regionální politiky FPF SU Opava
 • Krajský úřad MSK Ostrava, oddělení sociálních služeb
 • Magistrát města Ostravy, oddělení sociálních věcí
 • Magistrát města Karviné, oddělení sociálních věcí
 • Městský obvod Ostrava-Jih
 • Městský obvod Pustkovec
 • Správa uprchlických zařízení MV ČR
 • Úřady práce Ostrava a Karviná
 • ALCEDO – dům dětí a mládeže, Vsetín
 • Bílý kruh bezpečí, Ostrava
 • Centrum pro rodinu a sociální péči, Ostrava
 • Diagnostický ústav Ostrava – Koblov
 • DIAKONIE ČCE, středisko v Příboře
 • ELIM – křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava
 • CHARITA OSTRAVA, Ostrava-Vítkovice
 • Krizové centrum Ostrava – Zábřeh
 • Linka důvěry Ostrava
 • Městská manželská a předmanželská poradna Ostrava
 • Městská nemocnice Ostrava
 • Občanské sdružení AVE, Český Těšín
 • Občanské sdružení HEŘMÁNEK, Karviná
 • Občanské sdružení NET, Karviná
 • Občanské sdružení TriJaCod (HEALTH HANDICAPED), Třinec
 • Občanské sdružení VITA, Ostrava
 • Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek
 • Pedagogicko psychologické poradna Ostrava
 • Pedagogická poradna Karviná
 • Podané ruce – Projekt OsA F-M, Frýdek-Místek
 • Probační a mediační služba ČR, středisko Frýdek – Místek
 • Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR), Praha
 • Slezská diakonie Český Těšín
 • Tyfloservis Ostrava
 • Ústav sociální péče pro mentálně postižené, Ostrava-Muglinov
 • Věznice Heřmanice
 • Záchytný uprchlický tábor Vyšní Lhoty
facebook
rss
social hub