Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra psychologie

František Baumgartner


titul, jméno, příjmení:
doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.
místnost, podlaží, budova:
DM 414, budova DM
funkce:
obor činnosti:
emoční a sociální inteligence, životní spokojenost, osamělost, zvládání zátěže
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
553 46 1950
e-mail:Nenalezen žádný záznam.František Baumgartner, Kateřina Müllerová
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
František Baumgartner, Eva Vancu, Kaltrina Kelmendi
článek v odborném periodiku
 
Kaltrina Kelmendi, František Baumgartner
článek v odborném periodiku
 
Kateřina Rečková, Karel Rečka, František Baumgartner
Rok: 2019, CESK PSYCHOL
článek v odborném periodiku
 
Kaltrina Kelmendi, František Baumgartner
článek v odborném periodiku
 
František Baumgartner, Zuzana Wirtz, Catherine L. Ward, Ivana Poledňová
Rok: 2017, Človek a spoločnosť
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku
 
Andrea Pokorná, Lada Cetlová, František Baumgartner, Ingrid Juhásová, Vlasta Dvořáková, Lada Nováková, Anneyce Anneyce Knight ... další autoři
Rok: 2016, MEFANET Journal
článek v odborném periodiku
 
František Baumgartner, Eva Karaffová
Rok: 2014, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.
kapitola v odborné knize
 

Josef Kundrát, Karel Rečka, Karel Paulík, František Baumgartner, Marek Malůš, Lenka Skanderová, Tomáš Fabián, Jan Platoš, Martina Litschmannová, Adéla Vrtková, Tereza Benešová ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
Josef Kundrát, Karel Rečka, Karel Paulík, František Baumgartner, Marek Malůš, Lenka Skanderová, Tomáš Fabián, Jan Platoš, Martina Litschmannová, Adéla Vrtková, Tereza Benešová ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Josef Kundrát, Karel Rečka, Martina Litschmannová, Adéla Vrtková, František Baumgartner, Tereza Benešová, Karel Paulík, Lenka Skanderová, Tomáš Fabián, Helena Beranová ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
Josef Kundrát, Karel Rečka, Martina Litschmannová, Adéla Vrtková, František Baumgartner, Tereza Benešová, Karel Paulík, Lenka Skanderová, Tomáš Fabián, Helena Beranová ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
František Baumgartner, Kateřina Müllerová
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Ivana Poledňová, Denisa Kuchtová, Zdenka Stránská, František Baumgartner
článek v odborném periodiku
 
Tomáš Fabián, Josef Kundrát, Lenka Skanderová, Karel Rečka, Martina Litschmannová, Adéla Vrtková, Karel Paulík, František Baumgartner, Marek Malůš ... další autoři
Rok: 2022
software
 
Rok: 2022
software
 
Josef Kundrát, Karel Rečka, Karel Paulík, František Baumgartner, Marek Malůš, Helena Beranová, Lenka Skanderová, Tomáš Fabián, Martina Litschmannová, Adéla Vrtková, Tereza Benešová ... další autoři
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
František Baumgartner, Eva Vancu, Kaltrina Kelmendi
článek v odborném periodiku
 
Kaltrina Kelmendi, František Baumgartner
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Stimul
kapitola v odborné knize
 
František Baumgartner, Zuzana Klapuchová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace
 
Kateřina Rečková, Karel Rečka, František Baumgartner
Rok: 2019, Československá psychologie
článek v odborném periodiku
 
Kateřina Rečková, Karel Rečka, František Baumgartner
Rok: 2019, CESK PSYCHOL
článek v odborném periodiku
 
František Baumgartner, Oľga Orosová, Jozef Výrost
Rok: 2019, Grada Publishing, a.s.
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Grada Publishing, a.s.
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Grada Publishing, a.s.
kapitola v odborné knize
 
František Baumgartner, Monika Urbanová
Rok: 2019, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu
 
Lucie Hartmannová, František Baumgartner
Rok: 2018, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.
kapitola v odborné knize
 
Kaltrina Kelmendi, František Baumgartner
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
František Baumgartner, Zuzana Wirtz, Catherine L. Ward, Ivana Poledňová
Rok: 2017, Človek a spoločnosť
článek v odborném periodiku
 
Kaltrina Kelmendi, František Baumgartner
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
František Baumgartner, Viktória Kopuničová
Rok: 2017, Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Univerzita Komenského v Bratislave
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu
 
Andrea Pokorná, Lada Cetlová, František Baumgartner, Ingrid Juhásová, Vlasta Dvořáková, Lada Nováková, Anneyce Anneyce Knight ... další autoři
Rok: 2016, MEFANET Journal
článek v odborném periodiku
 
František Baumgartner, Ester Sikorová
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Dagmar Faastová, František Baumgartner
Rok: 2015, Človek a spoločnosť
článek v odborném periodiku
 
Ingrid Juhásová, František Baumgartner
Rok: 2015, Logos Polytechnicos
článek v odborném periodiku
 
František Baumgartner, Markéta Kubinová
Rok: 2015, Psychológia a patopsychológia dieťaťa
článek v odborném periodiku
 
Zdenka Stránská, Sláva Brisudová, Ivana Poledňová, František Baumgartner
Rok: 2015, Bookman s.r.o., pre Fakultu manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove
kapitola v odborné knize
 
František Baumgartner, Eva Karaffová
Rok: 2014, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.
kapitola v odborné knize
 
František Baumgartner, Dagmar Faastová
Rok: 2014, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Ingrid Juhásová, František Baumgartner
Rok: 2014, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu
 
Ingrid Juhásová, Ľubica Ilievová, František Baumgartner
Rok: 2013, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku
 
Ingrid Juhásová, Ľubica Ilievová, František Baumgartner, Zuzana Rojková
Rok: 2013, Profese on-line
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, -
článek v odborném periodiku
 
Ľubica Ilievová, Ingrid Juhásová, František Baumgartner
Rok: 2013, Journal of Health Sciences
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Ingrid Juhásová, Ľubica Ilievová, František Baumgartner, Zuzana Rojková
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
František Baumgartner, Eva Karaffová
Rok: 2012, Psychologie pro praxi
článek v odborném periodiku
 
František Baumgartner, Zuzana Zacharová
Rok: 2011, E-psychologie
článek v odborném periodiku
 
Zuzana Zacharová, František Baumgartner
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
František Baumgartner, Eva Karaffová
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011, Katedra managementu, Prešovská univerzita v Prešove
kapitola v odborné knize
 
František Baumgartner, Zuzana Zacharová
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Eva Karaffová, František Baumgartner
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
František Baumgartner, Zuzana Molčanová, Martina Chylová
Rok: 2010, Slovak Academic Press
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Československá psychologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Zuzana Molčanová, František Baumgartner
Rok: 2008, ÚEPs SAV, Slovak Academic Press
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, Človek a spoločnosť
článek v odborném periodiku
 
František Baumgartner, Oľga Orosová, Jozef Výrost
Rok: 2008, Grada Publishing
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, Grada Publishing
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Sociálne a politické analýzy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2006, Studia psychologica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006, ÚEPs SAV, Slovak Academic Press
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006, Neuveden
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006, Človek a spoločnosť
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006, Universum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005, Spoločenskovedný ústav SAV
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005, Spoločenskovedný ústav SAV
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005, Človek a spološnosť
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005, Universum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005, Neuveden
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005, Človek a spoločnosť
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, Psychológia a patopsychológia dieťaťa
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, Studia Psychologica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004, Universum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2003, Spoločenskovedný ústav SAV
odborná kniha
 
Rok: 2003, Psychologický ústav Akademie věd ČR a SCAN
kapitola v odborné knize
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutor
Název práce
Typ
Rok
Musil Aleš
Projekt podporovaného bydlení určeného romským rodinám ohroženým sociální exkluzí v optice jeho klientů a pracovníků sociální sféry
rigorózní
2014
Klapuchová Zuzana
Zvládání zátěžových situací ve vztahu k syndromu vyhoření u učitelek a učitelů
diplomová
2018
Kucserová Markéta
Emoční a sociální kompetence u adolescentů
diplomová
2018
Lingová Renata
Projevy agresivního jednání v partnerských vztazích v období vynořující se dospělosti
diplomová
2018
Morysová Iveta
Složky péče o sebe a jejich využití učiteli a učitelkami
diplomová
2018
Vlčková Veronika
Autistické rysy, empatie a systemizace u rodičů dětí s poruchou autistického spektra
diplomová
2018
Knapková Tereza
Vztah šesti faktorového modelu osobnosti HEXACO a rizikového chování v kyberprostoru u dospívajících.
diplomová
2016
Červená Iveta
Emoční inteligence ve vztahu k pracovní spokojenosti u pomáhajících profesí
diplomová
2015
Hudzietzová Lucie
Role motivace při hledání zaměstnání u dlouhodobě nezaměstnaných do 30 let
diplomová
2015
Mžyková Kristýna
Emoční a sociální kompetence ve spojitosti s agresivním chováním ve školních třídách
diplomová
2013
Rajnochová Hana
Vývoj emočních a sociálních kompetencí v dětství a dospívání
diplomová
2013
Břemková Lenka
Emoční inteligence zdravotnických pracovníků ve vztahu k osobní pohodě
diplomová
2012
Filipcová Martina
Výběr partnera a preference vysokoškolských studentů
diplomová
2012
Prášková Lenka
Emoční inteligence ve vztahu k rizikovému chování
diplomová
2012
Kufová Maria
Strategie zvládání ve vývojové perspektivě u klientek azylových domů
diplomová
2011
Davidová Hana
Emoční inteligence a její vliv na sportovní výkon
bakalářská
Gongolová Anna
Změny mužské role v soudobé společnosti ve vztahu ke spokojenosti v partnerských vztazích
bakalářská
2024
Kaňkovská Tereza
Emoční inteligence a její vztah k životní spokojenosti
bakalářská
2024
Pastejříková Anna
Preference deliberace - intuice v procesech rozhodování
bakalářská
2024
Šestáková Sára
Souvislost mezi rozsahem mentální kapacity a výskytem ironických chyb
bakalářská
2024
Šmídová Kateřina
(Ne)autenticita a sebeprezentace online v kontextu sebepřijetí a narcismu
bakalářská
2024
Vlasova Aleksandra
Zvládání zátěžových situací v období zakotvené dospělosti
bakalářská
2024
Bodrova Alexandra
Emoční inteligence ve vztahu k temné triádě
bakalářská
2023
Dokoupilová Anna
Osamělost ve vztahu k subjektivně prožívané životní smysluplnosti
bakalářská
2023
Glajcová Veronika
Situační faktory emoční regulace
bakalářská
2023
Herková Petra
Zvládanie záťažových situácií u osôb liečených zo závislosti
bakalářská
2023
Horenská Lucie
Pracovní smysluplnost a její vztah k pracovní motivaci
bakalářská
2023
Potišková Laura
Vztah dogmatismu a osobnostních rysů modelu Big Five
bakalářská
2023
Válková Lucie
Souvislost sebepřijetí a citové vazby v dospělosti
bakalářská
2023
Cieslarová Radka
Eudaimonické a hedonické pojetí životní spokojenosti a jeho proměny v dospělosti
bakalářská
2022
Krchnavá Daniela
Vzťah emocionálnej inteligencie a self-efficacy k pracovnej angažovanosti
bakalářská
2022
Kuncová Natálie
Datování vzpomínek v epizodické paměti
bakalářská
2022
Šoustková Dominika
Emoční inteligence a přístup k pacientům u zdravotnických pracovníků
bakalářská
2022
Hrbáčková Eliška
Personifikace a chápání smrti u dětí ve věku 6 - 9 let
bakalářská
2021
Krakovská Michaela
Motivace k myslivecké činnosti ve vztahu k osobnostním rysům
bakalářská
2021
Kursová Kateřina
Sourozenecká konstelace v souvislosti s mentálním zdravím v dospívání a mladé dospělosti
bakalářská
2021
Lapotka Kseniya
Pověrčivost ve vztahu k úzkostlivosti a lokalizaci kontroly u vysokoškolských studentů
bakalářská
2021
Mikolášová Marie
Generativita a emoční inteligence v průběhu dospělosti
bakalářská
2021
Rybová Karolína
Kvalita života a prožívání osamělosti v období mladé dospělosti
bakalářská
2021
Buček Martin
Hodnotové preference studentů středních škol ve vztahu k osobní pohodě
bakalářská
2020
Ilavský Jakub
Prežívanie osamelosti vo vzťahu k osobnostným charakteristikám
bakalářská
2020
Műllerová Kateřina
Užívání sociálních sítí a prožívání osamělosti
bakalářská
2020
Rubešová Anežka
Výkon v paměťových úlohách a jeho determinanty
bakalářská
2020
Stodůlka David
Regulace emocí v zátěžových situacích u profesionálních sportovců
bakalářská
2020
Vlčková Veronika
Intervence založená na funkčním hodnocení chování a její využití při redukci problémového chování u dětí s poruchou autistického spektra
bakalářská
2020
Kratinová Radka
Lhaní ve vztahu k emoční inteligenci
bakalářská
2019
Lištiaková Kristýna
Vnímání hudby ve spojitosti s jejím emočním působením
bakalářská
2019
Nedvídková Hana
Závislost na alkoholu a partnerství
bakalářská
2019
Tomečková Kateřina
Sociální opora a její význam pro matky na rodičovské dovolené
bakalářská
2019
Hartmannová Lucie
Role médií ve formování sebepojetí mladých žen
bakalářská
2018
Okrouhlá Eva
Citová vazba v souvislosti s pocitem osamělosti v období mladší dospělosti
bakalářská
2018
Procházková Nikola
Vztah seberegulace a rizikového chování v období adolescence
bakalářská
2018
Schwanová Andrea
Pracovní angažovanost a kontraproduktivní pracovní chování
bakalářská
2018
Sluková Barbora
Sebekontrola a strategie zvládání zátěže u učitelů a učitelek
bakalářská
2018
Urbanová Monika
Emoční inteligence a prožívání osamělosti
bakalářská
2018
Vaverová Marie
Fenomén odkládání mateřství v souvislosti s vývojovou fází mladší dospělosti
bakalářská
2018
Hekerová Barbora
Komparace pohledu mladší a starší generace na partnerské vztahy
bakalářská
2017
Kašpárková Lucie
Prožívání osamělosti, smyslu života a míry subjektivní pohody u vysokoškolských studentů
bakalářská
2017
Pinková Kamila
Emoční inteligence ve vztahu k šestidimenzionálnímu modelu osobnosti
bakalářská
2017
Rečková Kateřina
Emoční inteligence a její souvislost s machiavelizmem
bakalářská
2017
Wihodová Klára
Zátěžové situace v životě předškolních dětí z pohledu rodičů
bakalářská
2017
Barošová Klára
Vliv struktury osobnosti a temperamentu na akademický výkon jedince
bakalářská
2016
Bednárek Aleš
Emoční inteligence a rozpoznávání výrazů emocí
bakalářská
2016
Chylíková Kristýna
Zvládání zátěže s využitím situačního přístupu
bakalářská
2016
Černá Michaela
Emoční inteligence jako schopnost ve vztahu k obecné inteligenci
bakalářská
2016
Matulová Blanka
Rozdíly v zapamatování v závislosti na prezentaci podnětů
bakalářská
2016
Sztalmach Michal
Struktura osobnosti a vnímaná smysluplnost života v mladší dospělosti
bakalářská
2016
Volková Michaela
Efektivita zvládání zátěže studentů vysokých škol
bakalářská
2016
Faastová Dagmar
Hodnotová orientace a dobrovolnictví
bakalářská
2015
Klapuchová Zuzana
Percepce hudby jako zdroje intenzivních emočních reakcí
bakalářská
2015
Kucserová Markéta
Hodnotové preference u adolescentů a mladých dospělých
bakalářská
2015
Malá Natálie
Strategie regulace emocí ve vztahu k osobnostním rysům v období mladší dospělosti
bakalářská
2015
Otáhalíková Pavla
Sociální opora a její role ve zvládání zátěže u adolescentů
bakalářská
2015
Procházková Michaela
Laické teorie emoční inteligence
bakalářská
2015
Synková Barbora
Negativní jevy v interpersonálních vztazích mezi učiteli na základních a středních školách
bakalářská
2015
Zemanová Tereza
Porozumění emocím v interpersonálních situacích
bakalářská
2015
Brachaczková Lucie
Strategie a postupy zvládání zátěžových situací v policejní praxi
bakalářská
2014
Burdíková Vendula
Regulace emocí v náročných situacích u záchranářů Hasičského záchranného sboru
bakalářská
2014
Kozlová Radka
Pozitivní a negativní emoční expresivita ve vztahu k osobnostním charakteristikám
bakalářská
2014
Machulová Nela
Vývoj emočních projevů v dětství
bakalářská
2014
Mirková Pavla
Zvládání zátěžových situací adolescenty s ohledem na sociální kontext
bakalářská
2014
Pachlopníková Šárka
Paměťový výkon v závislosti na typu úlohy
bakalářská
2014
Poláková Lucia
Týrání dítěte v rodině a percepce tohoto jevu žáky II. stupně ZŠ a SŠ
bakalářská
2014
Savková Daniela
Manipulace v interpersonální komunikaci a její uplatňování vůči seniorům
bakalářská
2014
Volková Michaela
Verbální a nonverbální komunikace v interpersonálních vztazích
bakalářská
2014
Carbolová Tereza
Emoční inteligence a motivace k dobrovolnictví
bakalářská
2013
Golichová Veronika
Projevy psychotického onemocnění v interpersonálních vztazích nemocných
bakalářská
2013
Kubinová Markéta
Rozpoznávání emocí na základě výrazu tváře u dospívajících z dětských domovů a dospívajících žijících v rodině
bakalářská
2013
Machová Tereza
Percepce emocí na základě výrazů tváře
bakalářská
2013
Novotná Petra
Emoční inteligence ve vztahu k osobnostním charakteristikám
bakalářská
2013
Oletzká Jana
Význam emoční inteligence v činnosti sociálních pracovníků
bakalářská
2013
Sikorová Ester
Emoční inteligence a prosociální chování studentů různých typů středních škol
bakalářská
2013
Ševčíková Marie
Změny vědomí po požití návykových látek
bakalářská
2013
Tobola Kamil
Percepce nemoci u chronicky nemocných dětí
bakalářská
2013
Adámková Katrin
Vliv emoční inteligence na vztahy v rodině
bakalářská
2012
Antalová Veronika
Emoční inteligence a školní výkon
bakalářská
2012
Dalecká Tereza
Emoční inteligence a týmová soudržnost v organizacích
bakalářská
2012
Guzdková Barbora
Efektivita strategií zvládání zátěžových situací
bakalářská
2012
Kamenská Taťána
Strategie zvládání náročných situací ve vývojové perspektivě
bakalářská
2012
Kuchnová Aneta
Emoční inteligence ve vztahu k agresivnímu chování
bakalářská
2012
Kunová Hana
Morální inteligence v kontextu osobnosti
bakalářská
2012
Malantová Andrea
Emoční inteligence v osobních vztazích
bakalářská
2012
Nezgodová Nogolová Aneta
Vztahy emoční inteligence k jiným typům inteligence
bakalářská
2012
Tatíčková Romana
Emoční inteligence a osobní pohoda
bakalářská
2012
Havrlantová Eliška
Role emoční inteligence ve zvládání zátěžových situací v období adolescence.
bakalářská
2011
Kielarová Miroslava
emoční inteligence středně zdravotnických pracovníků
bakalářská
2011
Rajnochová Hana
Emoční inteligence studentů různých oborů
bakalářská
2011
Rybiařová Barbora
Osobnostní zdroje odolnosti vůči zátěži u vybraných složek integrovaného záchranného systému
bakalářská
2011Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub