OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra psychologie

František Baumgartner

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.
místnost, podlaží, budova: DM 421, budova DM
funkce:
obor činnosti:obecná psychologie, základy metodologie a statistiky, psychometrie a psychodiagnostika, kognitivní psychologie, emoční inteligence
katedra / středisko (fakulta): Katedra psychologie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1958
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Kelmendi, K. a Baumgartner, F. Exploring Violence Socialization and Approval of Intimate Partner Violence Among University Students in Kosovo. Journal of Interpersonal Violence. 2017, ISSN 1552-6518.
Kopuničová, V. a Baumgartner, F. Osobnosť, depresivita a problematické používanie internetu. Psychologie a její kontexty. 2016, roč. 7 (1), s. 81-92. ISSN 1803-9278.
Pokorná, A., Cetlová, L., Baumgartner, F., Juhásová, I., Dvořáková, V., Nováková, L. a Anneyce Knight, A. The level of emotional intelligence of nurses providing care for older people in retirement homes in the Czech and Slovak Republic. MEFANET Journal. 2016, roč. 4 (2), s. 78-86. ISSN 1805-9171.
Baumgartner, F. a Karaffová, E. Emoční inteligence a její vztah k zvládání. In: M. Blatný. Člověk v kontextech celoživotního vývoje. Brno: Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., 2014. s. 39-59. ISBN 978-80-86174-18-1.

Všechny publikace

Kelmendi, K. a Baumgartner, F. A mixed-method evidence of intimate partner violence victimization among female students in Kosovo and its correlates. Psychology of Violence. 2017, roč. 7(3), s. 440-449. ISSN 2152-0828.
Baumgartner, F. Altruizmus jako protektivní faktor rizikového chování v prostředí internetu. In: Mlčák, Z. (Ed.), Psychologické aspekty pomáhání 2016 2016-11-09 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2017. s. 6-11. ISBN 978-80-7464-922-6.
Baumgartner, F., Wirtz, Z., Ward, C. L. a Poledňová, I. Aspects of Antisocial Behavior in Relation to Emotion Understanding and Parenting Style in Slovak and South African Early Adolescents.. Človek a spoločnosť. 2017, roč. 20(2), s. 30-44. ISSN 1335-3608.
Kelmendi, K. a Baumgartner, F. Exploring Violence Socialization and Approval of Intimate Partner Violence Among University Students in Kosovo. Journal of Interpersonal Violence. 2017, ISSN 1552-6518.
Baumgartner, F. a Kopuničová, V. Psychometrické charakteristiky osobnostného dotazníka HEXACO-60. In: Pitel, L. (Ed.), Sociálne procesy a osobnosť 2016 2016-09-12 Nový Smokovec. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2017. s. 30-37. ISBN 978-80-88910-55-8.
Baumgartner, F. a KOPUNIČOVÁ, V. Kyberšikanovanie v kontexte problematického používania internetu a osobnosti. In: Rošková, E. (Ed.), Psychologica XLIV . Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. s. 21-25. ISBN 978-80-8127-158-8.
Kopuničová, V. a Baumgartner, F. Osobnosť, depresivita a problematické používanie internetu. Psychologie a její kontexty. 2016, roč. 7 (1), s. 81-92. ISSN 1803-9278.
Baumgartner, F. Osobnostné koreláty rizikového správania v kyberpriestore. In: Millová, K., Slezáčková, A., Humpolíček, P. a Svoboda, M. (Eds.), Sociální procesy a osobnost 2015 . Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 33-37. ISBN 978-80-210-8298-4.
Pokorná, A., Cetlová, L., Baumgartner, F., Juhásová, I., Dvořáková, V., Nováková, L. a Anneyce Knight, A. The level of emotional intelligence of nurses providing care for older people in retirement homes in the Czech and Slovak Republic. MEFANET Journal. 2016, roč. 4 (2), s. 78-86. ISSN 1805-9171.
Baumgartner, F. a Sikorová, E. Emoční inteligence ve vztahu k prosociálnímu chování u adolescentek a adolescentů. In: Psychologické aspekty pomáhání: In Mlčák, Z., Paulík, K. (Eds.). Psychologické aspekty pomáhání 2014 2014-11-04 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2015. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2015. s. 46-52. ISBN 978-80-7464-736-9.
Faastová, D. a Baumgartner, F. Hodnotová orientace dobrovolníků a reprezentativního vzorku obyvatel České republiky. Človek a spoločnosť. 2015, roč. 18, s. 35-43. ISSN 1335-3608.
Juhásová, I. a Baumgartner, F. Psychometrické vlastnosti nástroja - emočná inteligencia sestier v interakcii s geriatrickými pacientmi. Logos Polytechnicos. 2015, roč. 6, s. 29-41. ISSN 1804-3682.
Baumgartner, F. a Kubinová, M. Rozpoznávání emocí na základě výrazu tváře u dospívajících z dětských domovů a dospívajících žijících v rodině. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. 2015, roč. 49, s. 161-169. ISSN 0555-5574.
Stránská, Z., Brisudová, S., Poledňová, I. a Baumgartner, F. Sociální kompetence studentů učitelství - poznatky z výzkumu českých studentů.. In: In: Miroslav Frankovský, Zuzana Birknerová (Eds.).Manažérske rozhodovanie v kontexte situačných a osobnostných charakteristík . Prešov: Bookman s.r.o., pre Fakultu manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, 2015. s. 200-214. ISBN 978-80-8165-126-7.
Baumgartner, F. a Karaffová, E. Emoční inteligence a její vztah k zvládání. In: M. Blatný. Člověk v kontextech celoživotního vývoje. Brno: Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., 2014. s. 39-59. ISBN 978-80-86174-18-1.
Baumgartner, F. a Faastová, D. Emoční regulace ve vztahu k dimenzím psychické osobní pohody. In: Podpora zdravia - Starostlivosť o seba - Prevencia rizikového správania. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, 2014. s. 110-118. ISBN 978-80-8152-215-4.
Juhásová, I. a Baumgartner, F. Porovnanie miery emočnej inteligencie sestier. Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. 2014, s. 34-39. ISSN 1339-5920.
Mlčák, Z., Paulík, K., Baumgartner, F., Kopuničová, V., Novotný, J. S., Schneiderová, A., Vašutová, M. a Malůš, M. Psychologické aspekty pomáhání [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Juhásová, I., Ilievová, Ľ. a Baumgartner, F. Emočná inteligencia sestier a jej úloha v ošetrovateľstve. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2013, roč. 4, s. 589-594. ISSN 1804-2740.
Juhásová, I., Ilievová, Ľ., Baumgartner, F. a Rojková, Z. Emočná inteligencia u študentov ošetrovateľstva a jej úloha v interakcii s geriatrickým pacientom. Profese on-line. 2013, č. 6, s. 13-17. ISSN 1803-4330.
Baumgartner, F. a Wirtz, Z. Emočná inteligencia vo vzťahu k situačne-špecifickému zvládaniu. -. 2013, roč. 4, č. 4, s. 3-13. ISSN 1805-9023.
Ilievová, Ľ., Juhásová, I. a Baumgartner, F. Opportunities for emotional intelligence in the context of nursing. Journal of Health Sciences. 2013, č. 3, s. 20-25. ISSN 1986-8049.
Baumgartner, F. Emočná inteligencia v kontexte interpersonálnej interakcie. In: Sociálne kompetencie manažéra: teoretické, metodologické a praktické koncepty. Prešov: Bookman, s.r.o., 2012. Bookman, s.r.o., 2012. s. 26-34. ISBN 978-80-89568-49-9.
Juhásová, I., Ilievová, Ľ., Baumgartner, F. a Rojková, Z. Možnosti uplatnenia emočnej inteligencie v kontexte ošetrovateľstva. In: Sociálne procesy a osobnosť 2012. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012. Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012. s. 319-326. ISBN 9788088910404.
Baumgartner, F. a Karaffová, E. Strategie zvládání ve vztahu k aspektům vynořující se dospělosti. Psychologie pro praxi. 2012, roč. 47, s. 11-25. ISSN 1803-8670.
Baumgartner, F. a Zacharová, Z. Emocionálna a sociálna inteligencia vo vzťahu k zvládaniu v ranej adolescencii. E-psychologie. 2011, roč. 5, s. 1-15. ISSN 1802-8853.
Zacharová, Z. a Baumgartner, F. Emocionálna inteligencia a postoje k príslušníkom menšín u adolescentov. In: Sociálne procesy a osobnosť 2010: In Fedáková, D., Kentoš, M. (Eds.). Sociálne procesy a osobnosť 2010 2010-09-20 Stará Lesná. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 2011. Spoločenskovedný ústav SAV, 2011. s. 436-442. ISBN 978-80-89524-01-3.
Baumgartner, F. a Karaffová, E. Porovnanie dvoch nástrojov merania emočnej inteligencie ako črty. In: Sociální procesy a osobnost. Člověk na cestě životem: křižovatky a mosty.: In Bartošová, K., Čerňák, M., Humpolíček, P., Kukaňová, M., Slezáčková, A. (Eds). Sociální procesy a osobnost. Člověk na cestě životem: křižovatky a mosty 2011-09-14 Kroměříž. Brno: Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Tribun EU, 2011. Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Tribun EU, 2011. s. 21-25. ISBN 978-80-263-0029-8.
Baumgartner, F. Vývinové rozdiely v sociálnej inteligencii a jej komponentoch. In: In Birknerová, Z. (Ed.). Sociálna inteligencia v manažmente školy a v pracovnom procese. Prešov: Katedra managementu, Prešovská univerzita v Prešove, 2011. s. 18-28. ISBN 978-80-555-0436-0.
Baumgartner, F. a Zacharová, Z. Emocionálna inteligencia ako schopnosť a jej vzťah k črtovej emocionálnej inteligencii. In: Psychologica XL. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. Univerzita Komenského, 2010. s. 153-162. ISBN 978-80-89236-93-0.
Karaffová, E. a Baumgartner, F. Emočná a sociálna inteligencia adolescentov zdravotne oslabených a telesne postihnutých. In: Sborník příspěvků: Sociální procesy a osobnost 2009: Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti. Brno: Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., 2010. Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., 2010. s. 140-147. ISBN 978-80-86174-15-0.
Baumgartner, F., Molčanová, Z. a Chylová, M. Emočná inteligencia vo vzťahu ku copingu: In: Ruisel, I.; Prokopčáková, A (Eds). In: Kognitívny portrét človeka. 1. vyd. Bratislava: Slovak Academic Press, 2010. s. 186-204. ISBN 978-80-88910-29-9.
Baumgartner, F. Stratégie zvládania vo vzťahu k psychologickej osobnej pohode v súbore vysokoškolákov. In: Sborník příspěvků: Sociální procesy a osobnost 2009: Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti. Brno: Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., 2010. Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., 2010. s. 13-21. ISBN 978-80-86174-15-0.
Baumgartner, F. Časový rozvh životnej cesty pohľadom vysokoškolákov. In: Golecká, J., Gurňáková, J., Rusiel, I. (Eds.) Sociálné procesy a osobnosť. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2009. Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2009. ISBN 978-80-88910-26-8.
Baumgartner, F. Sociálna inteligencia vo vzťahu k interpersonálným črtám. Československá psychologie. 2009, č. 53, s. 173-184.
Baumgartner, F. Stratégie zvládania u študentov VŠ vzhľadom k niektorým sociodemografickým premenným.
Baumgartner, F. Stratégie zvládania v súbore vysokoškolákov.
Baumgartner, F. Timing of life use in emerging adults. In: Book of Abstracts. ESRA, 2009.
Molčanová, Z. a Baumgartner, F. Emočná inteligencia - teória, metodológia, možnosti výskumu. In: Myslenie - osobnosť - múdrosť. Bratislava: ÚEPs SAV, Slovak Academic Press, 2008. s. 163-188. ISBN 978-80-88910-25-1.
Baumgartner, F. K tematike vzťahu sociálnej a emocionálnej inteligencie. Človek a spoločnosť. 2008, roč. 11, ISSN 1335-3608.
Baumgartner, F., Orosová, O. a Výrost, J. Sociální inteligence, sociální kompetence. In: Sociální psychologie. 2., přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 199-215. ISBN 978-80-247-1428-8.
Baumgartner, F. Sociální poznávání. In: Sociální psychologie. 2., přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 181-198. ISBN 978-80-247-1428-8.
Baumgartner, F. Dispozičný coping a sociálna inteligencia vo vzťahu k zvládaniu záťažových situácií policajnej praxe. In: Čižmárik, M. (Ed.) Psychológia práce a organizácie. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 2007. Spoločenskovedný ústav SAV, 2007. ISBN 978-80-969628-6-0.
Baumgartner, F. Nastupujúca dospelosť ako perióda osobnostného vývoja vo svetle empirických zistení projektu ESS. In: Humpolíček, P., Svoboda, M., Blatný, M. (Eds.): Sociální procesy a osobnost 2007. Brno: MSD spol. s r. o., 2007. MSD spol. s r. o., 2007. s. 34-43. ISBN 978-80-7392-016-6.
Baumgartner, F. Sociálna inteligencia vo vzťahu k osamelosti. Sociálne a politické analýzy. 2007, roč. 1, s. 63-76.
Baumgartner, F. Vzťahy lekárov a pacientov ako súčasť modulu zdravie vo výskume ESS. In: Fedáková, D. - Kentoš, M. - Výrost, J. (Eds.) Sociálne procesy a osobnosť 2006. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 2007. Spoločenskovedný ústav SAV, 2007. s. 17-25. ISBN 978-80-969628-4-6.
Baumgartner, F. Behavioral-situational approach to examining social intelligence. Studia psychologica. 2006, č. 48, s. 251-257.
Baumgartner, F. Emocionálna-sociálna inteligencia: charakteristika a možnosti aplikácie. In: In Frankovský - M., Kentoš, M. (Eds.): Psychológia práce a organizácie 2006, Zborník príspevkov.. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 2006. Spoločenskovedný ústav SAV, 2006. ISBN 80-969628-0-9.
Baumgartner, F. K aktuálnym otázkam výskumu sociálnej inteligencie, sociálnych kompetencií a múdrosti. In: Úvahy o inteligencii a osobnosti. Bratislava: ÚEPs SAV, Slovak Academic Press, 2006. ISBN 80-88910-20-X.
Baumgartner, F. K problematike merania sociálnej inteligencie. In: Blatný, M., Vobořil, D., Květon, P., Jelínek, M., Sobotková, V. (Eds.): Sociální procesy a osobnost 2005. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2006. Psychologický ústav AV ČR, 2006. s. 8-16. ISBN 80-86174-09-3.
Baumgartner, F. Rozdiely v posudzovaní vybraných aspektov postavenia etník v spoločnosti ako potenciálny zdroj konfliktov. In: Národ a národnosti na Slovensku v transformujúcej sa spoločnosti - vzťahy a konflikty. s. 60-88. ISBN 80-88910-20-X.
Baumgartner, F. Sociálna inteligencia ako jeden z osobnostných faktorov, sociodemografické faktory a syndróm vyhorenia u zdravotníckych pracovníkov. Človek a spoločnosť. 2006, roč. 9,
Baumgartner, F. Zdravie a starostlivosť o zdravie. In: Európska sociálna sonda 2. kolo na Slovensku. Prešov: Universum, 2006. s. 263-282. ISBN 80-89046-42-8.
Baumgartner, F. Aktuálne otázky verejného a politického života. In: Národ, národnosti a etnické skupiny v procese transformácie slovenskej spoločnost. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 2005. s. 90-94.
Baumgartner, F. Aspekty kvality života nezamestnaných a postupy zvládania ťažkostí. In: Tokárová, A., Kredátus, J., Frk, V. (Eds.): Kvalita života a rovnosť príležitostí. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2005. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2005. s. 555-563.
Baumgartner, F. Clinical depression in unemployed men and women. In: Heller, D., Procházková, J., Sobotková, I.: Psychologické dny 2004: Svět žen a svět mužů. Polarita a vzájemné obohacování. Olomouc: Filozofická fakulta, UP, 2005. Filozofická fakulta, UP, 2005. ISBN 80-244-1059-1.
Baumgartner, F. Identifikácia základného a výberového súboru podľa vybraných ukazovateľov (sociodemografické indikátory). In: Národ, národnosti a etnické skupiny v procese transformácie slovenskej spoločnosti. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 2005. s. 8-13.
Baumgartner, F. Influencing error of central tendency in self-rating scales. Človek a spološnosť. 2005, roč. 8,
Baumgartner, F. Miera akceptácie v medzietnických vzťahoch a posudzovanie integračných procesov. In: MACEK, P., DALAJKA, J. (Eds.): Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech - víceoborový přístup. Brno: Masarykova univerzita, 2005. Masarykova univerzita, 2005. s. 463-468. ISBN 80-210-3804-7.
Baumgartner, F. Rozdiely v posudzovaní vybraných aspektov postavenia etník v spoločnosti ako potenciálny zdroj konfliktov. In: Národ a národnosti na Slovensku v transformujúcej sa spoločnosti - vzťahy a konflikty. Prešov: Universum, 2005. s. 68-75. ISBN 80-89046-28-2.
Baumgartner, F. Súčasný stav sociologicko-sociálnopsychologického výskumu národa, národností a etnických skupín. In: Národnostná politika na Slovensku po roku 1989. s. 223-227. ISBN 80-89046-30-4.
Baumgartner, F. Why is social intelligence difficult to measure?. Človek a spoločnosť. 2005, roč. 8,
Baumgartner, F. Dispozície k depresii a vnímanie agresívneho správania adolescentov. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. 2004, roč. 39, s. 356-365.
Baumgartner, F. Possibilities of a situational approach to social intelligence research. Studia Psychologica. 2004, č. 48, s. 273-277.
Baumgartner, F. Quality of life of unemployed in relation to coping strategies. In: Buchtová, B. (Ed.): Psychology and unemployment: Experience and practice. Brno: Masarykova univerzita, 2004. Masarykova univerzita, 2004. s. 219-224. ISBN 80-210-3457-2.
Baumgartner, F. Východiská empirického sociologicko-sociálnopsychologického výskumu národa, národností a etnických skupín v procese transformácie slovenskej spoločnosti. In: Národ a národnosti na Slovensku. Stav výskumu po roku 1989 a jeho perspektívy. Prešov: Universum, 2004. s. 304-307. ISBN 80-89046-20-7.
Baumgartner, F. Interakčný prístup v diagnostike osobnosti. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 2003. ISBN 80-86620-06-9.
Baumgartner, F. Problematika rodu (gender) v štúdiu agresívneho správania. In: Agrese, identita, osobnost. Brno: Psychologický ústav Akademie věd ČR a SCAN, 2003. s. 117-133. ISBN 80-86620-06-9.


AutorNázev práceTypRok
Musil AlešProjekt podporovaného bydlení určeného romským rodinám ohroženým sociální exkluzí v optice jeho klientů a pracovníků sociální sféryrigorózní 2014 
Bilanová VeronikaAutistické rysy, empatie a systemizace u rodičů dětí s poruchou autistického spektradiplomová  
Kucserová MarkétaEmoční a sociální kompetence u adolescentůdiplomová  
Morysová IvetaSložky péče o sebe a jejich využití učiteli a učitelkamidiplomová  
Klapuchová ZuzanaZvládání zátěžových situací ve vztahu k syndromu vyhoření u učitelek a učitelůdiplomová 2018 
Lingová RenataProjevy agresivního jednání v partnerských vztazích v období vynořující se dospělostidiplomová 2018 
Knapková TerezaVztah šesti faktorového modelu osobnosti HEXACO a rizikového chování v kyberprostoru u dospívajících.diplomová 2016 
Červená IvetaEmoční inteligence ve vztahu k pracovní spokojenosti u pomáhajících profesídiplomová 2015 
Hudzietzová LucieRole motivace při hledání zaměstnání u dlouhodobě nezaměstnaných do 30 letdiplomová 2015 
Mžyková KristýnaEmoční a sociální kompetence ve spojitosti s agresivním chováním ve školních třídáchdiplomová 2013 
Rajnochová HanaVývoj emočních a sociálních kompetencí v dětství a dospívánídiplomová 2013 
Břemková LenkaEmoční inteligence zdravotnických pracovníků ve vztahu k osobní pohodědiplomová 2012 
Filipcová MartinaVýběr partnera a preference vysokoškolských studentůdiplomová 2012 
Prášková LenkaEmoční inteligence ve vztahu k rizikovému chovánídiplomová 2012 
Kufová MariaStrategie zvládání ve vývojové perspektivě u klientek azylových domůdiplomová 2011 
Davidová HanaEmoční inteligence a její vliv na sportovní výkonbakalářská  
Schwanová AndreaPracovní angažovanost a kontraproduktivní pracovní chováníbakalářská  
Hartmannová LucieRole médií ve formování sebepojetí mladých ženbakalářská 2018 
Okrouhlá EvaCitová vazba v souvislosti s pocitem osamělosti v období mladší dospělostibakalářská 2018 
Procházková NikolaVztah seberegulace a rizikového chování v období adolescencebakalářská 2018 
Sluková BarboraSebekontrola a strategie zvládání zátěže u učitelů a učitelekbakalářská 2018 
Urbanová MonikaEmoční inteligence a prožívání osamělostibakalářská 2018 
Vaverová MarieFenomén odkládání mateřství v souvislosti s vývojovou fází mladší dospělostibakalářská 2018 
Hekerová BarboraKomparace pohledu mladší a starší generace na partnerské vztahybakalářská 2017 
Kašpárková LucieProžívání osamělosti, smyslu života a míry subjektivní pohody u vysokoškolských studentůbakalářská 2017 
Pinková KamilaEmoční inteligence ve vztahu k šestidimenzionálnímu modelu osobnostibakalářská 2017 
Rečková KateřinaEmoční inteligence a její souvislost s machiavelizmembakalářská 2017 
Wihodová KláraZátěžové situace v životě předškolních dětí z pohledu rodičůbakalářská 2017 
Barošová KláraVliv struktury osobnosti a temperamentu na akademický výkon jedincebakalářská 2016 
Bednárek AlešEmoční inteligence a rozpoznávání výrazů emocíbakalářská 2016 
Chylíková KristýnaZvládání zátěže s využitím situačního přístupubakalářská 2016 
Černá MichaelaEmoční inteligence jako schopnost ve vztahu k obecné inteligencibakalářská 2016 
Matulová BlankaRozdíly v zapamatování v závislosti na prezentaci podnětůbakalářská 2016 
Sztalmach MichalStruktura osobnosti a vnímaná smysluplnost života v mladší dospělostibakalářská 2016 
Volková MichaelaEfektivita zvládání zátěže studentů vysokých školbakalářská 2016 
Faastová DagmarHodnotová orientace a dobrovolnictvíbakalářská 2015 
Klapuchová ZuzanaPercepce hudby jako zdroje intenzivních emočních reakcíbakalářská 2015 
Kucserová MarkétaHodnotové preference u adolescentů a mladých dospělýchbakalářská 2015 
Malá NatálieStrategie regulace emocí ve vztahu k osobnostním rysům v období mladší dospělostibakalářská 2015 
Otáhalíková PavlaSociální opora a její role ve zvládání zátěže u adolescentůbakalářská 2015 
Procházková MichaelaLaické teorie emoční inteligencebakalářská 2015 
Synková BarboraNegativní jevy v interpersonálních vztazích mezi učiteli na základních a středních školáchbakalářská 2015 
Zemanová TerezaPorozumění emocím v interpersonálních situacíchbakalářská 2015 
Brachaczková LucieStrategie a postupy zvládání zátěžových situací v policejní praxibakalářská 2014 
Burdíková VendulaRegulace emocí v náročných situacích u záchranářů Hasičského záchranného sborubakalářská 2014 
Kozlová RadkaPozitivní a negativní emoční expresivita ve vztahu k osobnostním charakteristikámbakalářská 2014 
Machulová NelaVývoj emočních projevů v dětstvíbakalářská 2014 
Mirková PavlaZvládání zátěžových situací adolescenty s ohledem na sociální kontextbakalářská 2014 
Nevařilová ŠárkaPaměťový výkon v závislosti na typu úlohybakalářská 2014 
Poláková LuciaTýrání dítěte v rodině a percepce tohoto jevu žáky II. stupně ZŠ a SŠbakalářská 2014 
Savková DanielaManipulace v interpersonální komunikaci a její uplatňování vůči seniorůmbakalářská 2014 
Volková MichaelaVerbální a nonverbální komunikace v interpersonálních vztazíchbakalářská 2014 
Carbolová TerezaEmoční inteligence a motivace k dobrovolnictvíbakalářská 2013 
Golichová VeronikaProjevy psychotického onemocnění v interpersonálních vztazích nemocnýchbakalářská 2013 
Kubinová MarkétaRozpoznávání emocí na základě výrazu tváře u dospívajících z dětských domovů a dospívajících žijících v rodiněbakalářská 2013 
Machová TerezaPercepce emocí na základě výrazů tvářebakalářská 2013 
Novotná PetraEmoční inteligence ve vztahu k osobnostním charakteristikámbakalářská 2013 
Oletzká JanaVýznam emoční inteligence v činnosti sociálních pracovníkůbakalářská 2013 
Sikorová EsterEmoční inteligence a prosociální chování studentů různých typů středních školbakalářská 2013 
Ševčíková MarieZměny vědomí po požití návykových látekbakalářská 2013 
Tobola KamilPercepce nemoci u chronicky nemocných dětíbakalářská 2013 
Adámková KatrinVliv emoční inteligence na vztahy v rodiněbakalářská 2012 
Antalová VeronikaEmoční inteligence a školní výkonbakalářská 2012 
Dalecká TerezaEmoční inteligence a týmová soudržnost v organizacíchbakalářská 2012 
Guzdková BarboraEfektivita strategií zvládání zátěžových situacíbakalářská 2012 
Kamenská TaťánaStrategie zvládání náročných situací ve vývojové perspektivěbakalářská 2012 
Kuchnová AnetaEmoční inteligence ve vztahu k agresivnímu chováníbakalářská 2012 
Kunová HanaMorální inteligence v kontextu osobnostibakalářská 2012 
Malantová AndreaEmoční inteligence v osobních vztazíchbakalářská 2012 
Nezgodová Nogolová AnetaVztahy emoční inteligence k jiným typům inteligencebakalářská 2012 
Tatíčková RomanaEmoční inteligence a osobní pohodabakalářská 2012 
Havrlantová EliškaRole emoční inteligence ve zvládání zátěžových situací v období adolescence.bakalářská 2011 
Kielarová Miroslavaemoční inteligence středně zdravotnických pracovníkůbakalářská 2011 
Rajnochová HanaEmoční inteligence studentů různých oborůbakalářská 2011 
Rybiařová BarboraOsobnostní zdroje odolnosti vůči zátěži u vybraných složek integrovaného záchranného systémubakalářská 2011 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub