Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra psychologie

František Baumgartner


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.
místnost, podlaží, budova: DM 421, budova DM
funkce:
obor činnosti:emoční a sociální inteligence, životní spokojenost, osamělost, zvládání zátěže
katedra / středisko (fakulta): Katedra psychologie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1958
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Bullying at school and cognitive emotion regulation
František Baumgartner, Eva Vancu, Kaltrina Kelmendi
Rok: 2020, Človek a spoločnosť
článek v odborném periodiku

Exploring Violence Socialization and Approval of Intimate Partner Violence Among University Students in Kosovo
Kaltrina Kelmendi, František Baumgartner
Rok: 2020, J INTERPERS VIOLENCE
článek v odborném periodiku

Emoční inteligence a její souvislost s machiavelismem: Odvrácená strana emočních schopností
Kateřina Rečková, Karel Rečka, František Baumgartner
Rok: 2019, CESK PSYCHOL
článek v odborném periodiku

A mixed-method evidence of intimate partner violence victimization among female students in Kosovo and its correlates
Kaltrina Kelmendi, František Baumgartner
Rok: 2017, Psychology of Violence
článek v odborném periodiku

Aspects of Antisocial Behavior in Relation to Emotion Understanding and Parenting Style in Slovak and South African Early Adolescents.
František Baumgartner, Zuzana Wirtz, Catherine L. Ward, Ivana Poledňová
Rok: 2017, Človek a spoločnosť
článek v odborném periodiku

Osobnosť, depresivita a problematické používanie internetu
Viktória Kopuničová, František Baumgartner
Rok: 2016, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

The level of emotional intelligence of nurses providing care for older people in retirement homes in the Czech and Slovak Republic
Andrea Pokorná, Lada Cetlová, František Baumgartner, Ingrid Juhásová, Vlasta Dvořáková, Lada Nováková, Anneyce Anneyce Knight ... další autoři
Rok: 2016, MEFANET Journal
článek v odborném periodiku

Emoční inteligence a její vztah k zvládání
František Baumgartner, Eva Karaffová
Rok: 2014, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.
kapitola v odborné knize

Životní cíle v zakotvené dospělosti a jejich psychosociální souvislosti
Katarína Millová, František Baumgartner
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Životní cíle v zakotvené dospělosti a jejich psychosociální souvislosti
Katarína Millová, František Baumgartner
Rok: 2022
stať ve sborníku

Motivace k myslivecké činnosti ve vztahu k osobnostním rysům
František Baumgartner, Michaela Krakovská
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bullying at school and cognitive emotion regulation
František Baumgartner, Eva Vancu, Kaltrina Kelmendi
Rok: 2020, Človek a spoločnosť
článek v odborném periodiku

Exploring Violence Socialization and Approval of Intimate Partner Violence Among University Students in Kosovo
Kaltrina Kelmendi, František Baumgartner
Rok: 2020, J INTERPERS VIOLENCE
článek v odborném periodiku

Prožívání osamělosti ve vztahu k životní smysluplnosti v období vynořující se dospělosti
František Baumgartner, Klára Machů, Lucie Kašpárková
Rok: 2020, Stimul
kapitola v odborné knize

Strategie zvládání zátěže ve vztahu k syndromu vyhoření u učitelek a učitelů
František Baumgartner, Zuzana Klapuchová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Altruizmus ve spojitosti se šestidimenzionálním modelem osobnosti a emoční inteligencí
František Baumgartner
Rok: 2019, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Emoční inteligence
František Baumgartner
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Emoční inteligence a její souvislost s machiavelismem
Kateřina Rečková, Karel Rečka, František Baumgartner
Rok: 2019, Československá psychologie
článek v odborném periodiku

Emoční inteligence a její souvislost s machiavelismem: Odvrácená strana emočních schopností
Kateřina Rečková, Karel Rečka, František Baumgartner
Rok: 2019, CESK PSYCHOL
článek v odborném periodiku

Sociální inteligence, sociální kompetence
František Baumgartner, Oľga Orosová, Jozef Výrost
Rok: 2019, Grada Publishing, a.s.
kapitola v odborné knize

Sociální poznávání
František Baumgartner
Rok: 2019, Grada Publishing, a.s.
kapitola v odborné knize

Sociální psychologie osamělosti
František Baumgartner
Rok: 2019, Grada Publishing, a.s.
kapitola v odborné knize

Vztah emoční inteligence a prožívání osamělosti
František Baumgartner, Monika Urbanová
Rok: 2019, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV
kapitola v odborné knize

Psychologické aspekty pomáhání 2018
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, František Baumgartner, Ivana Poledňová, Josef Kundrát, Klára Machů, Marek Malůš ... další autoři
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Tělesné sebepojetí mladých žen s ohledem k působení médií
Lucie Hartmannová, František Baumgartner
Rok: 2018, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.
kapitola v odborné knize

A mixed-method evidence of intimate partner violence victimization among female students in Kosovo and its correlates
Kaltrina Kelmendi, František Baumgartner
Rok: 2017, Psychology of Violence
článek v odborném periodiku

Altruizmus jako protektivní faktor rizikového chování v prostředí internetu
František Baumgartner
Rok: 2017, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Aspects of Antisocial Behavior in Relation to Emotion Understanding and Parenting Style in Slovak and South African Early Adolescents.
František Baumgartner, Zuzana Wirtz, Catherine L. Ward, Ivana Poledňová
Rok: 2017, Človek a spoločnosť
článek v odborném periodiku

Mental health correlates associated with minor and severe intimate partner violence (IPV) perpetrated by male students in Kosovo
Kaltrina Kelmendi, František Baumgartner
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychometrické charakteristiky osobnostného dotazníka HEXACO-60
František Baumgartner, Viktória Kopuničová
Rok: 2017, Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
kapitola v odborné knize

Kyberšikanovanie v kontexte problematického používania internetu a osobnosti
František Baumgartner, Viktória Kopuničová
Rok: 2016, Univerzita Komenského v Bratislave
kapitola v odborné knize

Osobnosť, depresivita a problematické používanie internetu
Viktória Kopuničová, František Baumgartner
Rok: 2016, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Osobnostné koreláty rizikového správania v kyberpriestore
František Baumgartner
Rok: 2016, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Psychologické aspekty pomáhání 2016
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, František Baumgartner, Josef Kundrát, Klára Machů, Marek Malůš, Maria Vašutová ... další autoři
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

The level of emotional intelligence of nurses providing care for older people in retirement homes in the Czech and Slovak Republic
Andrea Pokorná, Lada Cetlová, František Baumgartner, Ingrid Juhásová, Vlasta Dvořáková, Lada Nováková, Anneyce Anneyce Knight ... další autoři
Rok: 2016, MEFANET Journal
článek v odborném periodiku

Emoční inteligence ve vztahu k prosociálnímu chování u adolescentek a adolescentů
František Baumgartner, Ester Sikorová
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Hodnotová orientace dobrovolníků a reprezentativního vzorku obyvatel České republiky
Dagmar Faastová, František Baumgartner
Rok: 2015, Človek a spoločnosť
článek v odborném periodiku

Psychometrické vlastnosti nástroja - emočná inteligencia sestier v interakcii s geriatrickými pacientmi
Ingrid Juhásová, František Baumgartner
Rok: 2015, Logos Polytechnicos
článek v odborném periodiku

Rozpoznávání emocí na základě výrazu tváře u dospívajících z dětských domovů a dospívajících žijících v rodině
František Baumgartner, Markéta Kubinová
Rok: 2015, Psychológia a patopsychológia dieťaťa
článek v odborném periodiku

Sociální kompetence studentů učitelství - poznatky z výzkumu českých studentů.
Zdenka Stránská, Sláva Brisudová, Ivana Poledňová, František Baumgartner
Rok: 2015, Bookman s.r.o., pre Fakultu manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove
kapitola v odborné knize

Emoční inteligence a její vztah k zvládání
František Baumgartner, Eva Karaffová
Rok: 2014, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.
kapitola v odborné knize

Emoční regulace ve vztahu k dimenzím psychické osobní pohody
František Baumgartner, Dagmar Faastová
Rok: 2014, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Porovnanie miery emočnej inteligencie sestier
Ingrid Juhásová, František Baumgartner
Rok: 2014, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
článek v odborném periodiku

Psychologické aspekty pomáhání
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, František Baumgartner, Viktória Kopuničová, Jan Sebastian Novotný, Anna Schneiderová, Maria Vašutová, Marek Malůš ... další autoři
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Emočná inteligencia sestier a jej úloha v ošetrovateľstve
Ingrid Juhásová, Ľubica Ilievová, František Baumgartner
Rok: 2013, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Emočná inteligencia u študentov ošetrovateľstva a jej úloha v interakcii s geriatrickým pacientom
Ingrid Juhásová, Ľubica Ilievová, František Baumgartner, Zuzana Rojková
Rok: 2013, Profese on-line
článek v odborném periodiku

Emočná inteligencia vo vzťahu k situačne-špecifickému zvládaniu
František Baumgartner, Zuzana Wirtz
Rok: 2013, -
článek v odborném periodiku

Opportunities for emotional intelligence in the context of nursing
Ľubica Ilievová, Ingrid Juhásová, František Baumgartner
Rok: 2013, Journal of Health Sciences
článek v odborném periodiku

Emočná inteligencia v kontexte interpersonálnej interakcie
František Baumgartner
Rok: 2012
stať ve sborníku

Možnosti uplatnenia emočnej inteligencie v kontexte ošetrovateľstva
Ingrid Juhásová, Ľubica Ilievová, František Baumgartner, Zuzana Rojková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Strategie zvládání ve vztahu k aspektům vynořující se dospělosti
František Baumgartner, Eva Karaffová
Rok: 2012, Psychologie pro praxi
článek v odborném periodiku

Emocionálna a sociálna inteligencia vo vzťahu k zvládaniu v ranej adolescencii
František Baumgartner, Zuzana Zacharová
Rok: 2011, E-psychologie
článek v odborném periodiku

Emocionálna inteligencia a postoje k príslušníkom menšín u adolescentov
Zuzana Zacharová, František Baumgartner
Rok: 2011
stať ve sborníku

Porovnanie dvoch nástrojov merania emočnej inteligencie ako črty
František Baumgartner, Eva Karaffová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Vývinové rozdiely v sociálnej inteligencii a jej komponentoch
František Baumgartner
Rok: 2011, Katedra managementu, Prešovská univerzita v Prešove
kapitola v odborné knize

Emocionálna inteligencia ako schopnosť a jej vzťah k črtovej emocionálnej inteligencii
František Baumgartner, Zuzana Zacharová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Emočná a sociálna inteligencia adolescentov zdravotne oslabených a telesne postihnutých
Eva Karaffová, František Baumgartner
Rok: 2010
stať ve sborníku

Emočná inteligencia vo vzťahu ku copingu
František Baumgartner, Zuzana Molčanová, Martina Chylová
Rok: 2010, Slovak Academic Press
kapitola v odborné knize

Stratégie zvládania vo vzťahu k psychologickej osobnej pohode v súbore vysokoškolákov
František Baumgartner
Rok: 2010
stať ve sborníku

Časový rozvh životnej cesty pohľadom vysokoškolákov
František Baumgartner
Rok: 2009
stať ve sborníku

Sociálna inteligencia vo vzťahu k interpersonálným črtám
František Baumgartner
Rok: 2009, Československá psychologie
článek v odborném periodiku

Stratégie zvládania u študentov VŠ vzhľadom k niektorým sociodemografickým premenným
František Baumgartner
Rok: 2009
stať ve sborníku

Stratégie zvládania v súbore vysokoškolákov
František Baumgartner
Rok: 2009
stať ve sborníku

Timing of life use in emerging adults
František Baumgartner
Rok: 2009
stať ve sborníku

Emočná inteligencia - teória, metodológia, možnosti výskumu
Zuzana Molčanová, František Baumgartner
Rok: 2008, ÚEPs SAV, Slovak Academic Press
kapitola v odborné knize

K tematike vzťahu sociálnej a emocionálnej inteligencie
František Baumgartner
Rok: 2008, Človek a spoločnosť
článek v odborném periodiku

Sociální inteligence, sociální kompetence
František Baumgartner, Oľga Orosová, Jozef Výrost
Rok: 2008, Grada Publishing
kapitola v odborné knize

Sociální poznávání
František Baumgartner
Rok: 2008, Grada Publishing
kapitola v odborné knize

Dispozičný coping a sociálna inteligencia vo vzťahu k zvládaniu záťažových situácií policajnej praxe
František Baumgartner
Rok: 2007
stať ve sborníku

Nastupujúca dospelosť ako perióda osobnostného vývoja vo svetle empirických zistení projektu ESS
František Baumgartner
Rok: 2007
stať ve sborníku

Sociálna inteligencia vo vzťahu k osamelosti
František Baumgartner
Rok: 2007, Sociálne a politické analýzy
článek v odborném periodiku

Vzťahy lekárov a pacientov ako súčasť modulu zdravie vo výskume ESS
František Baumgartner
Rok: 2007
stať ve sborníku

Behavioral-situational approach to examining social intelligence
František Baumgartner
Rok: 2006, Studia psychologica
článek v odborném periodiku

Emocionálna-sociálna inteligencia: charakteristika a možnosti aplikácie
František Baumgartner
Rok: 2006
stať ve sborníku

K aktuálnym otázkam výskumu sociálnej inteligencie, sociálnych kompetencií a múdrosti
František Baumgartner
Rok: 2006, ÚEPs SAV, Slovak Academic Press
kapitola v odborné knize

K problematike merania sociálnej inteligencie
František Baumgartner
Rok: 2006
stať ve sborníku

Rozdiely v posudzovaní vybraných aspektov postavenia etník v spoločnosti ako potenciálny zdroj konfliktov
František Baumgartner
Rok: 2006, Neuveden
kapitola v odborné knize

Sociálna inteligencia ako jeden z osobnostných faktorov, sociodemografické faktory a syndróm vyhorenia u zdravotníckych pracovníkov
František Baumgartner
Rok: 2006, Človek a spoločnosť
článek v odborném periodiku

Zdravie a starostlivosť o zdravie
František Baumgartner
Rok: 2006, Universum
kapitola v odborné knize

Aktuálne otázky verejného a politického života
František Baumgartner
Rok: 2005, Spoločenskovedný ústav SAV
kapitola v odborné knize

Aspekty kvality života nezamestnaných a postupy zvládania ťažkostí
František Baumgartner
Rok: 2005
stať ve sborníku

Clinical depression in unemployed men and women
František Baumgartner
Rok: 2005
stať ve sborníku

Identifikácia základného a  výberového súboru podľa vybraných ukazovateľov (sociodemografické indikátory)
František Baumgartner
Rok: 2005, Spoločenskovedný ústav SAV
kapitola v odborné knize

Influencing error of central tendency in self-rating scales
František Baumgartner
Rok: 2005, Človek a spološnosť
článek v odborném periodiku

Miera akceptácie v medzietnických vzťahoch a posudzovanie integračných procesov
František Baumgartner
Rok: 2005
stať ve sborníku

Rozdiely v posudzovaní vybraných aspektov postavenia etník v spoločnosti ako potenciálny zdroj konfliktov
František Baumgartner
Rok: 2005, Universum
kapitola v odborné knize

Súčasný stav sociologicko-sociálnopsychologického výskumu národa, národností a etnických skupín
František Baumgartner
Rok: 2005, Neuveden
kapitola v odborné knize

Why is social intelligence difficult to measure?
František Baumgartner
Rok: 2005, Človek a spoločnosť
článek v odborném periodiku

Dispozície k depresii a vnímanie agresívneho správania adolescentov
František Baumgartner
Rok: 2004, Psychológia a patopsychológia dieťaťa
článek v odborném periodiku

Possibilities of a situational approach to social intelligence research
František Baumgartner
Rok: 2004, Studia Psychologica
článek v odborném periodiku

Quality of life of unemployed in relation to coping strategies
František Baumgartner
Rok: 2004
stať ve sborníku

Východiská empirického sociologicko-sociálnopsychologického výskumu národa, národností a etnických skupín v procese transformácie slovenskej spoločnosti
František Baumgartner
Rok: 2004, Universum
kapitola v odborné knize

Interakčný prístup v diagnostike osobnosti
František Baumgartner
Rok: 2003, Spoločenskovedný ústav SAV
odborná kniha

Problematika rodu (gender) v štúdiu agresívneho správania
František Baumgartner
Rok: 2003, Psychologický ústav Akademie věd ČR a SCAN
kapitola v odborné knize

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Musil AlešProjekt podporovaného bydlení určeného romským rodinám ohroženým sociální exkluzí v optice jeho klientů a pracovníků sociální sféryrigorózní 2014 
Bilanová VeronikaAutistické rysy, empatie a systemizace u rodičů dětí s poruchou autistického spektradiplomová 2018 
Klapuchová ZuzanaZvládání zátěžových situací ve vztahu k syndromu vyhoření u učitelek a učitelůdiplomová 2018 
Kucserová MarkétaEmoční a sociální kompetence u adolescentůdiplomová 2018 
Lingová RenataProjevy agresivního jednání v partnerských vztazích v období vynořující se dospělostidiplomová 2018 
Morysová IvetaSložky péče o sebe a jejich využití učiteli a učitelkamidiplomová 2018 
Knapková TerezaVztah šesti faktorového modelu osobnosti HEXACO a rizikového chování v kyberprostoru u dospívajících.diplomová 2016 
Červená IvetaEmoční inteligence ve vztahu k pracovní spokojenosti u pomáhajících profesídiplomová 2015 
Hudzietzová LucieRole motivace při hledání zaměstnání u dlouhodobě nezaměstnaných do 30 letdiplomová 2015 
Mžyková KristýnaEmoční a sociální kompetence ve spojitosti s agresivním chováním ve školních třídáchdiplomová 2013 
Rajnochová HanaVývoj emočních a sociálních kompetencí v dětství a dospívánídiplomová 2013 
Břemková LenkaEmoční inteligence zdravotnických pracovníků ve vztahu k osobní pohodědiplomová 2012 
Filipcová MartinaVýběr partnera a preference vysokoškolských studentůdiplomová 2012 
Prášková LenkaEmoční inteligence ve vztahu k rizikovému chovánídiplomová 2012 
Kufová MariaStrategie zvládání ve vývojové perspektivě u klientek azylových domůdiplomová 2011 
Davidová HanaEmoční inteligence a její vliv na sportovní výkonbakalářská  
Cieslarová RadkaEudaimonické a hedonické pojetí životní spokojenosti a jeho proměny v dospělostibakalářská 2022 
Krchnavá DanielaVzťah emocionálnej inteligencie a self-efficacy k pracovnej angažovanostibakalářská 2022 
Kuncová NatálieDatování vzpomínek v epizodické pamětibakalářská 2022 
Šoustková DominikaEmoční inteligence a přístup k pacientům u zdravotnických pracovníkůbakalářská 2022 
Hrbáčková EliškaPersonifikace a chápání smrti u dětí ve věku 6 - 9 letbakalářská 2021 
Krakovská MichaelaMotivace k myslivecké činnosti ve vztahu k osobnostním rysůmbakalářská 2021 
Kursová KateřinaSourozenecká konstelace v souvislosti s mentálním zdravím v dospívání a mladé dospělostibakalářská 2021 
Lapotka KseniyaPověrčivost ve vztahu k úzkostlivosti a lokalizaci kontroly u vysokoškolských studentůbakalářská 2021 
Mikolášová MarieGenerativita a emoční inteligence v průběhu dospělostibakalářská 2021 
Rybová KarolínaKvalita života a prožívání osamělosti v období mladé dospělostibakalářská 2021 
Bilanová VeronikaIntervence založená na funkčním hodnocení chování a její využití při redukci problémového chování u dětí s poruchou autistického spektrabakalářská 2020 
Buček MartinHodnotové preference studentů středních škol ve vztahu k osobní pohoděbakalářská 2020 
Ilavský JakubPrežívanie osamelosti vo vzťahu k osobnostným charakteristikámbakalářská 2020 
Műllerová KateřinaUžívání sociálních sítí a prožívání osamělostibakalářská 2020 
Rubešová AnežkaVýkon v paměťových úlohách a jeho determinantybakalářská 2020 
Stodůlka DavidRegulace emocí v zátěžových situacích u profesionálních sportovcůbakalářská 2020 
Kratinová RadkaLhaní ve vztahu k emoční inteligencibakalářská 2019 
Lištiaková KristýnaVnímání hudby ve spojitosti s jejím emočním působenímbakalářská 2019 
Nedvídková HanaZávislost na alkoholu a partnerstvíbakalářská 2019 
Tomečková KateřinaSociální opora a její význam pro matky na rodičovské dovolenébakalářská 2019 
Hartmannová LucieRole médií ve formování sebepojetí mladých ženbakalářská 2018 
Okrouhlá EvaCitová vazba v souvislosti s pocitem osamělosti v období mladší dospělostibakalářská 2018 
Procházková NikolaVztah seberegulace a rizikového chování v období adolescencebakalářská 2018 
Schwanová AndreaPracovní angažovanost a kontraproduktivní pracovní chováníbakalářská 2018 
Sluková BarboraSebekontrola a strategie zvládání zátěže u učitelů a učitelekbakalářská 2018 
Urbanová MonikaEmoční inteligence a prožívání osamělostibakalářská 2018 
Vaverová MarieFenomén odkládání mateřství v souvislosti s vývojovou fází mladší dospělostibakalářská 2018 
Hekerová BarboraKomparace pohledu mladší a starší generace na partnerské vztahybakalářská 2017 
Kašpárková LucieProžívání osamělosti, smyslu života a míry subjektivní pohody u vysokoškolských studentůbakalářská 2017 
Pinková KamilaEmoční inteligence ve vztahu k šestidimenzionálnímu modelu osobnostibakalářská 2017 
Rečková KateřinaEmoční inteligence a její souvislost s machiavelizmembakalářská 2017 
Wihodová KláraZátěžové situace v životě předškolních dětí z pohledu rodičůbakalářská 2017 
Barošová KláraVliv struktury osobnosti a temperamentu na akademický výkon jedincebakalářská 2016 
Bednárek AlešEmoční inteligence a rozpoznávání výrazů emocíbakalářská 2016 
Chylíková KristýnaZvládání zátěže s využitím situačního přístupubakalářská 2016 
Černá MichaelaEmoční inteligence jako schopnost ve vztahu k obecné inteligencibakalářská 2016 
Matulová BlankaRozdíly v zapamatování v závislosti na prezentaci podnětůbakalářská 2016 
Sztalmach MichalStruktura osobnosti a vnímaná smysluplnost života v mladší dospělostibakalářská 2016 
Volková MichaelaEfektivita zvládání zátěže studentů vysokých školbakalářská 2016 
Faastová DagmarHodnotová orientace a dobrovolnictvíbakalářská 2015 
Klapuchová ZuzanaPercepce hudby jako zdroje intenzivních emočních reakcíbakalářská 2015 
Kucserová MarkétaHodnotové preference u adolescentů a mladých dospělýchbakalářská 2015 
Malá NatálieStrategie regulace emocí ve vztahu k osobnostním rysům v období mladší dospělostibakalářská 2015 
Otáhalíková PavlaSociální opora a její role ve zvládání zátěže u adolescentůbakalářská 2015 
Procházková MichaelaLaické teorie emoční inteligencebakalářská 2015 
Synková BarboraNegativní jevy v interpersonálních vztazích mezi učiteli na základních a středních školáchbakalářská 2015 
Zemanová TerezaPorozumění emocím v interpersonálních situacíchbakalářská 2015 
Brachaczková LucieStrategie a postupy zvládání zátěžových situací v policejní praxibakalářská 2014 
Burdíková VendulaRegulace emocí v náročných situacích u záchranářů Hasičského záchranného sborubakalářská 2014 
Kozlová RadkaPozitivní a negativní emoční expresivita ve vztahu k osobnostním charakteristikámbakalářská 2014 
Machulová NelaVývoj emočních projevů v dětstvíbakalářská 2014 
Mirková PavlaZvládání zátěžových situací adolescenty s ohledem na sociální kontextbakalářská 2014 
Pachlopníková ŠárkaPaměťový výkon v závislosti na typu úlohybakalářská 2014 
Poláková LuciaTýrání dítěte v rodině a percepce tohoto jevu žáky II. stupně ZŠ a SŠbakalářská 2014 
Savková DanielaManipulace v interpersonální komunikaci a její uplatňování vůči seniorůmbakalářská 2014 
Volková MichaelaVerbální a nonverbální komunikace v interpersonálních vztazíchbakalářská 2014 
Carbolová TerezaEmoční inteligence a motivace k dobrovolnictvíbakalářská 2013 
Golichová VeronikaProjevy psychotického onemocnění v interpersonálních vztazích nemocnýchbakalářská 2013 
Kubinová MarkétaRozpoznávání emocí na základě výrazu tváře u dospívajících z dětských domovů a dospívajících žijících v rodiněbakalářská 2013 
Machová TerezaPercepce emocí na základě výrazů tvářebakalářská 2013 
Novotná PetraEmoční inteligence ve vztahu k osobnostním charakteristikámbakalářská 2013 
Oletzká JanaVýznam emoční inteligence v činnosti sociálních pracovníkůbakalářská 2013 
Sikorová EsterEmoční inteligence a prosociální chování studentů různých typů středních školbakalářská 2013 
Ševčíková MarieZměny vědomí po požití návykových látekbakalářská 2013 
Tobola KamilPercepce nemoci u chronicky nemocných dětíbakalářská 2013 
Adámková KatrinVliv emoční inteligence na vztahy v rodiněbakalářská 2012 
Antalová VeronikaEmoční inteligence a školní výkonbakalářská 2012 
Dalecká TerezaEmoční inteligence a týmová soudržnost v organizacíchbakalářská 2012 
Guzdková BarboraEfektivita strategií zvládání zátěžových situacíbakalářská 2012 
Kamenská TaťánaStrategie zvládání náročných situací ve vývojové perspektivěbakalářská 2012 
Kuchnová AnetaEmoční inteligence ve vztahu k agresivnímu chováníbakalářská 2012 
Kunová HanaMorální inteligence v kontextu osobnostibakalářská 2012 
Malantová AndreaEmoční inteligence v osobních vztazíchbakalářská 2012 
Nezgodová Nogolová AnetaVztahy emoční inteligence k jiným typům inteligencebakalářská 2012 
Tatíčková RomanaEmoční inteligence a osobní pohodabakalářská 2012 
Havrlantová EliškaRole emoční inteligence ve zvládání zátěžových situací v období adolescence.bakalářská 2011 
Kielarová Miroslavaemoční inteligence středně zdravotnických pracovníkůbakalářská 2011 
Rajnochová HanaEmoční inteligence studentů různých oborůbakalářská 2011 
Rybiařová BarboraOsobnostní zdroje odolnosti vůči zátěži u vybraných složek integrovaného záchranného systémubakalářská 2011 


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
instagram
rss
social hub