Studenti studentům - projekt vzájemné česko-polské spolupráce

Ve dnech 25. a 26. února 2015 přijala katedra psychologie FF OU pracovníky a studenty z Katedry psychologie Fakulty sociálních věd Univerzity Jana Dlugosza v Czestochowe. Společně v rámci projektu Studenti studentům uskutečnili pro místní studenty zajímavou vzdělávací akci. Smyslem jejich vědeckého a pracovního pobytu však bylo také diskutování možností navázání užší spolupráce mezi oběma institucemi. Tato budoucí spolupráce by se mohla týkat nejen realizace společných vědeckých a didaktických projektů, ale i zapojení českých i polských studentů a pracovníků obou institucí do mezinárodních aktivit v rámci programu Erasmus+. Za českou stranu celou akci koordinoval dr. M. Malůš, a za stranu polskou dr. E. Napora a dr. E. Kornacka-Skwara. Projekt Studenti studentům, který se vztahoval k rozvoji dovedností interkulturní komunikace, úspěšně realizovaly studentky P. Gluszko, M. Jarozs, K. Miarke a J. Kostrzewska, které se českým studentům intenzivně věnovaly během dvou tříhodinových přednášek a workshopů. Tyto workshopy, zaměřené na rozvoj kreativity v procesu komunikace, byly českými studenty hodnoceny jako přínosné. Poukázaly však také na určité rezervy, které se vztahují k informacím českých studentů o našich polských sousedech. Na společné schůzce zástupci katedry psychologie (doc. Mlčák, prof. Paulíkdr. Malůš) projednali s kolegy z Polska možnosti další spolupráce nejen v programu Erasmus+, ale i v rámci vědecké spolupráce pod záštitou Mezinárodního visegrádského fondu.

Zdeněk Mlčák, Marek Malůš


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017