Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra psychologie

Marek Malůš

Marek Malůš

titul, jméno, příjmení:Mgr. Marek Malůš, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 420, budova DM
funkce:
obor činnosti:experimentální psychologie, omezená zevní stimulace, terapie tmou, floating, mindfulness, psychoterapie, biofeedback
katedra / středisko (fakulta): Katedra psychologie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1952
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Terapie tmou: Katamnestická studie
Martin Kupka, Marek Malůš, Miroslav Charvát
Rok: 2019, Univerzita Palackého v Olomouci
odborná kniha

Spontaneous Mental Experiences in Extreme and Unusual Environments
Peter Suedfeld, Dennis A. Rank, Marek Malůš
Rok: 2018, Oxford University Press
kapitola v odborné knize

Restricted environmental stimulation and psychopathology
Marek Malůš, Martin Kupka, Daniel Dostál, Veronika Kavková
Rok: 2017
stať ve sborníku

Vliv prostředí chamber REST na vybrané kognitivní funkce
Tereza Čechová, Tereza Macurová, Tereza Zemanová, Marek Malůš
Rok: 2017
stať ve sborníku

Existential meaning in life, mindfulness and self-esteem in the context of restricted environmental stimulation
Marek Malůš, Martin Kupka, Daniel Dostál
Rok: 2016, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Experimentální studie kognitivních a psychofyziologických procesů v podmínkách krátkodobých pobytů chamber REST 2015 - 2016
Marek Malůš , Markéta Kucserová, Petra Čechová, Klára Čikasová, Vojtěch Jarkuliš, Zdeněk Vavřina, Pavol Švorc ... další autoři
Rok: 2016
stať ve sborníku

Chamber restricted environmental stimulation and heart rate variability
Marek Malůš , Veronika Kavková, Martin Pšurný, Daniel Dostál, Martin Kupka
Rok: 2015, Ad Alta: Journal of interdisciplinary research
článek v odborném periodiku

Terapeutické a osobní růstové možnosti techniky omezené zevní stimulace: Léčebné využití terapie tmou a floatingu
Martin Kupka, Marek Malůš , Veronika Kavková, Pavel Němčík
Rok: 2014, Univerzita Palackého v Olomouci
odborná kniha

Technika omezené zevní stimulace
Martin Kupka, Marek Malůš , Vladimír Řehan, Veronika Kavková
Rok: 2012, Československá psychologie
článek v odborném periodiku

Motivy, faktory a efekty terapeutického procesu pobytu v podmínkách chamber REST
Marek Malůš, Martin Kupka, Miroslav Charvát, Adéla Hoblíková, Lucie Maliňáková
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spolehlivost odhadu času stráveného na smartphonu u vysokoškolských studentek
Marek Malůš, Tereza Macurová
Rok: 2020
stať ve sborníku

Spolehlivost odhadu času stráveného na smartphonu u vysokoškolských studentek
Marek Malůš, Tereza Macurová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Terapeutický proces během tzv. terapie tmou? Aneb když na sebe člověk má dostatek času (a vhodný prostor)
Marek Malůš, Martin Kupka, David Škrda, Veronika Dubová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The History and Possible Therapeutic Applications of Restricted Environmental Stimulation (REST)
Marek Malůš
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Efekty a faktory psychoterapeutického procesu v prostředí se sníženou zevní stimulací
Adéla Hoblíková, Lucie Maliňáková, David Škrda, Veronika Dubová, Martin Kupka, Marek Malůš ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Environment where there is none
Marek Malůš
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Environment where there is none
Marek Malůš
Rok: 2019, Tribun EU s.r.o.
kapitola v odborné knize

Changes in ethnic identity after study abroad: The role of acculturation orientation shifts, language proficiencies, and perceived cultural distance
Jitka Taušová, Michael Bender, Isabel Benitez, Fons van de Vijver, Marek Malůš
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kráčím do tmy - Týden ve tmě
Marek Malůš
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O samotě - sám (se) sebou
Marek Malůš
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ovlivnění svědecké výpovědi a vznik falešných vzpomínek u vysokoškolských studentů
Tereza Macurová, Marek Malůš
Rok: 2019
stať ve sborníku

Ovlivnění svědecké výpovědi a vznik falešných vzpomínek u vysokoškolských studentů
Tereza Macurová, Marek Malůš
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Terapie tmou: Katamnestická studie
Martin Kupka, Marek Malůš, Miroslav Charvát
Rok: 2019, Univerzita Palackého v Olomouci
odborná kniha

Psychologické aspekty pomáhání 2018
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, František Baumgartner, Ivana Poledňová, Josef Kundrát, Klára Machů, Marek Malůš ... další autoři
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Spontaneous Mental Experiences in Extreme and Unusual Environments
Peter Suedfeld, Dennis A. Rank, Marek Malůš
Rok: 2018, Oxford University Press
kapitola v odborné knize

Spontaneous Mental Experiences in Extreme and Unusual Environments
Peter Suedfeld, Dennis A. Rank, Marek Malůš
Rok: 2018, Oxford University Press
kapitola v odborné knize

Technika omezené zevní stimulace (Terapie tmou) - katamnestická studie
Martin Kupka, Miroslav Charvát, Marek Malůš, Veronika Kavková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv chamber REST na odvykání kouření
Marek Malůš, Karel Paulík, Tereza Macurová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv chamber REST na odvykání kouření
Marek Malůš, Tereza Macurová, Karel Paulík
Rok: 2018
stať ve sborníku

Darkness Therapy - Personal Growth and Therapy Opportunities of Chamber REST
Marek Malůš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dynamics of changes in heart rate variability after prolonged exposure to dark
Pavol Švorc, Tereza Ekrtová, Vojtěch Jarkuliš, Marek Malůš, David Škrda, Martin Kempný, Tomáš Michalčák, Zdeněk Vavřina ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dynamika změn srdeční variability po dlouhodobé expozici tmou
Pavol Švorc, Marek Malůš, Ondřej Černocký, Zdeněk Vavřina, Tereza Ekrtová, David Škrda, Jakub Lubojacký ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Efekt 'terapie tmou' na elektrofyziologii srdce u mladých lidí
David Škrda, Vojtěch Jarkuliš, Zdeněk Vavřina, Jan Konečný, Tereza Ekrtová, Pavol Švorc, Marek Malůš ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Efekt ,,terapie tmou' na elektrofyziologii srdce u mladých lidí
Vojtěch Jarkuliš, Marek Malůš, Zdeněk Vavřina, Magdaléna Vavříková, Martin Kempný, Jakub Lubojacký, Jan Konečný, David Škrda, Pavol Švorc ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Changes in static perimetry during chamber-REST: A pilot study
David Škrda, Tomáš Michalčák, Marek Malůš, Zdeněk Vavřina, Tereza Ekrtová, Martin Kempný, Vojtěch Jarkuliš, Pavol Švorc ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

'Krok do neznáma - krok k sobě' aneb 'Tmou k uvědomění'
Marek Malůš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Omezená zevní stimulace a prožívaná životní smysluplnost, všímavost, sebehodnocení a psychopatologická indukce
Marek Malůš, Martin Kupka
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychofyziologické aspekty snížené zevní stimulace
Michaela Slaná, Tereza Zemanová, Ondřej Černocký, Pavol Švorc, Marek Malůš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychologické a fyziologické efekty omezené zevní stimulace na člověka
Marek Malůš, Vojtěch Jarkuliš, Zdeněk Vavřina, Pavol Švorc
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Restricted environmental stimulation and psychopathology
Marek Malůš, Martin Kupka, Daniel Dostál, Veronika Kavková
Rok: 2017
stať ve sborníku

Terapeutické možnosti metody chamber REST
Tereza Zemanová, Michaela Slaná, Tereza Macurová, Marek Malůš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The effect of chamber-REST on electrophysiology of the heart in young people
Tereza Ekrtová, Vojtěch Jarkuliš, Marek Malůš, Zdeněk Vavřina, David Škrda, Martin Kempný, Tomáš Michalčák, Pavol Švorc ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The effect of chamber-REST on electrophysiology of the heart in young people
Pavol Švorc, Vojtěch Jarkuliš, Magdaléna Vavříková, Marek Malůš, Zdeněk Vavřina
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv chamber RESTu nejen na odvykání nikotinové závislosti
Marek Malůš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv metody 'chamber REST' na kultivaci všímavosti
Karolína Čechová, Tereza Macurová, Marek Malůš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv pobytu v prostředí s omezenou zevní stimulací na srdeční variabilitu u mladých lidí
Tereza Ekrtová, David Škrda, Zdeněk Vavřina, Vojtěch Jarkuliš, Magdaléna Vavříková, Pavol Švorc, Marek Malůš ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv pobytu v prostředí s omezenou zevní stimulací na srdeční variabilitu u mladých lidí
Tereza Ekrtová, David Škrda, Zdeněk Vavřina, Vojtěch Jarkuliš, Pavol Švorc, Marek Malůš ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv prostředí chamber REST na úroveň syndromu vyhoření
Ester Gawlasová, Michaela Slaná, Marek Malůš
Rok: 2017
stať ve sborníku

Vliv prostředí chamber REST na vybrané kognitivní funkce
Tereza Čechová, Tereza Macurová, Tereza Zemanová, Marek Malůš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv prostředí chamber REST na vybrané kognitivní funkce
Tereza Čechová, Tereza Macurová, Tereza Zemanová, Marek Malůš
Rok: 2017
stať ve sborníku

Změny ve statické perimetrii během chamber REST-U. Pilotní studie.
Tomáš Michalčák, Marek Malůš, Ondřej Černocký, Zdeněk Vavřina, Martin Kempný, Tereza Ekrtová, Jan Konečný, Magdaléna Vavříková, Pavol Švorc ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Změny ve statické perimetrii během chamber-RESTU: pilotní studie
Jan Konečný, David Škrda, Tomáš Michalčák, Marek Malůš, Zdeněk Vavřina, Tereza Ekrtová, Vojtěch Jarkuliš, Ondřej Černocký, Pavol Švorc ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Existential meaning in life, mindfulness and self-esteem in the context of restricted environmental stimulation
Marek Malůš, Martin Kupka, Daniel Dostál
Rok: 2016, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Experimentální studie kognitivních a psychofyziologických procesů v podmínkách krátkodobých pobytů chamber REST 2015 - 2016
Marek Malůš , Markéta Kucserová, Petra Čechová, Klára Čikasová, Vojtěch Jarkuliš, Zdeněk Vavřina, Pavol Švorc ... další autoři
Rok: 2016
stať ve sborníku

Experimentální studie kognitivních a psychofyziologických procesů v podmínkách krátkodobých pobytů chamber REST 2015 - 2016
Marek Malůš, Pavol Švorc
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Experimentální test-retestová studie kognitivních funkcí v podmínkách krátkodobých pobytů typu Chamber REST
Marek Malůš, Magdalena Havelková, Markéta Kucserová, Petra Čechová, Klára Čikasová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jaký je efekt terapie tmou na elektrofyziologii srdce u mladých lidí?
Vojtěch Jarkuliš, Ondřej Černocký, Zdeněk Vavřina, Martin Kempný, Tomáš Michalčák, Marek Malůš, Pavol Švorc ... další autoři
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Krátkodobé pobyty typu chamber REST a elektrofyziologie srdce u mladých lidí
Pavol Švorc, Vojtěch Jarkuliš, Zdeněk Vavřina, Ondřej Černocký, Tomáš Michalčák, Martin Kempný, Marek Malůš ... další autoři
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Práce se sny a s kruhy
Jan Kubánek, Marcela Kubánková, Marek Malůš
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Psychologické aspekty pomáhání 2016
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, František Baumgartner, Josef Kundrát, Klára Machů, Marek Malůš, Maria Vašutová ... další autoři
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Terapeutické možnosti prostředí se sníženou zevní stimulací
Marek Malůš
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Terapie tmou jako specifická varianta omezené zevní stimulace a její vliv na úroveň syndromu vyhoření
Ester Gawlasová, Markéta Kucserová, Klára Čikasová, Petra Čechová, Marek Malůš
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

72 hodin tmy vs. EKG mladých lidí
Vojtěch Jarkuliš, Ondřej Černocký, Zdeněk Vavřina, Martin Kempný, Tomáš Michalčák, Marek Malůš, Pavol Švorc ... další autoři
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chamber restricted environmental stimulation and heart rate variability
Marek Malůš , Veronika Kavková, Martin Pšurný, Daniel Dostál, Martin Kupka
Rok: 2015, Ad Alta: Journal of interdisciplinary research
článek v odborném periodiku

New Perspective in Chamber REST: Dark Therapy
Marek Malůš
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Preliminary study: What is the effect of darkness on electrophysiology of the heart in young people?
Vojtěch Jarkuliš, Pavol Švorc, Marek Malůš , Eliška Franková, Pavol Švorc
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozdíly sebepojetí u dětí a adolescentů České republiky podle pohlaví a věku
Miroslav Orel, Radko Obereignerů, Eva Reiterová, Marek Malůš , Fac Ondřej
Rok: 2015, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Týden ve tmě: Co teď?
Marek Malůš
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chamber restricted environmental stimulation and heart rate variability
Marek Malůš , Veronika Kavková, Martin Pšurný, Daniel Dostál, Martin Kupka
Rok: 2014
stať ve sborníku

My first week in darkness - chamber rest experience
Marek Malůš , Martin Kupka, Veronika Kavková
Rok: 2014
stať ve sborníku

Terapeutické a osobní růstové možnosti techniky omezené zevní stimulace: Léčebné využití terapie tmou a floatingu
Martin Kupka, Marek Malůš , Veronika Kavková, Pavel Němčík
Rok: 2014, Univerzita Palackého v Olomouci
odborná kniha

Úvod do výzkumu terapie tmou
Marek Malůš
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Floating - zapomenutá relaxační technika?
Veronika Kavková, Marek Malůš , Jitka Taušová, Hana Válková
Rok: 2013, E-psychologie
článek v odborném periodiku

Jak ve sportu pomáhá představivost?
Veronika Kavková, Marek Malůš , Jitka Taušová, Hana Válková
Rok: 2013, Studia Sportiva
článek v odborném periodiku

Meditace a všímavost
Martin Kupka, Marek Malůš
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Technika omezené zevní stimulace - pilotní studie, první kvalitativní data
Marek Malůš , Martin Kupka, Daniel Dostál, Veronika Kavková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Technika omezené zevní stimulace (REST): Výpovědi ze tmy
Marek Malůš , Martin Kupka, Veronika Kavková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Technika omezené zevní stimulace: Základní atributy osobní zkušenosti
Martin Kupka, Marek Malůš
Rok: 2013
stať ve sborníku

Jakým způsobem lze využít imaginaci a floating k nácviku sportovní dovednosti? Teoretická východiska
Veronika Kavková, Jitka Taušová, Marek Malůš
Rok: 2012
stať ve sborníku

Konfrontace s existenciální osamělostí: terapeutické a růstové možnosti sociální izolace
Martin Kupka, Marek Malůš
Rok: 2012
stať ve sborníku

Metoda omezené zevní stimulace: osobní zkušenost jakožto inspirace výzkumné aktivity
Martin Kupka, Marek Malůš
Rok: 2012
stať ve sborníku

Přehled výzkumných studií zabývajících se kombinací floatingu a imaginace ke zlepšení sportovního výkonu
Veronika Kavková, Marek Malůš
Rok: 2012
stať ve sborníku

Technika omezené zevní stimulace
Martin Kupka, Marek Malůš , Vladimír Řehan, Veronika Kavková
Rok: 2012, Československá psychologie
článek v odborném periodiku

Technika omezené zevní stimulace (REST): kazuistické sdělení
Marek Malůš , Martin Kupka, Veronika Kavková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Terapeutické a růstové možnosti sociální izolace v kontextu existenciální analýzy
Martin Kupka, Marek Malůš
Rok: 2012
stať ve sborníku

Restricted environmental stimulation technique/therapy (REST) - za hranicemi každodenní zkušenosti
Marek Malůš , Martin Kupka
Rok: 2011
stať ve sborníku

Restricted environmental stimulation therapy - moc tmy
Marek Malůš , Martin Kupka, Veronika Kavková, Vladimír Řehan
Rok: 2011
stať ve sborníku

Terapeutické a růstové možnosti metody Restricted environmental stimulation technique
Martin Kupka, Marek Malůš
Rok: 2011
stať ve sborníku

Tma a ticho jako mediátor procesu úzdravy, osobního růstu a sebepoznání: Restricted environmental stimulation technique/therapy
Marek Malůš , Martin Kupka
Rok: 2011
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Barta ZbyněkMíra vyhoření u pedagogů podstupujících experiment s dobrovolnou izolacídiplomová 2021 
Chlebišová AnetaChamber REST a variabilita srdeční frekvencediplomová 2018 
Slaná MichaelaAnalýza prožitků studentů v rámci experimentu s dobrovolnou izolacídiplomová 2018 
Sniegoňová DenisaDítě s poruchou autistického spektra ve vzdělávacím procesubakalářská  
Bubíková LadaSouvislost užívání sociálních sítí s tělesným sebepojetímbakalářská 2021 
Ciencialová DorotaVliv krátkodobých modifikovaných chamber REST intervencí na užívání smartphonů u VŠ studentekbakalářská 2021 
Mužík JanVliv krátkodobých modifikovaných chamber REST intervencí na kouřeníbakalářská 2021 
Rulíčková LucieSyndrom vyhoření u palubního personálubakalářská 2021 
Spanelová KarolínaVliv osobnostních proměnných na schopnost detekce lži a pravdybakalářská 2021 
Bartoncová AdélaSebepojetí dětí se specifickými poruchami učeníbakalářská 2020 
Guhlová TerezaMíra vyhoření u jedinců podstupujících experiment s dobrovolnou izolacíbakalářská 2020 
Jarošová TerezieAnalýza prožitků vysokoškolských studentů v rámci experimentu s dobrovolnou izolacíbakalářská 2020 
Kočicová EsterVýkonová motivace u studentů psychologiebakalářská 2020 
Ludvíková KateřinaVliv čtení povídek na emoční snový obsahbakalářská 2020 
Müllerová ViolaZkušenost rodin se zapojením dětí do péče "Setkání okolo dítěte"bakalářská 2020 
Brojáčová TerezaProblematika ženské identity a její dotváření v sociálním kontextubakalářská 2019 
Jurečková JanaKoncepty maskulinity a její prožívání u kandidátů katolického kněžstvíbakalářská 2019 
Kováčová VeronikaFenomén spánkovej paralýzy u vysokoškolských študentovbakalářská 2019 
Kubečka JakubZměněné stavy vědomí - souvislost s duševním zdravím a možné využití v psychoterapiibakalářská 2019 
Macháčová KristýnaPěstounská péče na přechodnou dobu a její prožívání členy rodinybakalářská 2019 
Šefčíková NikolaAlexithýmia a emocionálna inteligencia u jedincov podstupujúcich pobyt v prostredí s obmedzenou vonkajšou stimulácioubakalářská 2019 
Čechová KarolínaDotazníkové měření všímavosti u osob vystavených dobrovolné izolacibakalářská 2018 
Hubáčková DenisaAnalýza prožitků vysokoškolských studentů v rámci experimentu s dobrovolnou izolacíbakalářská 2018 
Ježková VeronikaOmezená zevní stimulace a její vliv na míru syndromu vyhořeníbakalářská 2018 
Konečná PetraKvalita života matek na rodičovské dovolenébakalářská 2018 
Macurová TerezaOvlivnění věrohodnosti svědecké výpovědi způsobem komunikace se svědkembakalářská 2018 
Šimkovič JakubAnalgetický účinek verbální exprese při prožitku chladubakalářská 2018 
Tobiášová KateřinaVýkonová motivace a stres u studentů všeobecného lékařstvíbakalářská 2018 
Adamcová TerezaPsychologické aspekty suicidálního chováníbakalářská 2017 
Bartošová KláraPsychologické aspekty dobrovolné samotybakalářská 2017 
Benkovský PetrNomofobie - problematické používání mobilních zařízení u vysokoškolských studentůbakalářská 2017 
Burianová NicolleŽenská role a vznikající fenomén "ženských kruhů"bakalářská 2017 
Chmielová JolanaRozdíly v sebehodnocení jedinců dle příslušnosti k náboženskému vyznáníbakalářská 2017 
Čechová TerezaDiagnostika vybraných kognitivních funkcí u vysokoškolských studentů absolvujících pobyt v prostředí omezené zevní stimulacebakalářská 2017 
Hymlarová HanaProžívání nemoci dítěte rodičembakalářská 2017 
Maďarová LenkaDotazníkové měření self-efficacy u osob vystavených dobrovolné izolacibakalářská 2017 
Dvorská EliškaOsobnostní styly účastníků kvaziexperimentální studie terapie tmoubakalářská 2016 
Gawlasová EsterTerapie tmou a její vliv na úroveň syndromu vyhořeníbakalářská 2016 
Gottwaldová BeataPosttraumatický růst u osob pečujících o příbuzné s Parkinsonovou choroboubakalářská 2016 
Juhásová AndreaVztah vybraných osobnostních dimenzí a životního stylu u vysokoškolských studentůbakalářská 2016 
Mikischová VeronikaRozvod rodičů z pohledu adolescentů z rozvedených rodinbakalářská 2016 
Stránská MartinaKultivace a terapeutické využití všímavostibakalářská 2016 


Profylaktické a terapeutické využití omezené zevní stimulace
Hlavní řešitelMgr. Marek Malůš, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Experimentální studie kognitivních a psychofyziologických procesů v podmínkách Chamber REST II
Hlavní řešitelMgr. Marek Malůš, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Experimentální studie kognitivních a psychofyziologických procesů v podmínkách Chamber REST
Hlavní řešitelMgr. Marek Malůš, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
rss
social hub