Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra psychologie

Zdeněk Mlčák


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 414, budova DM
funkce:
obor činnosti:prosociální chování
katedra / středisko (fakulta): Katedra psychologie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1950
e-mail:
osobní WWW stránka:http://ff.osu.cz/kps/index.php?id=3701Nenalezen žádný záznam.Dimenze šestifaktorového a prosociálního modelu osobnosti
Zdeněk Mlčák, Nikol Wenclová
Rok: 2019, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV
kapitola v odborné knize

Vztah přívětivosti adolescentů a jejich rodičů v závislosti na genderu
Zdeněk Mlčák, Grygarová Markéta
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Psychologické aspekty pomáhání 2018
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, František Baumgartner, Ivana Poledňová, Josef Kundrát, Klára Machů, Marek Malůš ... další autoři
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Empatie jako prediktor sebetranscendence
Zdeněk Mlčák
Rok: 2017
stať ve sborníku

Mezinárodní studentské psychologické dny 2017
Zdeněk Mlčák, Marek Malůš
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Prosociální osobnost a hodnotová preference u dárců krve
Zdeněk Mlčák, Kateřina Minková
Rok: 2017
stať ve sborníku

Vybrané motivační charakteristiky studentů psychologie
Zdeněk Mlčák, Daniel Cabák, Klára Nečekalová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Dárcovství krve a dimenze pětifaktorového modelu osobnosti
Zdeněk Mlčák
Rok: 2016
stať ve sborníku

Emocionální inteligence a prosociální chování v dispozičním paradigmatu
Zdeněk Mlčák, Klára Nečekalová, Daniel Cabák
Rok: 2016, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Preferované charakteristiky psychologů
Zdeněk Mlčák, Daniel Cabák, Klára Nečekalová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Přívětivost a prosociální osobnost
Zdeněk Mlčák
Rok: 2016
stať ve sborníku

Psychologické aspekty pomáhání 2016
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, František Baumgartner, Josef Kundrát, Klára Machů, Marek Malůš, Maria Vašutová ... další autoři
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Teoretické a empirické aspekty prosociální osobnosti
Zdeněk Mlčák
Rok: 2016
stať ve sborníku

Dárcovství jako projev sociální odpovědnosti
Helena Záškodná , Zdeněk Mlčák
Rok: 2015
stať ve sborníku

K některým výsledkům osobnosti dobrovolníků
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2015
stať ve sborníku

K problematice hodnotové orientace dobrovolníků
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, Doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.
Rok: 2015
stať ve sborníku

Motivation to short-term volunteering helping and prosocial personality dispositions
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2015, Didaktis
kapitola v odborné knize

Hodnotová preference a dobrovolnické pomáhání
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2014
stať ve sborníku

Mezinárodní vědecká konference Psychologické aspekty pomáhání 2014
Zdeněk Mlčák
Rok: 2014, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Pojetí pracovní angažovanosti v současné psychologii práce a organizace.
Karel Paulík, Zdeněk Mlčák
Rok: 2014
stať ve sborníku

Prosocial traits and tendencies of volunteers by genders
Helena Záškodná, Zdeněk Mlčák
Rok: 2014
stať ve sborníku

Prosociální dimenze osobnosti u dobrovolníků
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2014
stať ve sborníku

Psychologické aspekty pomáhání
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, František Baumgartner, Viktória Kopuničová, Jan Sebastian Novotný, Anna Schneiderová, Maria Vašutová, Marek Malůš ... další autoři
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Selected prosocial constructs in the context of volunteerism
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2014
stať ve sborníku

Motivace, intenzita a trvání dobrovolnické aktivity.
Zdeněk Mlčák
Rok: 2013, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Prosociální charakteristiky osobnosti dobrovolníků
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2013, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

The Big Five and prosocial personality aspects
Zdeněk Mlčák
Rok: 2013
stať ve sborníku

The differences of the personality features and of the motivations for volunteering
Helena Záškodná, Zdeněk Mlčák, J. Šimek
Rok: 2013
stať ve sborníku

3rd International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/14 (OEDM-SERM 2013/2014).
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Big Five personality Traits, prosocial behavior and empathy in high school and university students
Zdeněk Mlčák
Rok: 2012
ostatní

Pojetí prosociální osobnosti v současné psychologii.
Zdeněk Mlčák
Rok: 2012
stať ve sborníku

Prosociální osobnost v kontextu dobrovolnictví
Zdeněk Mlčák
Rok: 2012
stať ve sborníku

Prosociální osobnost v kontextu dobrovolnictví
Zdeněk Mlčák
Rok: 2012
ostatní

Emergentní psychologie a krizová intervence. 2.vyd.
Zdeněk Mlčák
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Některé výsledky výzkumu motivace k dobrovolnické činnosti u studentek pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák, Michaela Pečtová
Rok: 2011, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Osobnostní aspekty prosociálního chování u adolescentů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2011
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Paulík, Karel: Psychologie lidské odolnosti
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Prosociální aspekty osobnosti studentů středních a vysokých škol vzhledem k jejich pohlaví, studijní orientaci a dobrovolnické zkušenosti
Zdeněk Mlčák
Rok: 2011
stať ve sborníku

Psychological issues of volunteering in the context of school education
Zdeněk Mlčák
Rok: 2011
stať ve sborníku

Psychologie zdraví a nemoci. 2. vyd.
Zdeněk Mlčák
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Research of personality aspects of prosocial behavior. Outline of the present state of the analysed problem
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2011, Didaktis
kapitola v odborné knize

Teoretická problematika přijímání pomoci
Zdeněk Mlčák
Rok: 2011
stať ve sborníku

Teoretické a empirické aspekty motivace k  dobrovolnické činnosti
Zdeněk Mlčák
Rok: 2011
stať ve sborníku

Vybrané osobnostní aspekty u středoškolských studentek s dobrovolnickou zkušeností
Zdeněk Mlčák, Ivana Půlpánová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Vyhledávání pomoci jako psychologický problém
Zdeněk Mlčák
Rok: 2011
stať ve sborníku

Empatie u vybraných pomáhajících profesí
Zdeněk Mlčák
Rok: 2010
stať ve sborníku

Pětifaktorový model a empatické tendence u studentů středních a vysokých škol
Zdeněk Mlčák
Rok: 2010
stať ve sborníku

Pětifaktorový model osobnosti a empatické tendence u studentů středních a vysokých škol
Zdeněk Mlčák
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pětifaktorový model osobnosti, prosociální chování a empatie u studentů středních a vysokých škol
Zdeněk Mlčák
Rok: 2010, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Prosociální aspekty osobnosti studentů středních škol
Zdeněk Mlčák
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prosociální chování v kontextu dispozičních aspektů osobnosti
Zdeněk Mlčák
Rok: 2010, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Prosociální třída
Zdeněk Mlčák
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prosociální třída jako nezbytná podmínka efektivní etické výchovy
Zdeněk Mlčák
Rok: 2010
stať ve sborníku

Psychologická problematika dobrovolnictví v kontextu školní výchovy
Zdeněk Mlčák
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Teoretické problémy konceptualizace empatie v sociální a vývojové psychologii
Zdeněk Mlčák
Rok: 2010, Psychologie a její kontexty
článek v odborném periodiku

Vybrané aspekty motivace k dobrovolnictví
Ivana Půlpánová, Zdeněk Mlčák
Rok: 2010
stať ve sborníku

Vybrané osobnostní aspekty prosociálního chování u českých studentek pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2010
stať ve sborníku

Vybrané osobnostní aspekty u středoškolských studentek s dobrovolnickou zkušeností
Zdeněk Mlčák
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dispoziční empatie a syndrom vyhoření u hospicových a sociálních pracovnic
Zdeněk Mlčák
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dispoziční empatie a syndrom vyhoření u hospicových a sociálních pracovnic
Zdeněk Mlčák
Rok: 2009
stať ve sborníku

K výzkumu prosociálního chování a jeho korelátů u vysokoškolských studentů pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2009
stať ve sborníku

Osobnostní aspekty prosociálního chování a empatie
Helena Záškodná, Zdeněk Mlčák
Rok: 2009, Triton
odborná kniha

Poznámky ke konceptualizaci empatie v současné psychologii
Zdeněk Mlčák
Rok: 2009
stať ve sborníku

Prosociální chování a jeho rozvíjení u pomáhajících profesí
Helena Záškodná, Alina Kubicová, Zdeněk Mlčák
Rok: 2009, Algoritmus
odborná kniha

Stres a syndrom vyhoření v práci sestry
Zdeněk Mlčák
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The structural personality aspects and relationships to prosocial tendencies and empathy in students of helping proffesions
Helena Záškodná, Zdeněk Mlčák
Rok: 2009, Didaktis
kapitola v odborné knize

Vybrané osobnostní aspekty prosociálního chování u českých studentek pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Altruistic motivation, empathy and affiliation
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2008, Educational & Didactic Communication
kapitola v odborné knize

Analysis of relationships between prosocial tendencies, empathy and five factor personality model in student of helping proffesions
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2008, STUD PSYCHOL
článek v odborném periodiku

Empatie a syndrom vyhoření u hospicových sester a sociálních pracovnic
Zdeněk Mlčák
Rok: 2008
stať ve sborníku

Empatie u vybraných pomáhajících profesí
Zdeněk Mlčák
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Etické kompetence sociálních pracovníků a jejich výzkum
Zdeněk Mlčák
Rok: 2008
stať ve sborníku

K problému konceptualizace empatie v současné vývojové a sociální psychologii
Zdeněk Mlčák
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K výzkumu prosociálního chování a jeho korelátů u vysokoškolských studentů pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2008
stať ve sborníku

K výzkumu prosociálního chování a jeho korelátů u vysokoškolských studentů pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Strukturální aspekty osobnosti, prosociální chování, empatie a afiliace u studentů pomáhajích a technických oborů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Terapeutická empatie v cyklickém pojetí
Zdeněk Mlčák
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Altruistic behavior and the potential of its development in the environment of present-day Czech schools
Zdeněk Mlčák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Altruistické jednání a možnosti jeho rozvoje v podmínkách současné české školy
Zdeněk Mlčák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Altruistické jednání a možnosti jeho rozvoje v podmínkách současné české školy
Zdeněk Mlčák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Analýza vztahu mezi prosociálními tendencemi, empatií a pětifaktorovým modelem osobnosti u studentek pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2007
stať ve sborníku

Empatie a syndrom vyhoření u hospicových sester a sociálních pracovnic
Zdeněk Mlčák
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K problematice empatie a jejího výzkumu
Zdeněk Mlčák
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K problematice empatie a jejího výzkumu
Zdeněk Mlčák
Rok: 2007
stať ve sborníku

K problematice empatie a jejího výzkumu u vysokoškolských studentek
Zdeněk Mlčák
Rok: 2007
stať ve sborníku

K problematice empatie a jejího výzkumu u vysokoškolských studentek
Zdeněk Mlčák
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prosociální chování a altruismus v nouzové situaci
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2007, Kontakt
článek v odborném periodiku

Prosociální tendence, empatie a osobnostní dimenze u studentek vybraných pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2007
stať ve sborníku

Prosociální tendence, empatie a osobnostní dimenze u studentek vybraných pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2007
stať ve sborníku

Prosociální tendence, empatie a osobnostní dimenze u studentek vybraných pomáhajících profesí
Zdeněk Mlčák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Sociální kompetence I. Vybrané aspekty psychologie osobnosti
Zdeněk Mlčák
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociální kompetence II. Vybrané aspekty sociální psychologie
Zdeněk Mlčák
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Syndrom vyhoření u vybraných zdravotnických profesí
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2007
stať ve sborníku

Altruistická motivace, emocionální empatie a afiliace u vysokoškolských studentek sociální práce
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2006
stať ve sborníku

Altruistická motivace, emocionální empatie a afiliace u vysokoškolských studentek sociální práce
Zdeněk Mlčák
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Altruistická motivace, emocionální empatie a afiliace u vysokoškolských studentek sociální práce
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2006
stať ve sborníku

Analýza vztahu mezi prosociálními tendencemi, empatií a pětifaktorovým modelem osobnosti u studentek pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2006, Kontakt
článek v odborném periodiku

Hodnocení soustavy praktických kompetencí vedoucími a řadovými pracovníky sociálně-právní ochrany dětí
Zdeněk Mlčák
Rok: 2006
stať ve sborníku

K pojetí klienta v sociální práci: manažerismus nebo humanistický přístup?
Zdeněk Mlčák, Alina Kubicová
Rok: 2006
stať ve sborníku

K výzkumu profesních kompetencí sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty
Zdeněk Mlčák
Rok: 2006
stať ve sborníku

K výzkumu profesních kompetencí sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty
Zdeněk Mlčák
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

New ways and means of scietific communication - interdisciplinary web conference.
Zdeněk Mlčák, P. Tarábek, Helena Záškodná, P. Záškodný
Rok: 2006, Educational Publisher Didaktis
kapitola v odborné knize

Profesní kompetence vychovatelů a jejich hodnocení
Zdeněk Mlčák
Rok: 2006
stať ve sborníku

Prosociální chování, altruismus, empatie, afiliace a současná česká škola
Zdeněk Mlčák
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychologie zdraví a kvalita života
Zdeněk Mlčák, B. Koukola, J. Mareš
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vztah empatie a vybraných pomáhajících osobnostních dimenzí u studentů pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vztah prosociálního chování, empatie a afiliace u studentů vybraných pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Emergentní psychologie a krizová intervence
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Etické kompetence sociálních pracovníků a jejich výzkum
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Etické kompetence sociálních pracovníků a jejich výzkum
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
stať ve sborníku

Hodnocení kompetencí sociálních pracovníků klienty.
Zdeněk Mlčák, Zdeněk Mlčák
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

K problematice profesních kompetencí sociálních pracovníků
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K problematice profesních kompetencí sociálních pracovníků
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
stať ve sborníku

K výzkumu profesních kompetencí sociálních pracovníků
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
stať ve sborníku

Kompetenční přístup a jeho aplikace v sociální práci.
Zdeněk Mlčák, Zdeněk Mlčák
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Osobnost a profesní kompetence sociálních pracovníků
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Osobnost a profesní kompetence sociálních pracovníků
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
stať ve sborníku

Potenciální zdroje stresu v sociální práci a jejich zvládání.
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005, Sociální práce - Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Pracovní a životní spokojenost sociálních pracovníků a percepce rozvoje jejich profesních kompetencí
Zdeněk Mlčák, Karel Slíva
Rok: 2005, Universitas Bohemiae Meridionalis Budovicensis Medico Socialis
článek v odborném periodiku

Pracovní a životní spokojenost sociálních pracovníků a percepce rozvoje jejich profesních kompetencí
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Profesní hodnoty v sociální práci
Zdeněk Mlčák, Zdeněk Mlčák
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Profesní kompetence sociálních pracovníků a hodnocení jejich významu
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
stať ve sborníku

Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005, FF OU
odborná kniha

Profesní kompetence vychovatelů a jejich diagnostika
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Profesní schopnosti a dovednosti v sociální práci
Zdeněk Mlčák, Zdeněk Mlčák
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Profesní vědomosti v sociální práci
Zdeněk Mlčák, Zdeněk Mlčák
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Psychologie zdraví a nemoci
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Stres v profesi vychovatelů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005
stať ve sborníku

Subjektivní bariéry efektivní sociální práce s klienty
Zdeněk Mlčák
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Suggestion of scientific project
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 2005
stať ve sborníku

Vybrané systémy profesních kompetencí v sociální práci
Zdeněk Mlčák, Zdeněk Mlčák
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Výzkum hodnocení profesních kompetencí sociálních pracovníků
Zdeněk Mlčák, Zdeněk Mlčák
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Výzkumné závěry
Zdeněk Mlčák, Zdeněk Mlčák
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Altruistická motivace studentů sociální práce a jejich emocionální empatie
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
stať ve sborníku

Altruistická motivace studentů sociální práce a jejich emocionální empatie
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Emergentní psychologie a krizová intervence
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Motivace ke studiu sociální práce a úroveň emocionální empatie
Zdeněk Mlčák, Jiřina Sotorníková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Osobnostní charakteristiky adolescentů užívajících návykové látky
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná, Maria Vašutová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Profesní kompatence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Psychologie zdraví a nemoci
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sborník prací FF OU
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Stres a syndrom vyhaslosti v pomáhajících profesích
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
stať ve sborníku

Stres v pomáhajících profesích
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stres v profesi vychovatelů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stresory a strategie jejich zvládání v profesi vychovatelů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stressors and strategies for coping with stress in profession of educators
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Syndrom vyhaslosti v kontextu osobnostních dimenzí
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
stať ve sborníku

Syndrom vyhaslosti v kontextu osobnostních dimenzí
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Týden v regionech
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace

Týden v regionech
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace

Vybrané osobnostní dimenze a syndrom vyhaslosti v profesi sociálních pracovníků
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004, FF OU
kapitola v odborné knize

Základní psychologické aspekty sociální práce: afiliace, empatie a prosociální chování
Zdeněk Mlčák
Rok: 2004
stať ve sborníku

K problematice rozvoje vybraných profesních kompetencí studentů sociální práce
Zdeněk Mlčák
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nondirektivní komunikace učitelů s výchovně problémovými dětmi a jejich rodiči
Zdeněk Mlčák
Rok: 2003
stať ve sborníku

Nondirektivní komunikace učitelů s výchovně problémovými dětmi a jejich rodiči
Zdeněk Mlčák
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obecná psychologie pro učitele odborných předmětů
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty
Zdeněk Mlčák
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Sociální psychologie pro učitele odborných předmětů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Temperament, syndrom vyhaslosti a sociální opora u vybraných skupin sociálních pracovníků
Zdeněk Mlčák
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Temperament, syndrom vyhaslosti a sociální opora u vybraných skupin sociálních pracovníků
Zdeněk Mlčák
Rok: 2003
stať ve sborníku

Základy psychopatologie
Zdeněk Mlčák
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dobré ráno s ČT
Zdeněk Mlčák
Rok: 2002
rozhlasové a televizní relace

K některým aspektům manželské spokojenosti
Zdeněk Mlčák
Rok: 2002
stať ve sborníku

Poradenství a sociální práce s osobami závislými na sektách.
Zdeněk Mlčák
Rok: 2002
stať ve sborníku

Psychická krize a problematika jejího zvládání
Zdeněk Mlčák
Rok: 2002
stať ve sborníku

Psychická zátěž učitelů a sociálně suportivní chování ředitele školy
Zdeněk Mlčák
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychická zátěž učitelů a sociálně suportivní chování ředitele školy
Zdeněk Mlčák
Rok: 2002
stať ve sborníku

Temperamentové dimenze osobnosti, syndrom vyhaslosti a sociální opora ve vybraných pomáhajících profesích
Zdeněk Mlčák
Rok: 2002, Kontakt
článek v odborném periodiku

Mikrořízení a interpersonální vztahy v organizačních ústavech výchovy
Zdeněk Mlčák, Julius Sekera
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sociálně suportivní chován í ředitele školy jako významný moderátor psychivké zátěže učitelů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociálně suportivní chování ředitele školy jako významný moderátor psychické zátěže učitelů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2001
stať ve sborníku

Sociálně suportivní chování ředitele školy jako významný moderátor psychické zátěže učitelů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2001
stať ve sborníku

Funkční a dysfunkční rodina
Zdeněk Mlčák
Rok: 2000, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
kapitola v odborné knize

Funkční a dysfunkční rodina v systémovém pojetí. In: Záškodná, H. a kol.: Společenské minority a sociální práce
Zdeněk Mlčák
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

K některým výsledkům výzkumu psychické zátěže dětí ZŠ
Zdeněk Mlčák
Rok: 2000
stať ve sborníku

K problematice diagnostiky rodinného prostředí
Zdeněk Mlčák
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K problematice diagnostiky rodinného prostředí
Zdeněk Mlčák
Rok: 2000
stať ve sborníku

K problematice psychické zátěže učitelů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K teoretickému paradigmatu psychické zátěže učitelů
Zdeněk Mlčák
Rok: 2000, Pedagogická orientace
článek v odborném periodiku

On Several Findings of Research into Psychological Stress among Primary School Children
Zdeněk Mlčák
Rok: 2000
stať ve sborníku

Percepce rodiny u adolescentních chlapců s poruchami chování
Zdeněk Mlčák
Rok: 2000
stať ve sborníku

Primary Family Environment Rating of Selected Problematic Adolescent Groups
Zdeněk Mlčák
Rok: 2000
stať ve sborníku

Diagnostika rodinného prostředí adolescentů, nepublikovaná závěrečná výzkumná zpráva projektu FRVŠ
Zdeněk Mlčák, Linda Palatá, A. Tomancová
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Dítě a současný svět
Zdeněk Mlčák, M. Prokešová
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

Fenomén úzkosti z hlediska hlubinné psychologie
Zdeněk Mlčák
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fenomén úzkosti z pohledu hlubinné psychologie
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík
Rok: 1999
stať ve sborníku

K problematice nevládních institucí v České republice
Zdeněk Mlčák
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K problematice psychické zátěž dětí v základních školách
Zdeněk Mlčák
Rok: 1999
stať ve sborníku

K teoretickému a výzkumnému paradigmatu psychické zátěže učitelů
Zdeněk Mlčák
Rok: 1999
stať ve sborníku

Ostravská univerzita zvýšila svou přestiž další konferencí
Zdeněk Mlčák
Rok: 1999, Svoboda
článek v odborném periodiku

Primary family environment rating of selected problematic adolescent group
Zdeněk Mlčák
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Primary Family Environment Rating of Selected Problematic Adolescent Groups
Zdeněk Mlčák
Rok: 1999
stať ve sborníku

Problematika psychické zátěže u dětí základní školy
Zdeněk Mlčák
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Před 60 lety zemřel otec psychoanalýzy
Zdeněk Mlčák
Rok: 1999, Moravskoslezský den 24.9.1999
článek v odborném periodiku

Psychická zátěž u dětí základní školy
Zdeněk Mlčák
Rok: 1999, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Psychologické aspekty pracovní spokojensti učitelů
Zdeněk Mlčák, Jan Vrak, Karel Paulík
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Report
Zdeněk Mlčák, D. Račáková
Rok: 1999
rozhlasové a televizní relace

S. Freud - poselství a inspirace
Zdeněk Mlčák, S. Spisarová
Rok: 1999
rozhlasové a televizní relace

Sborník referátů z mezinárodního sympozia
Zdeněk Mlčák, Kolektiv Autorů
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vybraná témata z psychologie pro učitele
Zdeněk Mlčák
Rok: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Závěry z dlouhodobého výzkumu psychické zátěže dětí ZŠ
Zdeněk Mlčák
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Závěry z dlouhodobého výzkumu psychické zátěže u dětí ZŠ
Zdeněk Mlčák
Rok: 1999
stať ve sborníku

Algoritmus specifického modelu přijímacího řízení na FF OU
Zdeněk Mlčák
Rok: 1998
stať ve sborníku

K problematice psychické zátěže učitelů základních škol
Zdeněk Mlčák
Rok: 1998
stať ve sborníku

K problematice školní anxiety
Zdeněk Mlčák
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K problematice školní anxiety
Zdeněk Mlčák
Rok: 1998
stať ve sborníku

Linka důvěry jako indikátor zdraví regionu
Zdeněk Mlčák
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přijímací řízení na Filozofické fakultě Ostravské univerzity
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, Helena Záškodná
Rok: 1998
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Psychická zátěž u dětí základní školy
Zdeněk Mlčák
Rok: 1998
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Psychická zátěž u učitelů velkoměstských a venkovských škol
Zdeněk Mlčák
Rok: 1998
stať ve sborníku

Sigmund Freud a jeho význam pro moderní psychologii
Zdeněk Mlčák
Rok: 1998
stať ve sborníku

Význam Sigmunda Freuda pro moderní psychologii
Zdeněk Mlčák
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Algoritmus specifického modelu přijímacího řízení na FF OU a jeho základní validizace
Zdeněk Mlčák
Rok: 1997
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Femina - magazín pro ženy
Zdeněk Mlčák, S. Součková
Rok: 1997
rozhlasové a televizní relace

Postoje k sexualitě u středoškolské mládeže
Zdeněk Mlčák
Rok: 1997
stať ve sborníku

Povodně mohou u lidí vyvolávat stresové poruchy
Zdeněk Mlčák
Rok: 1997, Svoboda 16.7.1997
článek v odborném periodiku

Psychologický monitoring jako součást další přípravy vysokoškolských studentů
Zdeněk Mlčák
Rok: 1997
stať ve sborníku

Radiokontakt
Zdeněk Mlčák, J. Spisarová
Rok: 1997
rozhlasové a televizní relace

Selected Aspects of Crisis Phone Intervention in Ostrava, Czech Republic
Zdeněk Mlčák
Rok: 1997
stať ve sborníku

Využití psychologických metod ve specifickém modelu přijímacího řízení
Zdeněk Mlčák
Rok: 1997
stať ve sborníku

Diagnostické využití dětské kresby v práci učitele
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dysfunkční rodina. Teoretické a diagnostické aspekty
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Femina - magazín pro ženy
Zdeněk Mlčák, S. Součková
Rok: 1996
rozhlasové a televizní relace

Filozofické aspekty úzkosti
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996
stať ve sborníku

Ideální interpersonální chování učitele
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996
stať ve sborníku

Ideální interpersonální chování učitele
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996, Pedagogická orientace
článek v odborném periodiku

K fenoménu psychické zátěže dětí základní školy
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K problematice sexuality středoškolské mládeže
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K problematice sexuality středoškolské mládeže
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996
stať ve sborníku

K problematice sexuality středoškolské mládeže
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996
stať ve sborníku

K sexualitě studentů středních škol
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O budoucích učitelkách a sexu
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996, Svoboda
článek v odborném periodiku

Ostravská univerzita provedla sexuální výzkum budoucích učitelek
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996, Zpravodaj Centrum
článek v odborném periodiku

Pedagogicko-psychologický profil učitele sexuální výchovy
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Preferované interpersonální chování učitele
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996, Pedagogika
článek v odborném periodiku

Před 140 lety se narodil geniální myslitel a tvůrce psychoanalýzy Sigmund Freud
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996, For men 7.5.1996
článek v odborném periodiku

Psychiatr, jenž sexuální energii nazval libidem
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996, Svoboda
článek v odborném periodiku

S psychology na lince důvěry
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996, Zpravodaj Centrum
článek v odborném periodiku

Sexuální chování a prožívání studentů středních škol
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vybrané kapitoly z psychologie manželství a rodiny
Zdeněk Mlčák
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Diskrétně
Zdeněk Mlčák, L. Lipková
Rok: 1995
rozhlasové a televizní relace

Diskrétně
Zdeněk Mlčák, L. Lipková
Rok: 1995
rozhlasové a televizní relace

Diskrétně
Zdeněk Mlčák, L. Lipková
Rok: 1995
rozhlasové a televizní relace

Fenomén školní anxiety
Zdeněk Mlčák
Rok: 1995
stať ve sborníku

Ideální interpersonální chování učitele
Zdeněk Mlčák
Rok: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kapitoly z výchovy k manželství
Zdeněk Mlčák
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kritické pondělí
Zdeněk Mlčák
Rok: 1995, Moravskoslezský večerník
článek v odborném periodiku

Podnikání jako stres a příčina manželského nesouladu?
Zdeněk Mlčák
Rok: 1995, World Invest magazín pro instituce, firmy a podnikatele
článek v odborném periodiku

Psychologie školní třídy. Diagnostické aspekty
Zdeněk Mlčák
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sex a studium
Zdeněk Mlčák, M. Petrov, Š. Bednářová
Rok: 1995
rozhlasové a televizní relace

Sexuální život studentek Ostravské univerzity
Zdeněk Mlčák
Rok: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sexuální život studentek Ostravské univerzity
Zdeněk Mlčák
Rok: 1995, Planované rodičovství
článek v odborném periodiku

Sexuální život studentek OU
Zdeněk Mlčák
Rok: 1995, Československý NEIreport
článek v odborném periodiku

Techniky efektivního rozhodování
Zdeněk Mlčák
Rok: 1995, World invest magazín pro instituce, firmy a podnikatele
článek v odborném periodiku

Výchova k manželství a rodičovství v učitelské přípravě na FF OU
Zdeněk Mlčák
Rok: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza zdrojů psychické zátěže v profesi učitele
Zdeněk Mlčák
Rok: 1994
stať ve sborníku

K některým zdrojům psychické zátěže v profesi učitele
Zdeněk Mlčák
Rok: 1994
stať ve sborníku

Manželské poradenství. In: Paulík, K: Kapitoly z biodromálního poradenství
Zdeněk Mlčák
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Poradenství pro somaticky handicapované. In: Paulík, K: Kapitoly z biodromálního poradenství
Zdeněk Mlčák
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Psychická zátěž v učitelské profesi a některé její zdroje
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík
Rok: 1994, Regionální revue
článek v odborném periodiku

Psychologie školní třídy. Teoretické problémy
Zdeněk Mlčák
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Radiokontakt
Zdeněk Mlčák, E. Dlabalová
Rok: 1994
rozhlasové a televizní relace

Radiokontakt
Zdeněk Mlčák, E. Dlabalová
Rok: 1994
rozhlasové a televizní relace

Rodinná a partnerská problematika na Lince důvěry v Ostravě
Zdeněk Mlčák
Rok: 1994
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rodinné poradenství. In: Paulík, K: Kapitoly z biodromálního poradenství
Zdeněk Mlčák, Ivana Fialová
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Autodiagnostické aspekty v práci učitele
Zdeněk Mlčák
Rok: 1993
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fenomén školní anxiety
Zdeněk Mlčák
Rok: 1993
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nokturno pro osamělé srdce
Zdeněk Mlčák
Rok: 1993
rozhlasové a televizní relace

Anxieta v situacích experimentální školní zátěže
Zdeněk Mlčák
Rok: 1992
stať ve sborníku

Důsledky nerozvážnosti ve vztahu muže a ženy
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, Oldřich Solanský
Rok: 1992
zveřejněné odborné posudky, recenze

K některým zdrojům psychické zátěže v profesi učitele
Zdeněk Mlčák
Rok: 1992
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Konfliky v pedagogických sborech
Zdeněk Mlčák, Julius Sekera
Rok: 1992
zveřejněné odborné posudky, recenze

Linka důvěry
Zdeněk Mlčák, S. Součková
Rok: 1992
rozhlasové a televizní relace

O niektórych aspektach frustracji experimentalnej
Zdeněk Mlčák
Rok: 1992, Zeszyt nr. 16, Polka akademia nauk, Katowice
článek v odborném periodiku

Nové formy studia
Zdeněk Mlčák
Rok: 1991, Moravskoslezský den
článek v odborném periodiku

Psychologické aspekty somatických postižení s trvalými následky
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 1991, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Zkušenosti s poradenskou prací pro studenty PF v Ostravě
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Rok: 1991
zveřejněné odborné posudky, recenze

Lehká mozková dysfunkce u dětí
Zdeněk Mlčák
Rok: 1990, Zdraví
článek v odborném periodiku

Návrh nového systému přijímacího řízení na PF v Ostravě
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, Helena Záškodná
Rok: 1990
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Potřeba úspěšného výkonu ve výchově a vzdělávání
Zdeněk Mlčák
Rok: 1990, Vchovávatel
článek v odborném periodiku

Anamnéza. In: Paulík, K. Cvičení z psychologie
Zdeněk Mlčák
Rok: 1989
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dětská kresba. In: Paulík, K. Cvičení z psychologie
Zdeněk Mlčák
Rok: 1989
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

K některým aspektům experimentální frustrace u dětí
Zdeněk Mlčák
Rok: 1989
stať ve sborníku

K problematice psychické zátěže u dětí
Zdeněk Mlčák
Rok: 1989
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Školní připravenost. In: Paulík, K. Cvičení z psychologie
Zdeněk Mlčák
Rok: 1989
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Psychická zátěž v závislosti na některých osobnostních dimenzích a jejich diagnostika v procesu adaptace dětí základní školy
Zdeněk Mlčák
Rok: 1987
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Fehérová IvanaProblematika dobrovolnictví jako specifické formy prosociálního chovánídisertační 2013 
Pečtová MichaelaProsociální aspekty dobrovolnictví u adolescentní mládežedisertační 2011 
Zemanová TerezaVztah životní a pracovní spokojenosti u učitelůdiplomová 2019 
Čikasová KláraNázory žáků středních škol na výuku psychologiediplomová 2018 
Grygarová MarkétaVztahy mezi dimenzemi prosociální osobnosti a rodinného prostředídiplomová 2018 
Nečekalová KláraPreferované osobnostní charakteristiky psychologůdiplomová 2017 
Antlová AnnaPrezentace domácího násilí v českých médiíchdiplomová 2015 
Milatová AndreaZměny stravovacích návyků ve stářídiplomová 2015 
Tobola KamilZtráta zaměstnání jako zátěždiplomová 2015 
Motyková ZdeňkaProblematika motivace dobrovolnických aktivitdiplomová 2014 
Antal MartinVztah spirituality a aspekty prosociálního chování u sociálních pracovníkůdiplomová 2013 
Vaňková SylvieHodnotová orientace u dobrovolníkůdiplomová 2013 
Šamajová JanaDobrovolnictví v kontextu aspektů humanistické psychologiediplomová 2012 
Šebestová VeronikaNěkteré osobnostní předpoklady u dobrovolníků pracujících s mládežídiplomová 2012 
Jochová MichaelaProsociální chování a jeho motivace u budoucích zdravotních sesterdiplomová 2011 
Klanicová TerezaProsociální aspekty osobnosti u dobrovolníkůdiplomová 2011 
Smitalová LucieProsociální orientace studentů středních školdiplomová 2011 
Vojvodíková ŠárkaProsociální aspekty chování u středoškolských studentů vybraných oborůdiplomová 2011 
Volná RadkaOsobnost dobrovolníka v kontextu prosociálního chovánídiplomová 2011 
Butulová BronislavaEmpatie a altruismus u pomáhajících oborůdiplomová 2010 
Marenčák JakubEmpatie a prosociální chování u studentů středních školdiplomová 2010 
Kozubová JanaZdroje syndromu vyhoření u zdravotnických pracovníkůdiplomová 2009 
Stwiertniová NaděždaStres a syndrom vyhoření u zdravotnických pracovníkůdiplomová 2009 
Vítková EmanuelaPsychická zátěž a její zvládání u adolescentní mládežediplomová 2009 
Dlouhá PetraStres, syndrom vyhořen a empatie v pomáhajících profesíchdiplomová 2008 
Kozelková IvanaProsociální chování a empatie u adolescentů s poruchami chovánídiplomová 2008 
Ondroušková KateřinaÚzkost a empatie u adolescentní mládežediplomová 2008 
Pietrzalová DanaProblematika syndromu vyhoření a empatie u sociálních pracovníkůdiplomová 2008 
Repová HanaEmpatie a syndrom vyhoření u sociálních pracovníkůdiplomová 2008 
Sácký VladimírPsychická krize v adolescenci se zřetelem k dysfunkci rodinydiplomová 2008 
Špryňarová PetraZvládání stresu u pracovníků paliativní péčediplomová 2008 
Štěpánová VeronikaProblematika prosociálního chování u vysokoškolských studentů pomáhajících oborůdiplomová 2008 
Čapková MichaelaStres a syndrom vyhoření v profesi sociálních pracovníkůdiplomová 2007 
Kacerovská JanaExistenciální frustrace a kvalita života u seniorů diplomová 2007 
Rečková AnnaAnalýza občanského poradenstvídiplomová 2007 
Šindelková JiřinaKvalita života klientů Azylových domů pro matky s dětmidiplomová 2007 
Školová JanaSkupinová terapie drogově závislýchdiplomová 2007 
Šuláková PavlaExistenciální frustrace osob s alkoholovou závislostídiplomová 2007 
Vranková HanaK některým osobnostním předpokladům sociálních pracovníkůdiplomová 2007 
Chalupová RomanaEfektivita sociálně psychologického výcviku studentů sociální prácediplomová 2006 
Krasulová RenataProfesní kompetence sociálních pracovníkůdiplomová 2006 
Mičaníková PavlaProblematika stresu v pomáhajících profesíchdiplomová 2006 
Šafrová SilvieProblematika pracovního stresu u zdravotnických pracovníkůdiplomová 2006 
Vekrbauerová AlenaProblematika stresu u pomáhajících profesí se zaměřením na povolání učitele ve zdravotnickém školstvídiplomová 2006 
Čočková GabrielaOsobnost sociálního pracovníka a jeho profesní uplatněnídiplomová 2005 
Mašková LudmilaProfesní kompetence sociálních pracovníků a jejich diagnostikadiplomová 2005 
Nytrová LucieProblematika profesních kompetencí sociálních pracovníkůdiplomová 2005 
Papavasiliová EleniStres v rodině a možnosti jeho zvládánídiplomová 2005 
Putniořová KateřinaProblematika osobnosti sociálního pracovníka a jeho profesediplomová 2005 
Sotorníková JiřinaOsobnostní předpoklady budoucích sociálních pracovníků pro jejich profesidiplomová 2005 
Životská LudmilaKlient a jeho percepce úspěšnosti sociálního pracovníkadiplomová 2005 
Boraková VeronikaProsociální osobnost u středoškolské mládežebakalářská  
Bělohlávek JaroslavVztah mezi machiavelismem a vybranými osobnostními dimenzemi prosociálního chováníbakalářská 2022 
Bončková VeronikaVztah mezi empatií a osobnostní dimenzí individualismu - kolektivismubakalářská 2022 
Dugáčková KristýnaEmpatie a narcismusbakalářská 2022 
Vitásková GabrielaSmysl života a prosociální tendence osobnostibakalářská 2022 
Kohnová DominikaReligiozita a prosociální chováníbakalářská 2021 
Kohoutková PetraNarcismus ve vztahu k šestifaktorovému modelu osobnostibakalářská 2021 
Novotná Simona JasmínaNarcismus a hodnotová orientacebakalářská 2021 
Panocová HanaŠestifaktorový model osobnosti a emoční inteligencebakalářská 2021 
Rábelová SáraMachiavelismus ve vztahu k šestifaktorovému model osobnostibakalářská 2021 
Badurová KláraDepresivita v období adolescence, osamělost a vybrané faktory rodinného prostředíbakalářská 2020 
Dubnická AnetaŠestifaktorový model osobnosti a životní spokojenostbakalářská 2020 
Komár DavidPercepce komunikace a spokojenosti v manželství rodičů adolescentybakalářská 2020 
Macurová VeronikaŠestifaktorový model osobnosti v kontextu empatizace - systemizacebakalářská 2020 
Pečonková KarinProsociální chování v pohádkáchbakalářská 2020 
Glombková KateřinaVnímání životní spokojenosti a smysluplnosti u protagonistů šikanybakalářská 2019 
Holubová AnetaPsychologické aspekty tetováníbakalářská 2019 
Szczyrbová KateřinaEmpatie a machiavelismus u středoškolských studentůbakalářská 2019 
Karasová AnetaTriangulační teorie lásky a úroveň partnerské spokojenostibakalářská 2018 
Mazochová NelaTělesné sebepojetí a životní spokojenost mladých ženbakalářská 2018 
Novák JiříVýkonová motivace a učební styly vysokoškolských studentůbakalářská 2018 
Pokludová AnetaVztah mezi rodinným prostředím a vybranými aspekty osobnosti u studentů psychologiebakalářská 2018 
Smolková GabrielaPsychická zátěž při studiu psychologiebakalářská 2018 
Strakošová AdélaProblematika životního smyslu a hodnotové orientace u vysokoškolských studentůbakalářská 2018 
Vránová BarboraEmoční inteligence a prosociální osobnostbakalářská 2018 
Wenclová NikolaVztah mezi dimenzemi šestifaktorového a prosociálního modelu osobnostibakalářská 2018 
Cabák DanielVybrané osobnostní dimenze studentů uměleckých a technických oborůbakalářská 2017 
Dudová AnetaVliv rodinného prostředí na spokojenost s volbou partnerabakalářská 2017 
Kotačka TomášPostoje učitelů k vybraným pozitivním a negativním aspektům učitelské profesebakalářská 2017 
Minková KateřinaVybrané osobnostní charakteristiky dárců krvebakalářská 2017 
Šodková SandraVztah vybraných osobnostních charakteristik a rizikového sexuálního chováníbakalářská 2017 
Grygarová MarkétaPozitiva a negativa učitelské profesebakalářská 2016 
Hejňáková TerezaVztah mezi sebehodnocením a preferovanými strategiemi zvládáníbakalářská 2016 
Sácký VladimírTeoretické a diagnostické aspekty narcismu a machiavelismubakalářská 2016 
Šimečková TerezaStyl rodinné výchovy a volba strategií zvládání stresu u dospívajícíchbakalářská 2016 
Rečka KarelPsychologická charakteristika narcistické osobnostibakalářská 2015 
Russková JanaPsychická krize u středoškolské mládežebakalářská 2015 
Štencel MarekVztah mezi časovou perspektivou a životní spokojenostíbakalářská 2015 
Valtr LukášSpokojenost seniorů se službami v domově seniorůbakalářská 2015 
Wojnarová DianaSociální percepce osobnosti učitele jejich žákybakalářská 2015 
Budová MartinaProblematika šikany u dětí základní školybakalářská 2014 
Chylíková KristýnaProblematika adaptace seniorů v kolektivních zařízeníchbakalářská 2014 
Czerniková VeronikaSmysl života ve stáříbakalářská 2014 
Gasmanová KateřinaDobrovolnictví v Evropě a v České republicebakalářská 2014 
Hruschková KateřinaOsobnostní charakteristiky učitele preferované budoucími pedagogy.bakalářská 2014 
Lomozníková ZuzanaPsychologické aspekty nesezdaného soužitíbakalářská 2014 
Němec DavidDobrovolnictví a jeho prediktorybakalářská 2014 
Plechová MartinaMožnosti využitia sociometrie k diagnostike agresívneho chovania v školskom prostredíbakalářská 2014 
Podžorský PavelProsociální chování a machiavelismusbakalářská 2014 
Sedláčková JanaObsahová analýza činnosti školního psychologabakalářská 2014 
Mojová NikolaMožnosti využití canisterapie v sociálních službáchbakalářská 2013 
Pelcová VeronikaProsociální chování a smysl životabakalářská 2013 
Unzeitigová AnetaHodnotová orientace, víra ve spravedlivý svět a narcismus u studentů vysokých školbakalářská 2013 
Benová BarboraPostoje univerzitních studentů k dobrovolnictvíbakalářská 2012 
Byrtusová BlankaStruktura dobrovolnických aktivit zaměřených na canisterapii.bakalářská 2012 
Grunt MatějSkupinová receptivní muzikoterapie u psychotických klientůbakalářská 2012 
Kroupa OndřejPříčiny a prevence drogové závislostibakalářská 2012 
Bartoňová EvaPsychologická problematika domácího násilíbakalářská 2011 
Čechovská KateřinaProblematika prosociálního chování u drogově závislýchbakalářská 2011 
Glumbíková KateřinaPsychologická problematika poruch příjmu potravy se zaměřením na rodinné prostředíbakalářská 2011 
Mžyková KristýnaPsychologická problematika obsedantně kompulzivní poruchybakalářská 2011 
Huňka JiříProblematika stresu a syndromu vyhoření v sociální prácibakalářská 2010 
Oplová EvaOntogenetické aspekty empatiebakalářská 2010 
Orlická JanaVztah empatie u adolescentů a jejich rodičůbakalářská 2010 
Slezáková LucieOntogenetické aspekty genderové problematikybakalářská 2010 
Šumná VeronikaEmpatie a možnosti jejího rozvojebakalářská 2010 
Antal MartinVztah religiozity a prosociálního chování u vysokoškolských studentůbakalářská 2009 
Jochová MichaelaInterkulturní kompetence jako klíčová kvalifikace sociálního pracovníkabakalářská 2009 
Klanicová TerezaStres a syndrom vyhoření v sociální prácibakalářská 2009 
Smitalová LucieProsociální chování u budoucích sociálních pracovníkůbakalářská 2009 
Volná RadkaEmpatie a altruismus u studentů vychovatelstvíbakalářská 2009 
Holaňová BarboraMotivace výkonu a empatie u dospívajícíchbakalářská 2008 
Ondrušková MichaelaKvalita života studentů sociální prácebakalářská 2008 
Butulová BronislavaProsociální tendence a empatie u studentů pomáhajících oborůbakalářská 2007 
Vrbová RadkaProsociální chování, empatie a vybrané osobnostní dimenzebakalářská 2007 
Čmielová MartinaAnalýza procesu pomáhání a jeho determinantbakalářská 2005 
Fichnová PetraEfektivita procesu pomáhání v sociální prácibakalářská 2005 
Kosťuková VendulaCharakteristika pomáhání v sociální prácibakalářská 2005 
Kunčická GabrielaProblematika agrese a šikany v základních školáchbakalářská 2005 
Masopustová ŠárkaPsychologické aspekty procesu pomáháníbakalářská 2005 


Relevantní osobnostní charakteristiky studentů psychologie
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Prosociální chování a jeho osobnostní aspekty v kontextu dobrovolnictví
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2013
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Osobnostní aspekty prosociálního chování u adolescentů
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Prosociální chování a jeho vazby na altruismus, afilaci a empatie
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.
Období1/2006 - 12/2008
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.
Období1/2003 - 12/2005
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
instagram
rss
social hub