Charakteristika katedry psychologie

Katedra psychologie připravuje kvalifikované psychology v rámci prezenční výuky bakalářského jednooborového studia Psychologie ve studijním programu Psychologie. Kromě uvedených studijních oborů katedra zajišťuje také výuku psychologických disciplín pro jiné obory Filozofické fakulty a dalších fakult Ostravské univerzity.

V celoživotním vzdělávání umožňuje katedra zájemcům o zvyšování kvalifikace prezenční studium v certifikovaném jednoročním kurzu Psychologie. Katedra nabízí pro zájemce o oblast psychologie také Kurz pro zájemce o studium psychologie a v rámci Univerzity třetího věku jednoletý kurz Svět pohledem psychologie. Pedagogickým pracovníkům v rámci jejich dalšího vzdělávání nabízíme program Diagnostika postojů, zájmů a vztahů prostřednictvím interaktivních metafor.

Vybraným studentům jsou umožněny studijní pobyty na zahraničních univerzitách, například v rámci programu ERASMUS+.

Katedra psychologie vydává odborný recenzovaný časopis Psychologie a její kontexty, který je zařazen v databázích ERIH PLUS, EBSCO, DOAJ, Ulrich's Periodicals Directory, CEJSH a v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Sledovat dění na Katedře psychologie můžete na sociální síti Facebook.

Katedra psychologie nabízí studentům bohaté studentské aktivity ve spolupráci s ostravskou pobočkou Psychologické české asociace Psychočas. Stávající i bývalí studenti katedry se podílí na tvorbě studentského časopisu Semestr psychologie.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 02. 2024