Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Psychologie
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:zájemci o vysokoškolské studium psychologie, kteří mají maturitní zkoušku
Doba trvání / hodinová dotace:1 rok
Cena:24 500,-Kč/rok – úhrada se platí při podání přihlášky.
Forma:prezenční
Číslo akreditace:B0313A230005 (jedná se o číslo akreditace bakalářského studijního programu Psychologie, v rámci něhož je realizován program celoživotního vzdělávání)
Garantující odborná katedra:Katedra psychologie (Filozofická fakulta OU)
Garant:PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
Anotace:Program celoživotního vzdělávání je realizován v rámci akreditovaného studijního programu Psychologie. Absolventům celoživotního vzdělávání – pokud se po úspěšném průběhu přijímacího řízení stanou studenty řádného studijního programu – uzná fakulta předměty/kredity absolvované v programu celoživotního vzdělávání (pak doba studia v řádném studijním programu může být zkrácena a studium bude ukončeno státní závěrečnou zkouškou a udělením akademického titulu „bakalář“ /Bc./).
Způsob ukončení studia:splnění předepsaných předmětů
Výstupní doklad:osvědčení o absolvování programu CŽV
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška) , kurz hledejte v části Kurzy CŽV, U3V apod.
Termín pro podání přihlášky: od 1. dubna do 31. srpna.
Přijímací řízení:Přijímací řízení do programu CŽV bude realizováno jen v případě většího zájmu, než je kapacita studia CŽV (10 posluchačů), buď započtením bodů z přijímacího řízení do bakalářského studijního programu pro daný akademický rok, nebo vykonáním přijímací zkoušky.
Kontakt / další informace:Libuše Staníčková
Vyučující:zaměstnanci katedry
Další informace:Informace o otevření studia (příp. neotevření z kapacitních důvodů nebo o přijímacích zkouškách v případě zájmu většího počtu uchazečů) budou zájemcům sděleny v měsíci září daného roku. Současně uchazeči obdrží všechny potřebné doklady pro zahájení studia.