Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Univerzita třetího věku – Svět pohledem psychologie
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:osoby v postproduktivním věku
Doba trvání / hodinová dotace:4 semestry: září/říjen 2022 – květen/červen 2024, 6 x 3 vyučovací hodiny v jednom semestru
Cena:800,-Kč za akademický rok. Úhrada za 1. rok se platí při podání přihlášky. Platba za 2. rok bude inkasována v letním semestru 1. ročníku.
Min. počet studujících: 90
Forma:prezenční
Organizace studia:Cyklus přednášek, přednášky se budou konat 1krát za 14 dní v úterý, od 14:30 do 17:00 hod. v učebně B308.
Garantující odborná katedra:Katedra psychologie (Filozofická fakulta OU)
Garant:Mgr. Aleš Neusar, Ph.D.
Anotace:Kurz U3V Svět pohledem psychologie podpoří přemýšlení o sobě, vztazích, rodině, druhých a o světě a bude inspirovat k různým pohledům na psychologická témata a společenské jevy současné doby.
Způsob ukončení studia:test
Výstupní doklad:Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování programu CŽV.
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška) (kurz hledejte v části Kurzy CŽV, U3V apod.).
Pro podání e-přihlášky je nezbytné zadat e-mailovou adresu.
Termín pro podání přihlášky: od 4. dubna do 30. června 2022 nebo do naplnění kapacity programu.
Kontakt / další informace:Libuše Staníčková
Vyučující:Vyučující z katedry psychologie FF OU
Plán studia / rámcový harmonogram:Zdraví a nemoc v životě člověka
Úspěšné stárnutí – současný psychologický pohled na stáří
Poznání a sebepoznání osobnosti
Sebepoznání a duševní hygiena: relaxační a meditační techniky
Jak poznáváme svět – vnímání a představivost
Přehled psychoterapeutických směrů a metod
Měření v psychologii
Jak o něco chytřeji na změnu k lepšímu
Psychická krize a možnosti jejího zvládání
Emoce z pohledu psychologie
Motivační aspekty osobnosti
Myšlení a rozhodování v praxi