Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2005, Minerva
článek v odborném periodiku
 
Igor Lisový, Karl Tomaschitz
Rok: 2005, Studia humaniora Tartuencia 6
článek v odborném periodiku
 
Igor Lisový, Hartmut Leppin
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2005, Invigilata lucernis (Bari)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2005, Relationes Budvicenses
článek v odborném periodiku
 
František Šimon, E. Marečková, H. Reichová
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005, Relationes Budvicenses
článek v odborném periodiku
 
Jan Burian, Igor Lisový
Rok: 2005, Minerva
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, Minerva
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, Jihočeská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2005, Jihočeská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2005, Oikoymenh
odborná kniha
 
Igor Lisový, Jan Burian
Rok: 2005, Relationes Budvicenses
článek v odborném periodiku
 
František Šimon, Miloslava Sokolová, Martin Ološtiak, Martina Ivanová
Rok: 2005, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity
odborná kniha
 
František Šimon, E. Marečková, H. Reichová
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005, Relationes Budvicenses
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, Graeco-Latina Brunensia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2004
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2003, Graeco-Latina Brunensia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Oikymenh
kapitola v odborné knize
 
E. Marečková, František Šimon
Rok: 2002, Swiss Medical Weekly
článek v odborném periodiku
 
František Šimon, E. Marečková
Rok: 2001, Annals of Anatomy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1990, Osveta
odborná kniha
 
Rok:
působení v zahraničí
 
Rok:
působení v zahraničí
 
Rok:
působení v zahraničí
 
Rok:
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok:
působení v zahraničí
 
Rok:
působení v zahraničí
 
Rok:
působení v zahraničí
 
Rok:
působení v zahraničí