Ze života katedry

  • Studijní soustředění: každý rok jezdíme do přírody na několikadenní studijní soustředění se vzdělávacím i společenským programem.
  • Den s překladem: spolupořádáme celostátní studentskou překladatelskou soutěž, v jejímž rámci probíhají tzv. překladatelské dílny pod vedením zkušených odborníků z jiných českých univerzit.
  • Studentská vědecká konference: každoročně organizujeme setkání, na němž studenti latiny z českých a slovenských univerzit navazují kontakty a prezentují výsledky své odborné činnosti.
  • Přednášky významných hostů: několikrát ročně přijíždějí na naši katedru odborníci z ČR i ze zahraničí a formou přednášek představují zajímavá témata své badatelské činnosti.
  • Exkurze: příležitostně podnikáme exkurze tematicky související s latinskou kulturou antiky a středověku.
  • Facebook a pravidelná setkání absolventů: Učitelé, studenti i absolventi katedry se setkávají na srazech absolventů a udržují živé neformální společenství na facebooku.

Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020