OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra latinského jazyka a kultury > Ze života katedry

Ze života katedry

  • Studijní soustředění: každý rok jezdíme do přírody na několikadenní studijní soustředění se vzdělávacím i společenským programem.
  • Den s překladem: spolupořádáme celostátní studentskou překladatelskou soutěž, v jejímž rámci probíhají tzv. překladatelské dílny pod vedením zkušených odborníků z jiných českých univerzit.
  • Studentská vědecká konference: každoročně organizujeme setkání, na němž studenti latiny z českých a slovenských univerzit navazují kontakty a prezentují výsledky své odborné činnosti.
  • Přednášky významných hostů: několikrát ročně přijíždějí na naši katedru odborníci z ČR i ze zahraničí a formou přednášek představují zajímavá témata své badatelské činnosti.
  • Exkurze: příležitostně podnikáme exkurze tematicky související s latinskou kulturou antiky a středověku.
  • Facebook a pravidelná setkání absolventů: Učitelé, studenti i absolventi katedry se setkávají na srazech absolventů a udržují živé neformální společenství na facebooku.

Přednášky předního německého mediavelisty Karla Borchardta

Během dvou listopadových dní 2014 proběhly na Filozofické fakultě přednášky předního odborníka na středověk prof. Karla Borchardta.
facebook
social hub