Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Igor Lisový, Georgis Vellas
Rok: 2008, Tellis
odborná kniha
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008, FF OU v OStravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, Parallello
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Zdeňka Matyušová, Igor Lisový
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008, FF OU
odborná kniha
 
Igor Lisový, Pavel Oliva
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy
 
Igor Lisový, Zdeňka Matyušová
Rok: 2008, JU v Českých Budějovicích
odborná kniha
 
Rok: 2008, Jednota klasických filologů, Kabinet pro klasická studia FLU AV ČR
odborná kniha
 
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
František Šimon, Florian Steger
Rok: 2008, Communicationes de historia artis medicinae
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, FF OU v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
František Šimon, D. Škoviera, E. Juríková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007, Paralleo 38, anno 38
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Frank Kolb, Igor Lisový
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007, seriálová publikace
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
František Šimon, J. Balegová
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007, Paralleo 38, Anno 38
článek v odborném periodiku
 
Igor Lisový, Pavel Oliva
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy
 
Letizia Lanza, Igor Lisový
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
ediční a redakční práce
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky