Studium

Latinský jazyk a kultura: bakalářské studium

Studijním program Latinský jazyk a kultura je nabízen v rámci tříletého bakalářského studia ve variantě jednooborové (completus) nebo v kombinaci s jiným oborem (varianta maior nebo minor). Varianty maior a minor studijního programu se vyznačují shodnou skladbou povinných i povinně volitelných předmětů. Rozdíl mezi nimi spočívá ve volbě oboru, z něhož studenti zpracovávají bakalářskou práci: při variantě maior píší práci z latinské filologie, při variantě minor z druhého oboru. Latinu lze kombinovat s celou řadou oborů, zvláště pak se studiem jazyků (anglického, německého, francouzského, českého jazyka a literatury apod.), historie a základů společenských věd.

Studenti programu Latinský jazyk a kultura pronikají do tajů dokonalého systému gramatiky klasické latiny, poznávají dějiny antického starověku a seznamují se s literárními skvosty latinského písemnictví klasického období. Součástí studia jsou např. kurzy o antické mytologii, o každodenním životě antického člověka nebo o antické tradici v pozdějších staletích.

Podrobnější informace

Latinský jazyk a kultura středověku: navazující magisterské studium

Studijním program Latinský jazyk a kultura středověku je nabízen v rámci dvouletého navazujícího magisterského studia ve variantě jednooborové (completus) nebo v kombinaci s jiným oborem (varianta maior nebo minor). Varianty maior a minor studijního programu se vyznačují shodnou skladbou povinných i povinně volitelných předmětů. Rozdíl mezi nimi spočívá ve volbě oboru, z něhož studenti zpracovávají diplomovou práci: při variantě maior píší práci ze středolatinské filologie, při variantě minor z druhého oboru.

Studijní program Latinský jazyk a kultura středověku se vyznačuje interdisciplinárním charakterem. Studenti v jeho rámci poznávají zvláštnosti středověké latiny – univerzálního jazyka středověkých evropských vzdělanců a literárních tvůrců. Seznamují se s významnými památkami středověké literatury evropské i české. Učí se pracovat s rukopisy, v nichž se středověká literární díla dochovala. Studium jazyka a literatury je zasazováno do obecného dějinného a kulturního kontextu prostřednictvím kurzů o středověkém myšlení, historii a dějinách umění.

Podrobnější informace


Zveřejněno / aktualizováno: 30. 01. 2019