Studium

Latinský jazyk a kultura: bakalářské studium

Studijním program Latinský jazyk a kultura je nabízen v rámci tříletého bakalářského studia ve variantě jednooborové (completus) nebo v kombinaci s jiným oborem (varianta maior nebo minor). Varianty maior a minor studijního programu se vyznačují shodnou skladbou s kladbou povinných i povinně volitelných předmětů. Rozdíl mezi nimi spočívá ve volbě oboru, z něhož studenti zpracovávají bakalářskou práci: při variantě maior píší práci z latinské filologie, při variantě minor z druhého oboru. Latinu lze kombinovat s celou řadou oborů, zvláště pak se studiem jazyků (anglického, německého, francouzského, českého jazyka a literatury apod.), historie a základů společenských věd. Zájemci o učitelské studium volí specializaci se zaměřením na vzdělávání, a to  opět ve variantě maior nebo minor.

Podrobnější informace o vybraném studijním programu (např. o předmětech, které budete studovat, nebo o přijímací zkoušce) naleznete v záložce Nabízené programy a obory.

Latinský jazyk a kultura středověku: navazující magisterské studium

Studijním program Latinský jazyk a kultura středověku je nabízen v rámci dvouletého navazujícího magisterského studia ve variantě jednooborové (completus) nebo v kombinaci s jiným oborem (varianta maior nebo minor). Varianty maior a minor studijního programu se vyznačují shodnou skladbou povinných i povinně volitelných předmětů. Rozdíl mezi nimi spočívá ve volbě oboru, z něhož studenti zpracovávají diplomovou práci: při variantě maior píší práci ze středolatinské filologie, při variantě minor z druhého oboru.

Studijní program Latinský jazyk a kultura středověku se vyznačuje interdisciplinárním charakterem. Studenti v jeho rámci poznávají zvláštnosti středověké latiny – univerzálního jazyka středověkých evropských vzdělanců a literárních tvůrců. Seznamují se s významnými památkami středověké literatury evropské i české. Učí se pracovat s rukopisy, v nichž se středověká literární díla dochovala. Studium jazyka a literatury je zasazováno do obecného dějinného a kulturního kontextu prostřednictvím kurzů o středověkém myšlení, historii a dějinách umění.

Podrobnější informace o vybraném studijním programu (např. o předmětech, které budete studovat, nebo o přijímací zkoušce) naleznete v záložce Nabízené programy a obory.

Kurzy pro veřejnost

Katedra latinského jazyka a kultury nově nabízí kurzy latiny vyučované on-line formou v odpoledních/podvečerních hodinách. Kurzy jsou určeny středoškolským studentům i široké veřejnosti a jejich zaměření je různé (např. základy latinské gramatiky, latinská lékařská terminologie). Cena se odvíjí od počtu přihlášených uchazečů (při vyšším počtu zájemců je kurzovné nižší). Aktuální nabídku kurzů naleznete pod záložkou Celoživotní vzdělávání.


Zveřejněno / aktualizováno: 05. 01. 2022