OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra latinského jazyka a kultury > Studium a přijímací řízení

Studium

Latinský jazyk a kultura: dvouoborové bakalářské studium

Obor Latinský jazyk a kultura je nabízen v rámci tříletého dvouoborového bakalářského studia a lze jej kombinovat s celou řadou oborů otevřených na OU, zvláště pak se studiem jazyků (Anglický jazyk a literatura, Německý jazyk a literatura, Francouzský jazyk a literatura, Český jazyk a literatura apod.), historie a základů společenských věd.

Studenti oboru Latinský jazyk a kultura pronikají do tajů dokonalého systému gramatiky klasické latiny, poznávají dějiny antického starověku i latinského středověku a seznamují se s literárními skvosty latinského písemnictví klasického i středověkého období. V tom, že je již v bakalářském cyklu věnována pozornost i písemným památkám latinského středověku, k nimž náleží většina nejstarších literárních výtvorů vzniklých v českých zemích, tkví výjimečnost studia latiny v Ostravě. Jeho absolventi si mohou přečíst v originále nejen Vergilia, ale také např. slavnou Kosmovu kroniku Čechů nebo vlastní životopis českého krále a římského císaře Karla IV.

K započetí studia není nutná vstupní znalost jazyka.

Medievistika: jednooborové navazující magisterské prezenční studium

Studium interdisciplinárního oboru Medievistika zprostředkovává zájemcům plastický obraz vývoje středověké Evropy v nejrůznějších souvislostech – historických, filozofických, kunsthistorických, literárních i náboženských. Studenti získají přehled o historii latinského kulturního okruhu ve středověku, seznámí se s prameny, jež vydávají svědectví o rozmanitých aspektech života v této epoše, osvojí si metody jejich zpřístupnění i moderní interpretační přístupy, které k nim lze zaujmout, a nabyté teoretické poznatky si ověří formou vlastní analýzy středověkých písemných i vizuálních pramenů. Výuka oboru je realizována ve spolupráci několika kateder a pracovišť FF OU: Katedry dějin umění a kulturního dědictví, Katedry filozofie, Katedry historie a Katedry latinského jazyka a kultury.

facebook
social hub