Publikační činnost - IS PUBL
Anna Pumprová, Libor Jan, Robert Antonín, Demeter Malaťák, Libor Švanda, Zdeněk Žalud
Rok: 2022, Harrasowitz Verlag
odborná kniha
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021, Univerzita Palackého
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021, Listy filologické
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, vlastním nákladem
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021, vlastním nákladem
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021, Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, ARPOK, o.p.s.
kapitola v odborné knize
 
Jiří Šubrt, Michaela Falátková
Rok: 2021, Nakladatelství FF UP
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021, Městská knihovna Klatovy
kapitola v odborné knize
 
kapitola v odborné knize
 
kapitola v odborné knize
 
kapitola v odborné knize
 
kapitola v odborné knize
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020, Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Danubius University-MSD
kapitola v odborné knize
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020, Mediaevalia Historica Bohemica
článek v odborném periodiku
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020, vlastním nákladem
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020, Scriptorium
odborná kniha
 
Rok: 2020
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2020, Vysoká škola Danubius-MSD
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020, vlastním nákladem
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Repronis
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Repronis
kapitola v odborné knize
 
Richard Psík, Marek Otisk
Rok: 2019, Scriptorium
odborná kniha
 
Rok: 2019, Anton Hiersemann
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Oikoymenh
odborná kniha
 
Rok: 2019, vlastním nákladem
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Anton Hiersemann
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Wydawnictwo DiG
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Repronis
kapitola v odborné knize
 
David Kalhous, Anna Pumprová
Rok: 2019, Cîteaux: Commentarii Cistercienses: Revue d'histoire cistercienne
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, Repronis
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Repronis
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Perfekt
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, Repronis
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Brill
kapitola v odborné knize
 
Miroslav Myšák, Zuzana Bernátová, Lubor Kysučan
Rok: 2019, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019, vlastním nákladem
kapitola v odborné knize