Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedoucí katedry
553 46 2010
Stálý zástupce vedoucího katedry
Slíva Jan, Mgr., Ph.D.
stálý zástupce vedoucího katedry, pedagogický poradce katedry
553 46 2011
Pedagogický poradce
Slíva Jan, Mgr., Ph.D.
stálý zástupce vedoucího katedry, pedagogický poradce katedry
553 46 2011
Koordinátor pro zahraniční mobility
Kysučan Lubor, doc. PhDr., Ph.D.
koordinátor zahraničních mobilit
553 46 2012
Projektový koordinátor
553 46 2010
Sekretariát
Mikšánková Tereza
sekretářka KLA
553 46 2002
 
Členové katedry
Docenti
Kysučan Lubor, doc. PhDr., Ph.D.
koordinátor zahraničních mobilit
činnost: dějiny a kultura starověku, klasická filologie
553 46 2012
Pumprová Anna, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: latinská medievistika, latinská filologie
553 46 2010
Šubrt Jiří, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: klasická filologie, antická literatura
553 46 2011
Odborní asistenti
Psík Richard, Mgr., Ph.D.
činnost: latinská filologie, latinská medievistika
553 46 1807
553 46 2013
Slíva Jan, Mgr., Ph.D.
stálý zástupce vedoucího katedry, pedagogický poradce katedry
činnost: latinská filologie, latinská medievistika
553 46 2011
Lektoři
Krúpová Andrea, Mgr.
činnost: latinská filologie, latina ve zdravotnictví
553 46 2011