Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KLA
Pumprová Anna, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí KLA, pedagogický poradce KLA
e-mail:
telefon: 553 46 2010
Psík Richard, Mgr., Ph.D.
tajemník KLA
e-mail:
telefon: 553 46 1807
553 46 2013
Sekretariát KLA
Mikšánková Tereza
sekretářka KLA
e-mail:
telefon: 553 46 2002
Členové katedry
Docenti
Pumprová Anna, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí KLA, pedagogický poradce KLA
činnost: latinská medievistika, latinská filologie
e-mail:
telefon: 553 46 2010
Kysučan Lubor, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: dějiny a kultura starověku, klasická filologie
e-mail:
telefon: 553 46 2012
Odborní asistenti
Psík Richard, Mgr., Ph.D.
tajemník KLA
činnost: latinská filologie, latinská medievalistika
e-mail:
telefon: 553 46 1807
553 46 2013
Šubrt Jiří, PhDr., Ph.D.
činnost: klasická filologie, antická literatura
e-mail:
telefon:
Lektoři
Krúpová Andrea, Mgr.
činnost: latinská filologie, latina ve zdravotnictví
e-mail:
telefon: 553 46 2011
Externisté
Hruboň Pavel, Mgr., Ph.D.
činnost: pomocné vědy historické, papežská diplomatika, církevní dějiny
e-mail:
telefon: 553 46 2011
Slíva Jan, Mgr.
činnost: latinská filologie, latinská medievistika
e-mail:
telefon: 553 46 2011