Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedoucí katedry
553 46 2010
Stálý zástupce vedoucího katedry
Slíva Jan, Mgr., Ph.D.
stálý zástupce vedoucího katedry, pedagogický poradce katedry
553 46 2012
Pedagogický poradce
Slíva Jan, Mgr., Ph.D.
stálý zástupce vedoucího katedry, pedagogický poradce katedry
553 46 2012
Koordinátor pro zahraniční mobility
Šubrt Jiří, doc. PhDr., Ph.D.
koordinátor zahraničních mobilit
553 46 2011
Projektový koordinátor
553 46 2010
Sekretariát
Mikšánková Tereza
sekretářka KLA
553 46 2002
 
Členové katedry
Docenti
Pumprová Anna, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: latinská medievistika, latinská filologie
553 46 2010
Šubrt Jiří, doc. PhDr., Ph.D.
koordinátor zahraničních mobilit
činnost: klasická filologie, antická literatura
553 46 2011
Odborní asistenti
Antošovská Tereza, Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny a kultura starověku
553 46 2011
Psík Richard, Mgr., Ph.D.
činnost: latinská filologie, latinská medievistika
553 46 1807
553 46 2013
Slíva Jan, Mgr., Ph.D.
stálý zástupce vedoucího katedry, pedagogický poradce katedry
činnost: latinská filologie, latinská medievistika
553 46 2012
Lektoři
Krúpová Andrea, Mgr.
činnost: latinská filologie, latina ve zdravotnictví
553 46 2011