Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra historie

Jana Grollová


titul, jméno, příjmení:Mgr. Jana Grollová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 401, budova DM
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2005
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Dobré ráno
Jana Grollová
Rok: 2018
rozhlasové a televizní relace

Biblická lupa
Jana Grollová
Rok: 2017
rozhlasové a televizní relace

Dobré ráno
Jana Grollová
Rok: 2017
rozhlasové a televizní relace

Memento mori středověkých reformních postil.
Jana Grollová
Rok: 2017, Bohumír NĚMEC - VEDUTA
odborná kniha

'Včela je sice malá ... , ale to, co dává, je ze všeho nejsladší.' Zvířecí symbolika v českých kázáních 14.-15. století jako didaktická pomůcka katechetiky
Jana Grollová
Rok: 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
kapitola v odborné knize

Vernakulární literatura 15. století určená ženám - bekyním
Jana Grollová
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Dobré ráno
Jana Grollová
Rok: 2018
rozhlasové a televizní relace

Biblická lupa
Jana Grollová
Rok: 2017
rozhlasové a televizní relace

Dobré ráno
Jana Grollová
Rok: 2017
rozhlasové a televizní relace

Memento mori středověkých reformních postil.
Jana Grollová
Rok: 2017, Bohumír NĚMEC - VEDUTA
odborná kniha

'Včela je sice malá ... , ale to, co dává, je ze všeho nejsladší.' Zvířecí symbolika v českých kázáních 14.-15. století jako didaktická pomůcka katechetiky
Jana Grollová
Rok: 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
kapitola v odborné knize

Vernakulární literatura 15. století určená ženám - bekyním
Jana Grollová
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Česko-polské vlivy v raněbarokní homiletice na příkladu postil Grzegorze z Zarnowca a Jakuba Wujka z Wagrowca
Jana Grollová
Rok: 2016, Fundacja "Silva Rerum Polonarum"
kapitola v odborné knize

Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově. Umění, zbožnost, architektura
Daniela Rywiková, Pavol Černý, Jana Grollová
Rok: 2015, Veduta
odborná kniha

Minoritská spiritualita v reflexi Tomáše ze Štítného a její vliv na náboženské vzdělávání laiků a počátky vernakulární literatury v českém reformním hnutí
Jana Grollová
Rok: 2015, Veduta
kapitola v odborné knize

Pojetí křesťanských morálií v díle západočeských myslitelů Jakoubka ze Stříbra a Jana Rokycany
Jana Grollová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Christian moralia as a didactical instrument of medieval education
Jana Grollová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Militia est vita hominis
Daniela Rywiková, Jana Grollová
Rok: 2013, Veduta
odborná kniha

Sedm smrtelných hříchů v literárním díle Petra Chelčického
Jana Grollová
Rok: 2013, Mediaevalia historica bohemica
článek v odborném periodiku

Diferenciace přístupů k autoritě na příkladu augustiniánské zbožnosti 14. století
Jana Grollová
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Diferenciace přístupů k autoritě na příkladu augustiniánské zbožnosti 14. století
Jana Grollová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
Jiří Brňovják, Jana Grollová
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Queen?s university of Belfast
Jana Grollová
Rok: 2011
působení v zahraničí

Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
Jana Grollová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Formování nauky o sedmi smrtelných hříších a její reflexe v díle Tomáše ze Štítného a Petra Chelčického
Jana Grollová
Rok: 2009, Sredniowiecze polskie i powszechne
článek v odborném periodiku

Historie-Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 16
Jana Grollová, Jiří Brňovják
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Pojetí pýchy v traktátech O sedmi hřieších hlavních Tomáše ze Štítného a Petra Chelčického
Jana Grollová
Rok: 2009, Kultúrne dejiny
článek v odborném periodiku

Zbožnost v Moravské Ostravě
Jana Grollová
Rok: 2009, Statutární město Ostrava
kapitola v odborné knize

An overview of the History of the Czech Lands
Jana Grollová, Nina Pavelčíková
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Historie - Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 15.
Jana Grollová, Aleš Zářický
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Pojetí pýchy, závisti a hněvu v traktátu Petra Chelčického
Jana Grollová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Sedm smrtelných hříchů v literárním díle Tomáše ze Štítného a Petra Chelčického
Jana Grollová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Sedm smrtelných hříchů v literárním díle Tomáše ze Štítného a Petra Chelčického
Jana Grollová
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
Jana Grollová
Rok: 2008
působení v zahraničí

University of Sakarya
Jana Grollová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Historie - Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 14.
Jana Grollová, Aleš Zářický
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Nárys vývoje základních koncepcí křesťanské morálky v rámci středověké teorie výchovy
Jana Grollová
Rok: 2007, Acta historica neosoliensia
článek v odborném periodiku

Proměny výchovy a její role v duchovní kultuře středověku na příkladu traktátové literatury reformního hnutí 14. a 15. století.
Jana Grollová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sakarya University
Jana Grollová
Rok: 2007
působení v zahraničí

Celostátní studentská vědecká konference HISTORIE 2006
Aleš Zářický, Jana Grollová
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu

Historie - Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 13.
Jana Grollová
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Role světce ve výchovné koncepci Tomáše ze Štítného
Jana Grollová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Role světce ve výchovné koncepci Tomáše ze Štítného
Jana Grollová
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historie - Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 12.
Jana Grollová
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I. (A-M) (2 hesla)
Jana Grollová, Lumír Dokoupil, Milan Myška, Jiří Svoboda
Rok: 2005, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pohanstvo a kresťanstvo (Zborník z konferencie usporiadanej 5. - 6. 2. 2003 v Banskej Bystrici)
Jana Grollová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Historie - Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 11.
Jana Grollová
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Braná ZuzanaPočátky Církve československé husitské na příkladu obcí šumperského vikariátudiplomová 2015 
Březinský PavelVznik náboženských obcí ve Svinově (geneze kostela Krista Krále, Husova sboru a jejich společenství)diplomová 2015 
Kubeczková KarinHistorický vývoj sboru Českobratrské církve evangelické ve Frýdku-Místku od roku 1945bakalářská 2014 
Maděrová HanaVznik a vývoj sboru Českobratrské církve evangelické ve Frýdku v letech 1919-1945bakalářská 2013 
Místecký MichalInterpretace byzantského ikonoklasmu v díle Marie-José Mondzainovébakalářská 2013 
Březinský PavelMariánské kostely v Michálkovicích, Radvanicích a Hrabůvce (okolnosti vzniku farních obcí v předměstích Ostravy)bakalářská 2012 
Kudelová MonikaSv.Antonín Paduánský v projevech zbožnosti a poutní tradici v olomouckém biskupství od 17.st. do současnostibakalářská 2012 
Tomiczková EliškaDuchovní tvorba evangelických vyhnanců na příkladu Jiřího Třanovského a Jiřího Sargankabakalářská 2012 
Kubějová HelenaPojetí kázně Jednoty bratrské v díle Viktora Hájka v kontextu české historiografie v 1. polovině 20. stoletíbakalářská 2011 
Mácalová EvaProblematika kázně v díle Petra Chelčickéhobakalářská 2011 
Fizková MagdalénaReformní hnutí uvnitř Jednoty bratrské na příkladu literárního díla Lukáše Pražskéhobakalářská 2010 


Bekyně a kazatelé. Mezi mravním ideálem, homiletikou a pastorační praxí v českých zemích 14.- 16. století
Hlavní řešitelMgr. Jana Grollová, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavv udržitelnosti
Ars moriendi. Proměny středověkých moralit v reformní homiletice, zpovědní praxi a umění 14.-16. století.
Hlavní řešitelMgr. Jana Grollová, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2017
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Sedm smrtelných hříchů a skutků milosrdenství v literárních a vizuálních pramenech českého středověku v kontextu vývoje křesťanské morálky
Hlavní řešitelMgr. Jana Grollová, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2012
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Multimediální pomůcka ke studiu středověkých dějin
Hlavní řešitelMgr. Jana Grollová, Ph.D.
Období1/2006 - 12/2006
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
social hub