OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra germanistiky > Věda a výzkum > Projekty a granty

Projekty a granty
Nepodařilo se načíst záznamy, probíhá údržba databází.


Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis
STUDIA GERMANISTICA

Recenzovaný vědecký časopis ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS OSTRAVIENSIS STUDIA GERMANISTICA, vydávaný na Filozofické fakultě OU, navazuje na sborník vydávaný katedrou germanistiky Ostravské univerzity v Ostravě v letech 2006 a 2007. Časopis Studia Germanistica vyšel poprvé v roce 2008, od roku 2009 vychází pravidelně dvakrát ročně.
facebook
social hub