Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
odborná kniha
 
odborná kniha
 
Rok: 2022
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
článek v odborném periodiku
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022, Historický ústav akademie věd České republiky
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS OSTRAVIENSIS. STUDIA GERMANISTICA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
ediční a redakční práce
 
Rok: 2021
ediční a redakční práce
 
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
článek v odborném periodiku
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021, Weidler Verlag
kapitola v odborné knize
 
článek v odborném periodiku
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2021, Frank & Timme
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2021
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021
působení v zahraničí
 
Rok: 2021
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2021
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2021
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021, de Gruyter
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021, Karolinum Press
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
ediční a redakční práce
 
Rok: 2020
ediční a redakční práce
 
Rok: 2020, ACC journal
článek v odborném periodiku