Der Deutsche Akademische Austauschdienst / Německá akademická výměnná služba

Informace, stipendia, možnosti konzultace na Ostravské univerzitě

Co je DAAD?

Organizace DAAD podporuje internacionalizaci v akademické sféře, posiluje germanistiku a německý jazyk v zahraničí a poskytuje poradenství kompetentním osobám s rozhodovací pravomocí ve vzdělávací, zahraniční vědecké a rozvojové politice.

Rozpočet DAAD se skládá převážně z prostředků různých ministerstev Spolkové republiky Německo, především Ministerstva zahraničí, z prostředků Evropské unie i z prostředků podniků, organizací a vlád zahraničních států.

V Ostravě podporuje DAAD dvě pracovní místa pro rodilé mluvčí na katedře germanistiky: lektorát a jazykovou učitelskou asistenci. Zájemci, kteří se ucházejí o stipendium, mohou v Ostravě bezplatně vykonat jazykový test „OnSet-Sprachnachweis“.

Studium a výzkum v Německu soubor pdf 0,99 MB
Stipendia pro české studenty soubor pdf 1,56 MB

Konzultace v českém jazyce

DAAD Information Point Praha
c/o Goethe-Institut Masarykovo nábř. 32
110 00 Praha 1

Telefon: +420/224 931 182 / +420/702 142 340

E-mail: info@daad.cz

Web: www.daad.cz

Sociální média:
YouTube
Facebook
Instagram

Konzultace přímo v Ostravě v německém nebo anglickém jazyce

Lektorka DAAD Julia Przybytek
Ostravská univerzita
FF OU, Katedra germanistiky (KGE)
Reální 5, 701 03 Moravská Ostrava
e-mail: , julia.przybytek@daad-lektorat.de

Konzultační hodiny dle dohody

Stipendijní programy

 • Databanka stipendií: Hledejte konkrétní programy pro Vaši cílovou skupinu a studijní obor
 • Vysokoškolské letní kurzy v Německu pro zahraniční studenty a absolventy
  Program a podání přihlášky & popis kurzu
  Délka: 4 týdny
  Výše stipendia: 1.061 euro po odečtení poplatku za kurz a ubytování
  Paušál na cestovní výlohy: 300 euro
  Termín: 1. prosince
 • Magisterské studium pro všechny vědecké obory v Německu
  Program a podání přihlášky
  Délka: 10-24 měsíců
  Výše stipendia: 861 euro / měsíc
  Paušál na cestovní výlohy: 250–300 euro
  Termín: 15. listopadu

Zveřejněno / aktualizováno: 04. 05. 2022