Výměnné programy Erasmus+ a CEEPUS

Katedra dlouhodobě spolupracuje s řadou zahraničních univerzit v rámci programu Erasmus+ a umožňuje každoročně desítkám studentů strávit studijní pobyt v rozsahu jednoho nebo dvou semestrů na zahraniční univerzitě. V dnešní době již stovky studentů vyjely s katedrou germanistiky převážně do Německa a Rakouska. Naše síť partnerských univerzit je velice bohatá a neustále ji rozšiřujeme. Každý rok nabízíme v rámci programu Erasmus+ až 40 semestrálních studijních pobytů na univerzitách v zahraničí.

Studenti katedry germanistiky mohou vybírat z následujících partnerských univerzit a vysokých škol:

Spolková republika Německo
Technische Universität Dresden
Universität Erfurt
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Universität Koblenz-Landau
Universität Leipzig
Universität Passau
Universität Regensburg
Julius-Maximilians-Universität Würzburg
Hochschule Zittau/Görlitz
Westsächsische Hochschule Zwickau
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
 
Rakousko
Karl-Franzens-Universität Graz
Universität Innsbruck
Universität Wien
 
Belgie
Hogeschool Gent
 
Finsko
Jyväskylän yliopisto
 
Francie
Université Bordeaux Montaigne
 
Chorvatsko
Sveučilište u Zadru
 
Itálie
Università degli Studi di Salerno
 
Polsko
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 
Slovensko
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 
Turecko
Sakarya Üniversitesi

Pokud chcete vyjet na studijní pobyt v rámci programu Erasmus+:

 1. Vyberte si vhodnou univerzitu ze seznamu a seznamte se podmínkami studia.
 2. Kontaktujte koordinátora programu Erasmus+ na katedře germanistiky ()
 3. Naformulujte motivační dopis a životopis v českém a německém jazyce.
 4. Připravte ostatní podklady pro výběrové řízení (probíhá vždy v prosinci).
 5. Kontaktujte fakultního koordinátora programu Erasmus+ ()
 6. Zahajte komunikaci s vyučujícími v Ostravě a vyjednejte s nimi podmínky uznání předmětů absolvovaných v zahraničí.
 7. Užijte si studium na zahraniční univerzitě a profitujte z něho.

Zkušenosti studentů, kteří již studium v zahraničí absolvovali.

Dle pravidel programu Erasmus+ můžete vyjet na zahraniční studijní pobyt jak během bakalářského studia, tak během navazujícího magisterského studia.

Katedra germanistiky nabízí také další možnosti stipendijních studijních výjezdů a spolupracuje s následujícími institucemi a organizacemi:

 • DAAD, Referat 321, Kennedyallee 50, D-53175, Bonn-Bad Godesberg
 • Rakouské kulturní fórum v Praze, Jungmannovo nám. 18, Praha
 • AKTION, "Rakousko-Česká republika", DZS MŠMT ČR, Senovážné nám. 26, 111 21, Praha
 • PRO HELVETIA, Jilská 1, 110 00, Praha 1
 • Goethe-Institut Praha, Masarykovo nábř. 32, 110 00, Praha 1
 • Gemeinnützige Hermann-Niermann-Stiftung, Börchemstr. 38, D-40597 Düsseldorf
 • Česko-německý fond budoucnosti / Deutsch-tschechischer Zukunftsfonds
 • Nabídka však platí i v opačném směru: v rámci programu Erasmus+ mohou zahraniční studenti strávit jeden nebo dva semestry na katedře germanistiky a vybrat si z široké nabídky kurzů ty, které je nejvíce zajímají.


  Zveřejněno / aktualizováno: 02. 02. 2021