Form und Funktion

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Tým katedry germanistiky FF OU a Svaz germanistů ČR zve všechny akademiky, vyučující němčiny, studenty i další zájemce o německý jazyk a literaturu z řad široké veřejnosti na mezinárodní konferenci k tématu

Form und Funktion,

pořádanou v Ostravě ve dnech 18. – 20. května 2022.


Účastníci konference budou mít možnost vyslechnout více než 100 referátů z oblasti lingvistiky, literární vědy a didaktiky a seznámit se tak s aktuálním stavem výzkumu na poli germanistiky v 10 zemích.


Těšíme se na Vaši účast!


Bližší informace


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 03. 2022