Pozvánka na přednášku "Code im Kontext – gegenwärtige literarische Narration aus Österreich im digitalen Umfeld"

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Svaz germanistů ČR Vás srdečně zve na třetí přednášku řady Úterní podvečery s germanistikou, kterou pronese Dr. phil. Zdeněk Pecka z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na téma

Code im Kontext – gegenwärtige literarische Narration aus Österreich im digitalen Umfeld

Kdy: 15. června 2021 v 18,00 hod
Kde: Zoom


Anotace:

Der Beitrag bemüht sich um eine literaturwissenschatliche, semiotische und interpretative Analyse von literarischen Texten und digitalen Narrationen aus Österreich in trans-, multi-, pluri-, und intermedialen Zusammenhängen.

Eine der entscheidenden Fragen lautet, wie sich die Problematik der Autorschaft, Selbstreflexion und Selbstreferenzialität, die einerseits durch die Thematisierung von Medien in Medien und andererseits durch die inter- und plurimediale Verfasstheit von besonders kollaborativen bzw. blogartigen literarischen Texten entsteht, in der gegenwärtigen digitalen Literatur auswirkt.

Neben den theoretischen Ausgangspunkten wird an konkreten Texten konkreter Autoren untersucht, inwieweit ihre Trans- und Multimedialität in ihnen auch motivisch und thematisch erscheint und wie sie zum erzählerischen Spiel mit dem Leser werden kann.


O přednášejícím:

Dr. phil. Zdeněk Pecka

Vystudoval učitelství německého a českého jazyka na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Působil jako lektor českého jazyka a literatury na Univerzitě Friedricha Schillera v Jeně a na Univerzitě Bauhausu ve Výmaru. Od roku 2001 působí na katedře germanistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako odborný asistent. Doktorského titulu dosáhl v roce 2009 na Univerzitě Vídeň disertací o rakouském autorovi Thomasu Bernhardovi. Věnuje se novější a současné rakouské a německy psané literatuře a literatuře vznikající v digitálním prostředí.


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 06. 2021