OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra germanistiky > Ze života katedry

Ostravská univerzita

Překladatelská dílna na KGE v rámci Dne s překladem

Již po čtrnácté měli studenti všech univerzit v České republice možnost změřit si síly v překladatelském umění účastí na Překladatelské soutěži, kterou pořádá Filozofická fakulta OU. Letošní ročník byl inovativní v tom, že kromě vysokoškoláků byli do soutěže přizváni také žáci středních škol, jimž byla vyhrazena samostatná kategorie. Na slavnostním vyhodnocení soutěže nazvaném příznačně jako „Den s překladem“ se tak mohli setkat zástupci obou generací a vzájemně vyjádřit uznání nad svými výkony.

Po zajímavém a velmi podnětném dopoledním bloku přednášek, které proslovili renomovaní odborníci v oblasti překladatelství a tlumočnictví (Mgr. Miroslav Pošta, Mgr. Igor Jelínek, Ph.D., Mgr. Anna Tkáčová), pokračovaly diskuze v překladatelských dílnách, věnovaných jednotlivým cizím jazykům zvlášť.

V překladatelské dílně německého jazyka nejprve vyhlásil dr. Martin Mostýn výherce soutěže a přítomným účastníkům předal certifikáty (pro všechny účastníky), čestná uznání (pro úspěšné překlady v sekci VŠ) a diplomy 1.-3. místa (pro úspěšné překlady v sekci SŠ). Vysokoškolské sekce soutěže se za KGE zúčastnila Bc. Dominika Giraczková, která sice nezískala čestné uznání, ale její překlad svědčil o překladatelském talentu a hlubokém zájmu o danou problematiku, takže doufáme, že se bude překladům dále věnovat i v budoucnu. Čestné uznání poputuje za Zdislavou Kazmirowskou z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, která svou precizní prací porotu přesvědčila, že si jej právem zaslouží.

I ve středoškolské sekci měli členové komise náročnou úlohu vybrat vítěze, protože všichni účastníci prokázali dobrý překladatelský potenciál a píli. Nakonec byli vybráni k ocenění tito žáci za jejich mimořádně pěkné překlady: 1. místo získal Lukáš Grümann z Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě, o 2. místo se podělily Anna Veselá z Gymnázia Krnov a Kristýna Baierová z Gymnázia Petra Bezruče ve Frýdku-Místku, 3. místo připadlo Richardu Smržovi z Wichterlova gymnázium v Ostravě-Porubě.

Následně představila dr. Eva Polášková nejčastější chyby v přeložených textech středoškolské soutěže a účastníci workshopu měli možnost diskutovat o nejvhodnějších způsobech překladu těchto problematických pasáží.

Hlavním bodem programu překladatelské dílny byla přednáška hosta katedry, pana Mgr. Michala Kleprlíka, Ph.D., který působí jako odborný asistent na Katedře anglistiky a amerikanistiky Univerzity Pardubice a kromě dalších oblastí zkoumání, jakými jsou např. angloamerické kulturní dějiny, literatura a film, se zabývá také překlady z angličtiny a němčiny. Mezi díla, která dr. Kleprlík překládal, patří román Hermanna Brocha „Die Schuldlosen“ („Nevinní“), spadající do období předhitlerovského Německa. Právě na tento román a potažmo na úskalí literárního překladu se dr. Kleprlík ve svém příspěvku zaměřil a teoretické poznatky ilustroval na vybraných ukázkách z dané knihy. Ty byly podnětem k živé diskuzi mezi přítomnými posluchači, neboť se opět ukázalo, jak je literární překlad do jisté míry i otázkou vkusu a může být ovlivněn individuální perspektivou.

Všem účastníkům soutěže děkujeme za jejich účast a gratulujeme k jejich výkonům. Věříme, že soutěž i celý Den s překladem byly dobrou inspirací dále si rozšiřovat vědomosti a dovednosti v překladatelské a tlumočnické oblasti, tato profese je totiž velkou výzvou a zároveň dobrodružstvím na celý život.

Překladatelská dílna na KGE v rámci Dne s překlademPřekladatelská dílna na KGE v rámci Dne s překlademPřekladatelská dílna na KGE v rámci Dne s překlademPřekladatelská dílna na KGE v rámci Dne s překlademPřekladatelská dílna na KGE v rámci Dne s překlademPřekladatelská dílna na KGE v rámci Dne s překladem

Zveřejněno / aktualizováno: 20. 03. 2019

facebook
social hub