Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra germanistiky > Ze života katedry

Ostravská univerzita

Jarní workshopy na KGE pro vyučující a studenty středních škol

Dne 27. března 2018 chodby FF OU opět ožily přítomností středoškolských studentů z Gymnázia Frýdlant nad Ostravicí a Gymnázia a SOŠ Nový Jičín, kteří k nám zavítali s cílem dozvědět se nové informace z oblasti germanistického bádání i problematiky německy mluvících zemí.

Tentokrát si mohli pod vedením dr. Milana Pišla vyzkoušet moderní pomůcky při práci na překladech textů - zejména tzv. počítačem podporovaný software. Studenti se naučili, jak poznat dobrý slovník, jaké jsou možnosti elektronických slovníků a jaké on-line slovníkové aplikace jsou na trhu dostupné. Dále se studenti seznámili s aktuálními požadavky na trhu s překlady a s počítačem podporovanými aplikacemi (CAT-tools). V závěru workshopu si studenti mohli vyzkoušet základní práci s databázovými aplikacemi a vyhotovit s jejich pomocí svůj první počítačem podpořený překlad. V následujícím workshopu věnovaném vybraným aspektům Rakouska shrnuli studenti s lektorkou OeAD, Mag. phil. Claudií Gugglberger, dosavadní znalosti o rakouských reáliích a ve vzájemné diskuzi a pomocí obrázkové prezentace získali další poznatky, které mohou uplatnit např. při maturitní zkoušce.

Návštěva středoškolských studentů nás velmi potěšila a věříme, že jsme se nesetkali naposledy. Příležitost k spolupráci nabízí např. blížící se další ročník německo-českých kulturních dnů v Ostravě nebo prezentace studentského divadla. O těchto akcích brzy poskytneme bližší informace na našich webových stránkách a již nyní všechny zájemce srdečně zveme.

Jarní workshopy na KGE pro vyučující a studenty středních školJarní workshopy na KGE pro vyučující a studenty středních škol

Zveřejněno / aktualizováno: 03. 04. 2018

facebook
social hub