OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra germanistiky > Ze života katedry

Ostravská univerzita

6. Česko-německé kulturní dny - tučňák přilákal davy

Jak je dobrým zvykem a pomalu už i tradicí, konají se v Ostravě vždy dubnu Česko-německé kulturní dny. Multižánrový festival s přehlídkou německojazyčné kultury při svém šestém ročníku nabídl program, na který jsou návštěvníci již zvyklí - tedy nejnovější německé filmy, přednášky erudovaných odborníků, translatologické workshopy, zahraniční exkurzi, literární happening a také slavnostní zahájení v Klubu Atlantik a neméně slavnostní zakončení na neformálním germanistickém setkání zvaném Stammtisch rovněž v Klubu Atlantik. Mezi oblíbené body programu patřila komentovaná procházka centrem Ostravy, letos k tématu Stolpersteine - Kameny zmizelých v Moravské Ostravě. Velmi nás těší stálý zájem středních škol z Moravskoslezského kraje, které se pravidelně účastní akcí pořádaných katedrou germanistiky FF OU. Po loňském úspěchu proběhlo v rámci letošního festivalu ocenění nejlepších textů z překladatelské soutěže pro studenty středních škol. Kreativní způsob práce s literárními texty Ericha Kästnera demonstrovali studenti oboru Německý jazyk a literatura při tradičním literárním happeningu Literatur auf Wanderung. Atraktivní byly jistě také informace o možnostech studia odborné němčiny v interaktivním on-line prostředí. Zajímavé pracovní nabídky v souvislosti s němčinou prezentovali zástupci firmy Siemens. Dlouhodobé kontakty a společné projekty s katedrou germanistiky přinášejí nejen pracovní místa pro absolventy, ale firma Siemens je také tradičním partnerem festivalu. Pokud bychom měli vybrat bod programu, o který je vždy největší zájem, a ani tento rok tomu nebylo jinak, je třeba zmínit zahraniční exkurzi, tentokrát po ose Plzeň - Nürnberg - Rothenburg ob der Tauber - Zbiroh.

Novinkou letošního ročníku byla zcela nová vizuální podoba festivalu, která umožnila poskládat si z programu originálního papírového tučňáka. Novinky se  objevily také v programové nabídce - prezentovala se Česko-německá obchodní a průmyslová komora, představil se německo-česko-slovenský literární portál displej.eu, zájemci o program Erasmus+ diskutovali s účastníky zahraničního studia a zástupci partnerských univerzit v bloku nazvaném Erasmus: výzva a zkušenosti. Velký ohlas měla multimediální přednáška lektorů DAAD a OeAD z katedry germanistiky o historii rakouského a německého filmu.

Ani letošní Česko-německé kulturní by se neobešly bez pořádné porce nejnovějších německých filmů. Celý týden bylo možné zhlédnout v Minikině opravdové lahůdky ze současné německé kinematografie, které pro festival zajistil Goethe Institut Praha. Za zmínku stojí oceňovaný dokument Vila Tugendhat a působivá výpověď o hudební scéně v Berlíně B-Movie: Lust & Sound in West-Berlin 1979-1989. Kompletní program a fotografie z letošních Česko-německých kulturních dnů najdete na facebookovém profilu katedry germanistiky.

Festival by se nemohl konat nejen bez osobní angažovanosti mnoha lidí, ale také bez finanční podpory, za kterou patří díky statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a firmě Siemens.

Organizátorům, tedy Klubu Atlantik - Centru kultury a vzdělávání, katedře germanistiky Ostravské univerzity a katedře jazyků VŠB-TUO se podařilo sestavit atraktivní program, který přilákal velký počet zájemců z řad studentů a veřejnosti. Zájem o některé akce byl tak velký, že sál v Klubu Atlantik doslova praskal ve švech, a to je při jeho kapacitě a žánru festivalu, který rozhodně nepatří ke kulturnímu mainstreamu Ostravy, významný počin.

6. Česko-německé kulturní dny<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Eva Bajerová, Milan Pišl6. Česko-německé kulturní dny<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Eva Bajerová, Milan Pišl6. Česko-německé kulturní dny<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Eva Bajerová, Milan Pišl6. Česko-německé kulturní dny<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Eva Bajerová, Milan Pišl6. Česko-německé kulturní dny<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Eva Bajerová, Milan Pišl6. Česko-německé kulturní dny<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě; foto: Eva Bajerová, Milan Pišl

Obsáhlá fotogalerie je umístěna na  Facebookové stránce katedry germanistiky


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017

facebook
social hub