Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra germanistiky > Ze života katedry

Ostravská univerzita

Kdopak by se bál přijít na germanistiku...

V pátek 26. 9. 2015 se katedra germanistiky připojila k celorepublikové propagaci vědy a vzdělání v rámci akce Noc vědců 2015. Od 18 hodin se naše katedra proměnila v pohádkovou říši, kde jste mohli potkat Popelku, Sněhurku s trpaslíky, čerty, vodní vílu, čarodějnici nebo také Červenou karkulku. Zvídaví návštěvníci testovali své znalosti pohádek bratří Grimmů a také svou němčinu v připraveném kvízu, případně mohli s Popelkou (v civilu dr. Hrdinovou) probrat její tři překladatelské oříšky. Návštěvníci se tak mohli například dozvědět o specificky německých pohádkových postavách, k nimž patří například Frau Holle (Paní Zima), jak se liší český veselý a optimistický čert od svého hrůzyplného německého kolegy a také jak se překladatelé vyrovnávají jak s kulturními, tak jazykovými specifiky, jež s sebou překlad pohádek nese... Stejně jako v pohádce následovala po úspěšném zvládnutí všech nástrah sladká odměna − perníčky z perníkové chaloupky, víno od Karkulky nebo živá a mrtvá voda.

Se svou přednáškou na téma "Jak zahnat děsivé sny" vystoupila závěrem akce vedoucí katedry germanistiky prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr. Návštěvnost na Noci vědců 2015 byla skutečně velká a ukazuje se, že němčina je opět v kurzu. Doufáme, že se návštěvníkům našeho hrůzného večera na KGE FF OU přece jen dobře spalo, a těšíme se na příští ročník, na který jste již teď srdečně zváni...

(Nejen) trojí křest na katedře germanistiky...

Zazvonil zvonec, pohádky je konec a... Ne, tak tomu nebylo. Na katedře germanistiky se opět dělo něco zajímavého.

Jen několik dnů po pohádkové Noci vědců, dne 6. 10. 2015, se na Katedře germanistiky křtily hned tři knižní publikace. Na první z nich se podílela vedoucí katedry, prof. Lenka Vaňková, dr. Martin Mostýn a dr. Eva Cieślarová spolu s doc. Hanou Bergerovou z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a doc. Jiřinou Malou z Masarykovy univerzity v Brně. Publikace je věnována tématu emocionality v němčině a češtině („Lexikalische Ausdrucksmittel der Emotionalität im Deutschen und im Tschechischen“/Lexikální výrazové prostředky emocionality v němčině a v češtině). Doufáme, že publikaci využijí hlavně studenti germanistiky k obohacení vlastní emoční slovní zásoby.

Další křtěnou prací je sborník nedávné (listopad 2014) konference Centra výzkumu odborného jazyka „Fachkommunikation im Wandel. The changing landscape of professional discourse“/Odborná komunikace v proměnách času), který vyšel v edici profesorů a stálých zahraničních hostů katedry, Norberta Richarda Wolfa a Axela Satzgera, a vedoucí katedry, prof. Lenky Vaňkové. Ve sborníku najdeme zajímavé příspěvky jak kolegů z KGE a KAA FF OU, tak pozvaných hostů mezinárodní projektové konference (projekt Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, reg.č.: CZ.1.07/2.3.00/20.0222). V neposlední řadě jsme křtili také monografickou publikaci dr. Evy Bajerové: „Textverständlichkeit und Textstruktur in der Wissensvermittlung. Analyse von Fachtexten mit biologischer Thematik“ (Srozumitelnost textu a textová struktura ve  zprostředkování vědeckých informací. Analýza odborných textů s biologickou tematikou).

Křest se konal v kontextu slavnostní schůze katedry germanistiky. Schůze se zúčastnilo téměř celé vedení Filozofické fakulty OU, včetně pana děkana, prof. PhDr. Aleše Zářického, Ph.D., který se také s radostí ujal slavnostního křestního aktu. Jak ve sborníku o odborném jazyce, tak v emoční publikaci se nachází práce mnoha kolegů Katedry germanistiky, mj. přítomných i na křtu publikace. Další potěšující událostí zasluhující oslavu bylo oznámení o úspěšném habilitačním řízení dr. Ivety Zlé. Nové docentce k jejímu úspěchu popřál za vedení fakulty pan děkan, profesor Aleš Zářický, a za katedru paní profesorka Lenka Vaňková.

Jak vidíme, důvodů k radostné atmosféře bylo hned několik...

A doufáme, že se v podobně radostné atmosféře budeme u nás na katedře scházet častěji a že publikační činnost jak katedry, tak Centra výzkumu odborného jazyka bude pokračovat přinejmenším v podobné intenzitě. Knihám přejeme mnoho zainteresovaných čtenářů a těšíme se, že po nich sáhnou zástupci jak odborné, tak studentské a v neposlední řadě i učitelské veřejnosti...

Kdopak by se bál přijít na germanistiku...Kdopak by se bál přijít na germanistiku...Kdopak by se bál přijít na germanistiku...

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017

facebook
social hub