OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra germanistiky > Ze života katedry

Ostravská univerzita

Návštěva velvyslance SRN na Česko-německých kulturních dnech

V průběhu Česko-německých kulturních dnů jsme zažili vzácnou návštěvu. Navštívil nás pan Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven, velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice.

Kdo vlastně je tato významná osobnost? Připomeňme nejdůležitější momenty jeho života.
Pan velvyslanec se narodil 12. listopadu 1956 v Mnichově. Po studiích biochemie v Bonnu a Berlíně strávil nějaký čas i na Oxfordské univerzitě. Jeho profesní dráha se zdála být dráhou vědeckou, o čemž svědčí jak magisterský titul oxfordské univerzity, tak i doktorát přírodních věd, který pan von Loringhoven obhájil roku 1984, a dále také jeho výzkumná činnost na Institutu Maxe Plancka pro biochemii v Martinsriedu u Mnichova. V roce 1986 se však příslovečná karta obrací a Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven nastupuje na ministerstvo zahraničí. Posléze pracuje v různých funkcích na ministerstvu zahraničí samotném i na velvyslanectvích v Paříži a v Moskvě. V roce 2007 působí pan von Loringhoven ve funkci viceprezidenta Spolkové zpravodajské služby BND a v roce 2010 se stává pověřencem pro základní otázky EU, politiky společenství a strategickou koordinaci a vykonává funkci zástupce vedoucího oddělení. Od 2. září 2014 je německým velvyslancem v České republice. Je ženatý a má dvě děti.

Pan velvyslanec se s ostravskými germanisty sešel dne 22. dubna 2015 v klubu Atlantik, poté, co diváci zhlédli studentský film „Hlasy mých stínů“. Pak ještě dlouho při pivě a víně debatoval se studenty a vyučujícími Katedry germanistiky. Zajímal se o výuku němčiny na naší katedře, počty studentů, počty uchazečů a možnosti uplatnění absolventů. Protože jsem seděla s panem velvyslancem u stolu, musím potvrdit, že mne překvapil historickými znalostmi o našem regionu. Orientoval se v problematice Ostravska i především Hlučínska a jeho minulosti spjaté s německým jazykem a kulturou. Rozhovor s panem velvyslancem byl pro nás všechny u stolu obohacující, protože jsme se setkali s člověkem nejen velmi vzdělaným, s širokým přehledem, ale také milým, příjemným a šarmantním.

Eva Maria Hrdinová s přispěním Evy Bajerové


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017

facebook
social hub