OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra germanistiky > Ze života katedry

Ostravská univerzita

Překladatelská soutěž a workshop pro studenty středních škol v rámci 5. Česko-německých kulturních dnů v Ostravě

Je známou věcí, že se již tradičně na FF OU koná známá a oblíbená překladatelská soutěž pro studenty vysokých škol. Tým kolegů Katedry germanistiky pod vedením dr. Hrdinové, dr. Pišladr. Bajerové se nicméně rozhodl překladatelskou tradici rozšířit i pro studenty středních škol a vyhlásil v rámci Česko-německých kulturních dnů první ročník této soutěže. Soutěžilo se o překlad německého textu v rozsahu 1 NS do češtiny. Studenti si mohli k překladu vybrat buď text publicistický (článek z bulvárních německých novin) nebo literární (zde měli studenti opět volbu mezi pohádkou bratří Grimmů a literaturou pro mládež).

Celkem se soutěže zúčastnilo 24 studentů středních škol a bylo odevzdáno 27 překladů. V čem spočívá záhada této disproporce mezi přihlášenými studenty a počtem překladů? Vysvětlení je jednoduché: mezi studenty se našli i tak zapálení překladatelé, že podali dokonce více soutěžních příspěvků.

Soutěžili žákyně a žáci z těchto škol: Gymnázium a Obchodní akademie Orlová (10 účastníků), Jazykové gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě (5 účastníků), Gymnázium J. A. Komenského Havířov-Město (4 účastníci), Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí (3 účastníci) a Matiční gymnázium Ostrava (2 účastníci).

Porota sestávající ze členů katedry byla postavena před velmi těžkou úlohu určit, kdo si zaslouží diplom za nejlepší překlad, protože pěkných překladů bylo zasláno velmi mnoho. Proto byly vytvořeny dvě kategorie: do první skupiny byli zařazeni studenti s výbornými překlady, kteří obdrželi diplom a knižní cenu (Gabriela Muchová – GOA Orlová, Vanessa Vilhelmová – GOA Orlová, Anežka Sanitrová - G Frýdlant nad Ostravicí, Simona Kostohryzová – G Komenského Havířov-Město, Markéta Šindlerová – JG Pavla Tigrida Ostrava, Zbyněk Mikolajek - JG Pavla Tigrida Ostrava), v druhé skupině byli oceněni studenti, kteří rovněž získali z překladu známku 1, ale tu a tam se v překladech vyskytla nepřesnost (Tereza Hrušková - GOA Orlová, Patrik Kurial - G Komenského Havířov-Město, Barbora Šilcová - G Komenského Havířov-Město, Markéta Endlicherová - JG Pavla Tigrida Ostrava, Zbyněk Mikolajek - JG Pavla Tigrida Ostrava). Ale i ostatním studentům patří náš obdiv za jejich výkon a snahu!

V den samotného vyhlášení soutěže (tedy 20. dubna) byly po úvodním proslovu vedoucí katedry germanistiky, prof. Vaňkové, předány ceny a diplomy a následně se diskutovalo o překladatelských úskalích jednotlivých překládaných textů. Akci uzavřel dr. Pišl krátkým výkladem o možnostech využití počítačem podporovaného překladu.

Doufáme, že Překladatelská soutěž pro studenty středních škol zahájí na naší katedře novou tradici a zařadí se právem mezi akce, které dále rozvíjejí spolupráci katedry se středními školami v regionu.

Eva Maria HrdinováEva Bajerová, fotografie: archív KGE

Překladatelská soutěž a workshop pro studenty středních školPřekladatelská soutěž a workshop pro studenty středních školPřekladatelská soutěž a workshop pro studenty středních školPřekladatelská soutěž a workshop pro studenty středních školPřekladatelská soutěž a workshop pro studenty středních škol

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017

facebook
social hub