OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra germanistiky > Ze života katedry

Ostravská univerzita

O literárním pochodu

Dne 21. dubna 2015 se jako jedna z akcí v rámci Česko-německých kulturních dnů konal Literární pochod Ostravou. Jedná se o literární happening, který již tradičně organizuje PhDr. Irena Šebestová, CSc. Studenti se celý semestr připravují, vybírají a interpretují texty (zejména současné) německé prózy a poezie, které pak přednášejí právě při Literárním pochodu. Přednes je doprovázen také prvky choreografie. Pro letošní Kulturní dny si studenti připravili pásmo básní Christiana Morgensterna, mezi nimiž byly texty jako například Beránek Měsíc a Želva. Pro veřejnost byla přístupná již veřejná generální zkouška v Klubu Atlantik, ale především samotný pochod, kdy studenti procházeli Ostravou a prezentovali Morgensternovy verše například na Masarykově náměstí a v přilehlých ulicích... A jak ukazují fotografie, všichni se dobře bavili.

Literární pochodLiterární pochodLiterární pochodLiterární pochod

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017

facebook
social hub