OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra germanistiky > Ze života katedry

Ostravská univerzita

Budoucí tlumočníci a překladatelé na Česko-německých kulturních dnech a po nich ...

Uvádí se, že pro budoucího překladatele a tlumočníka je vedle teoretických poznatků důležitá především praxe ...

I proto se studenti KGE při Česko-německých kulturních dnech pouze nebavili. Studenti magisterských oborů Němčina pro překladatelskou praxi a Německá filologie si během jednotlivých akcí zkusili i práci tlumočníka, tak jak vypadá v realitě.

Budoucí tlumočníci a překladatelé na Česko-německých kulturních dnech a po nich...Budoucí tlumočníci a překladatelé na Česko-německých kulturních dnech a po nich...Budoucí tlumočníci a překladatelé na Česko-německých kulturních dnech a po nich...

Studenti oboru Němčina pro překladatelskou praxi, Václav Dimun, Adam Bernat a Tomáš Kostílek, bravurně tlumočili dne 21. dubna 2015 při přednášce paní dr. Kateřiny Oleksíkové na téma: Jak důležitý je německý odborný jazyk? (Wie wichtig ist die Fachsprache Deutsch?) a celá skupina studentů se vystřídala dne 23. dubna 2015 při komentované prohlídce Ostravou, kdy se průvodce, pan Vladimír Šmehlík, dramaturg klubu Atlantik, věnoval při svém dvouhodinovém výstupu především historické minulosti Ostravy spjaté s německou kulturou.

Podobně se už zmiňovaný Václav Dimun a jeho spolužačka Monika Kovářová věnovali německým hostům festivalu. Tedy - zakázka střídala zakázku, i když jen v přeneseném smyslu slova, protože se samozřejmě nejednalo o translační zakázku, kdy tlumočník provádí svou práci za finanční úplatu.

Pomyslná tečka za velkou tlumočnickou větou pak následovala před začátkem zkouškového období, tedy dne 5. května 2015, kdy již festival skončil a život katedry se vrátil do běžných kolejí. Nicméně o překvapení nebyla nouze ... V rámci předmětu Konsekutivní tlumočení v turismu navštívili studenti pod vedením dr. Hrdinové ostravskou Novou radnici, kde v sestavě Thao Dang Vu Bich, Lucie Procházková, Nikola Hrubá, Petr Polách, Tomáš Kostílek a Václav Dimun tlumočili do němčiny mluvené slovo průvodce Jakuba Santaria. Uprostřed prohlídky se z nenadání objevila reportérka ostravského studia Českého rozhlasu a tlumočnické výstupy našich studentů si natočila. Dále se také živě zajímala o hodnocení studentů této neobvyklé možnosti tlumočnické praxe ...

Může se tedy stát, že naše studenty uslyšíte v rozhlasovém vysílání ... A doufáme, že je také někdy uvidíte v tlumočnické pozici, a to nejenom v oblasti cestovního ruchu a kulturních aktivit, o nichž pojednával i tento článek.

Za KGE
Eva Bajerová, Milan PišlEva Maria Hrdinová, fotografie: archív KGE


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017

facebook
social hub