Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra germanistiky > Ze života katedry

Ostravská univerzita

Profesorka Lenka Vaňková členkou Mezinárodní vědecké rady Institutu pro německý jazyk v Mannheimu

Nový rok 2015 je pro Katedru germanistiky ve znamení úspěchu. Vedoucí katedry, profesorka Lenka Vaňková, byla zvolena členkou Vědecké rady Institutu pro německý jazyk v Mannheimu. Institut pro německý jazyk (Das Institut für Deutsche Sprache) v Mannheimu existuje od roku 1964. Je nejvýznamnějším neuniverzitním pracovištěm, věnujícím se výzkumu a dokumentaci němčiny, a to především s ohledem na její současné užívání. Institut vydává publikace a příručky, organizuje konference a disponuje velkou knihovnou a jazykovým korpusem.

Mezinárodní vědecká rada byla založena především kvůli navázání a udržování vědeckých kontaktů institutu s univerzitními a vědeckými pracovišti doma a v cizině. Mívá kolem 40-60 členů a skládá se z vynikajících odborníků v oblasti germanistiky, a to jak z německy mluvících zemí, tak i ze zahraničí, především z evropských zemí, ale i z USA, Číny, Ruska nebo Japonska. Členství v Mezinárodní vědecké radě vzniká volbou – a to na doporučení vedení Institutu − a představuje pro zvolené velké vyznamenání.

Členství v Mezinárodní vědecké radě tohoto ústavu se uděluje domácím a zahraničním germanistům, kteří jsou známí ve svém oboru, a svědčí o značné prestiži také pro naši katedru.

Paní profesorce přejeme mnoho badatelských úspěchů v této funkci!


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 12. 2016

facebook
social hub