OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra germanistiky > Ze života katedry

Ostravská univerzita

O lidech narozených ve znamení Skopce aneb 20. Studentská konference na katedře germanistiky

logolink

Víte, že lidé narození ve znamení Skopce (Berana) se ve středověku těšili velmi špatné pověsti? Ve starých dokumentech se naši studenti dočetli, že „skopci“ jsou prudké a impulzivní povahy, vždy ochotní k boji a neochotní k modlitbě v kostele... Pokud to nevíte, znamená to, že jste nebyli na jubilejní 20. Studentské vědecké konferenci Katedry germanistiky anebo jste tam nedávali dobrý pozor.

V tradičním termínu, konkrétně dne 4. prosince 2014, se pod organizační taktovkou prof. Lenky Vaňkové, dr. Ireny Šebestové a doc. Pavly Zajícové konala Studentská vědecká konference Katedry germanistiky. I letos byla spojená se soutěží o Cenu Františka Schwarze v oblasti diachronní lingvistiky. Studentské příspěvky byly rozděleny do několika sekcí: literárněvědné, didaktické, synchronně lingvistické a také již zmíněné diachronně lingvistické. Literární sekce se věnovala převážně tématu regionální literatury na území Hlučínska. V didaktické sekci se posluchači mohli dozvědět zajímavé informace o ztvárnění Židů v učebnicích z období třetí říše. V synchronně lingvistické sekci se referáty týkaly například specifik odborného jazyka z oblasti medicíny a techniky, jazyka bulvárních médií a časopisů pro ženy, výrazových prostředků politických projevů nebo emocí v pohádkách. V diachronně lingvistické sekci bylo publikum zasvěceno do obsahu středověkých lékařských rukopisů, které mimo jiné obsahují často také prognostické texty nebo texty věnované pouštění žilou, což byla ve středověku metoda používaná při léčení celé řady nemocí.

20. Studentská konference na katedře germanistiky20. Studentská konference na katedře germanistiky20. Studentská konference na katedře germanistiky

Odměnou soutěžícím byl živý zájem početného publika z řad studentů a akademiků a také pozvaných čestných hostů. Mezi ně patří dlouholetý přítel ostravské germanistiky, ekonom, prezident Liberálního institutu a pedagog doc. Ing. Jiří Schwarz. Tradičně vyjádřili svou podporu naší konferenci například otec biskup Mons. František Václav Lobkowicz a sponzorským příspěvkem také Ing. Ivo Klimša, generální ředitel společnosti Biocel Paskov. Další velmi atraktivní odměnou byly pro všechny studenty zahraniční stáže a pobyty ve strukturách Evropské unie. Konkrétně se soutěžilo o stáž v hlavním sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku, kterou věnoval europoslanec RNDr. Pavel Poc a také o týdenní odbornou exkurzi v unijních organizacích v Bruselu, kterou mohou studenti realizovat díky podpoře europoslance Ing. Evžena Tošenovského.

Cenu Františka Schwarze pro soutěžící v sekci diachronní lingvistiky získali Darja Bittnerová, Jakub Vala a Jana Zborovančíková. Účast na zahraniční exkurzi získali soutěžící také v ostatních sekcích: Adam Bernat, Nikola Blokeschová, Markéta Kaďorková, Edita Pelikánová, Pavel Twyrdy a Tereza Vorlíčková. Hlavní cenu – měsíční stáž ve Štrasburku –vyhrála Karin Vápeníčková. Všem oceněným gratulujeme a přejeme jim dobré zúročení všech velmi atraktivních odměn.

Na organizaci letošní Studentské vědecké konference se vedle katedry germanistiky podíleli také členové projektu Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0222). Do diskuze k předneseným příspěvkům se zapojili velmi živě sami studenti, členové katedry germanistiky a také emeritní profesor Axel Satzger, zahraniční expert projektu, který ocenil vysokou úroveň a kvalitní přípravu studentských referátů. Přinášíme několik fotografií z letošního mimořádně povedeného ročníku (více fotografií najdete na našem Facebooku) a těšíme se na další v roce 2015. Tento čas se může zdát ještě jako vzdálený, ale tímto zveme k návštěvě příští konference všechny ty, kdo se chtějí dozvědět více o německém jazyce a všech jeho tajných zákoutích.

Text: Eva Maria Hrdinová, Eva Bajerová, Milan Pišl
Foto: Eva Cieślarová, Milan Pišl


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017

facebook
social hub