Jedenáctý listopad ve znamení němčiny aneb akce Šprechtíme. Den s němčinou v Ostravě

Dne 11. listopadu 2014 se v Knihovně města Ostravy a v prostorách Ostravské univerzity v Ostravě a VŠB TUO konala akce Goethe-Institutu Praha „Šprechtíme. Den s němčinou“.

Program probíhal po celý den. Ráno vyslechli předškoláci koncert harmonikářky a písničkářky Martiny Schwarz. Koncert byl připraven i na odpoledne pro žáky a studenty, na kterém účinkovala německá hiphopová kapela Einshoch8. Dále se všichni zainteresovaní mohli dozvědět o dalších možnostech výuky němčiny a zlepšení vlastních jazykových kompetencí, například v rámci projektu Tandem. Ředitelé ostravských škol pak měli na pozvání německého a rakouského velvyslance možnost poobědvat se zástupci partnerů kampaně „Šprechtíme“. Pro učitele němčiny bylo určeno odpolední setkání u kulatého stolu se zástupci Goethe-Institutu a s už zmíněnou paní Martinou Schwarz, která se krom hudby věnuje také výuce němčiny.

Je těžké říci, co z tak pestré nabídky bylo nejzajímavější, ale pro naši katedru to byla bezpochyby přednáška konaná od 17.30 do 19.00 v budově Filozofické fakulty Ostravské univerzity na ulici Československých legií č. 9. Referent, dr. Merkelbach z Jazykového centra Technické univerzity Darmstadt, se velmi podrobně vyjadřoval k problematice vícejazyčnosti v Evropě a Asii a uváděl, jak nutná je znalost němčiny. Pro nás jakožto obyvatele sousední země a země, jež je ekonomicky s německy mluvícími zeměmi velmi provázána, je znalost němčiny, například pro získání práce v německé či rakouské firmě, více než nezbytná. Akce se zúčastnili zástupci katedry germanistiky pod vedením prof. Lenky Vaňkové, vedoucí katedry. Tlumočení přednášky dr. Merkelbacha do češtiny se fundovaným způsobem zhostil pan Mgr. Radim Sochorek, absolvent ostravské germanistiky a prakticky činný překladatel a tlumočník, který s naší katedrou stále spolupracuje.

Za Katedru germanistiky FF OU doufáme, že ze strany organizátorů akce „Šprechtíme“ nezůstane jen u této první vlaštovky a že k nám přijdou zase s nabídkou zajímavých přednášek a workshopů. V Ostravě jsou si totiž všichni důležitosti němčiny vědomi a mají o ni zájem.

Jedenáctý listopad ve znamení němčiny aneb akce Šprechtíme.
Copyright: Goethe-Institut, foto: Jiří Příborský
Jedenáctý listopad ve znamení němčiny aneb akce Šprechtíme.
Copyright: Goethe-Institut, foto: Jiří Příborský
Jedenáctý listopad ve znamení němčiny aneb akce Šprechtíme.
Copyright: Goethe-Institut, foto: Jiří Příborský
Jedenáctý listopad ve znamení němčiny aneb akce Šprechtíme.
Copyright: Goethe-Institut, foto: Jiří Příborský
Jedenáctý listopad ve znamení němčiny aneb akce Šprechtíme.
Copyright: Goethe-Institut, foto: Jiří Příborský
Jedenáctý listopad ve znamení němčiny aneb akce Šprechtíme.
Copyright: Goethe-Institut, foto: Jiří Příborský
Jedenáctý listopad ve znamení němčiny aneb akce Šprechtíme.
Copyright: Goethe-Institut, foto: Jiří Příborský
Jedenáctý listopad ve znamení němčiny aneb akce Šprechtíme.
Copyright: Goethe-Institut, foto: Jiří Příborský
Jedenáctý listopad ve znamení němčiny aneb akce Šprechtíme.
Copyright: Goethe-Institut, foto: Jiří Příborský
Jedenáctý listopad ve znamení němčiny aneb akce Šprechtíme.
Copyright: Goethe-Institut, foto: Jiří Příborský
Jedenáctý listopad ve znamení němčiny aneb akce Šprechtíme.
Copyright: Goethe-Institut, foto: Jiří Příborský
Jedenáctý listopad ve znamení němčiny aneb akce Šprechtíme.
Copyright: Goethe-Institut, foto: Jiří Příborský
Jedenáctý listopad ve znamení němčiny aneb akce Šprechtíme.
Copyright: Goethe-Institut, foto: Jiří Příborský
Jedenáctý listopad ve znamení němčiny aneb akce Šprechtíme.
Copyright: Goethe-Institut, foto: Jiří Příborský
Jedenáctý listopad ve znamení němčiny aneb akce Šprechtíme.
Copyright: Goethe-Institut, foto: Jiří Příborský

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017