OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra germanistiky > Ze života katedry

Ostravská univerzita

Filmové dopoledne pro SŠ dne 15. října 2014

Skončením projetu NEFLT (Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků) spolupráce katedry germanistiky s vyučujícími a studenty středních škol rozhodně neskončila. To potvrzuje i další akce katedry, která se uskutečnila 15. října 2014.

Tentokrát měli studenti a jejich vyučující možnost zhlédnout film Reigen podle stejnojmenného dramatu Arthura Schnitzlera , jehož režie i scénáře se zhostil lektor ÖAD, Mag. Marcus Bitterer, B.A., a herci se stali naši studenti germanistiky. V následném workshopu představili lektoři DAAD, Marco Winkler, M.A., a Wenzel John, B.A., nejdůležitější milníky v historii německé a rakouské kinematografie, které byly provázeny ukázkami konkrétních filmů.

Zájem o toho filmové dopoledne byl větší, než mohly kapacity FF OU nabídnout. Proto se celá akce bude ještě jednou opakovat v listopadu. Věříme, že se opět setká s velkým ohlasem a že studenti a vyučující SŠ rádi navštíví i další workshopy, které pro ně katedra germanistiky připraví v budoucnu.

Filmové dopoledne Filmové dopoledne Filmové dopoledne

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017

facebook
social hub