OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra germanistiky > Ze života katedry

Ostravská univerzita

Studentská konference „Kulturní a literární život německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku“

Muzeum Hlučínska ve spolupráci s katedrou germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity zorganizovalo studentskou konferenci pod názvem „Kulturní a literární život německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku“, která se konala dne 10. června 2014 v bývalém evangelickém kostele v Hlučíně. Studenti 2. ročníku NMgr. studia prezentovali výsledky svého výzkumu, které pod vedením PhDr. Ireny Šebestové, CSc. zpracovali ve svých diplomových pracích. Tomáš Tracz přednesl referát Stopy německé kultury ve vlastním regionu na příkladu novin „Der treudeutsche Hultschiner“. Michaela Šrámková seznámila posluchače s kulturním životem v příspěvku Německé kulturní a divadelní spolky na Hlučínsku. Do pohádkového světa zavedla Veronika Holešová přítomné ve svém textu Německy psaný svět pohádek na Hlučínsku. Soukromé vyučování na Hlučínsku bylo téma Kateřiny Motalové, které vyvolalo bohatou diskusi publika. Lucie Burdíková přednesla referát pod názvem Max Ring – život spisovatele a lékaře ze Sudic.

Všechny příspěvky se setkaly s pozitivním ohlasem, nejen pamětníci živě reagovali na přednesené referáty, bohatá diskuse potvrdila aktuálnost prezentovaných témat.

Studentská konference


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017

facebook
social hub