OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra germanistiky > Ze života katedry

Ostravská univerzita

Katedra germanistiky stále aktivní...

I po skončení projektu NEFLT (Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků) pokračuje intenzivní spolupráce katedry germanistiky se středními školami. V letním semestru katedra připravila pro vyučující a studenty středních škol několik akcí, z nichž první dvě proběhly v únoru a březnu.

Dne 27. 2. 2014 proběhl workshop v rámci Týdne jazyků, který každoročně pořádá Matiční gymnázium Ostrava. Po úvodním slovu vedoucí katedry germanistiky, paní prof. PhDr. Lenky Vaňkové, Dr., studenti Matičního gymnázia řešili kvíz týkající se jazykových prostředků pro vyjádření emocí v němčině a češtině. Pak se studenti rozdělili do dvou skupin: První skupině byla zprostředkována praktická ukázka výuky tlumočení v hodině dr. Milana Pišla, druhá skupina se zúčastnila workshopu s názvem Kontraste der deutschen Musik Mag. Marcuse Bitterera a Eleny Goldsteijn, M.A. Po krátké přestávce se obě skupiny vyměnily. Na závěr studenti a jejich vyučující zhlédli výstavu plakátů o světoznámé umělkyni Romy Schneider přímo na katedře germanistiky, kde úvodní slovo pronesl její organizátor, rakouský lektor, Mag. Marcus Bitterer.

Druhý workshop se konal dne 19. 3. 2014 a opět se skládal ze dvou částí, které navazovaly na workshopy realizované v minulém roce. V první části nazvané Nejen jak ti zobák narost aneb Jak procvičovat výslovnost němčiny II se studenti pod vedením dr. Evy Cieślarové dozvěděli mnoho zajímavého o německé fonetice a zábavnou formou si procvičili výslovnost německých konsonantů a vokálů. Ve druhé části Kreuz und quer durch deutschsprachige Länder V studenti diskutovali s lektorem DAAD Marcem Winklerem, M.A., o aktuálním vývoji německy mluvících zemí, o významných osobnostech, o česko-německých vztazích a vzájemné spolupráci. Během přestávky si studenti a pedagogové mohli na katedře germanistiky prohlédnout výstavu plakátů věnovanou Wolfgangu Amadeu Mozartovi, kterou opět zorganizoval rakouský lektor, Mag. Marcus Bitterer.

Doufáme, že se obě akce vyučujícím a studentům ze středních škol líbily a rádi se k nám na katedru budou vracet!

Eva Maria Hrdinová
Eva Bajerová

Katedra germanistiky stále aktivní...Katedra germanistiky stále aktivní...Katedra germanistiky stále aktivní...Katedra germanistiky stále aktivní...

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017

facebook
social hub