OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra germanistiky > Ze života katedry

Ostravská univerzita

Studenti tlumočení objevují svět aneb Katedra germanistiky na cestách

Pokud potkáte na svých cestách Ostravou skupinku dvanácti osob tlumočících z češtiny do němčiny průvodcovský výklad, pak potkáváte studenty předmětu Konsekutivní tlumočení v turismu, který se realizuje pod vedením dr. Evy Marie Hrdinové jako volitelný předmět na oboru Němčina pro překladatelskou praxi (Katedra germanistiky FF OU). Studenti mají za úkol vytvořit průvodcovský výklad k určité ostravské památce a tento výklad přetlumočit, případně tlumočí výklad místního průvodce. Dne 19. 2. 2014 tak tlumočili v Katedrále Božského Spasitele průvodní slovo k historii katedrály, jež připravil doc. ThDr. PaedDr. Andrej Slodička, PhD., mj. také externí vyučující Katedry sociologie FF OU, který seznámil studenty i s vybranými lexémy německé církevní terminologie.

Dne 5. 3. 2014 se zase tlumočilo v ostravském Klubu Atlantik, kde Mgr. Vladimír Šmehlík pohovořil například o aktivitách Centra kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, p.o. a představil přípravy letošních Česko-německých kulturních dnů v Ostravě.

Na okraj podotkněme, že zmíněný výukový předmět, konaný přímo v terénu, je v kontextu translatologické výuky tlumočení ojedinělý a že studenti si tak mají možnost prakticky procvičit tlumočení v terénu, s reálným mluvčím, zažít za svými zády reálné šumy atd. Do budoucna se plánuje například návštěva Českého rozhlasu, Divadla Antonína Dvořáka, TV NOE anebo Staré a Nové radnice. Na Facebooku katedry se počítá s fotografickým seriálem na pokračování, který bude dokumentovat všechna místa, kde se studenti budou učit tlumočnickým dovednostem v oblasti cestovního ruchu...

Katedra germanistiky tímto děkuje oběma mluvčím, doc. Andreji Slodičkovi a Mgr. Vladimíru Šmehlíkovi, za připravené projevy a ochotu proslovit zhruba hodinový tlumočený výklad a v neposlední řadě za trpělivost, že to s námi, studenty a kolegy, vydrželi a snad i vydrží do budoucna.

Mgr. Milan Pišl, Ph.D., doc. PhDr. Eva Hrdinová, Ph.D.Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

Studenti tlumočení objevují svět aneb Katedra germanistiky na cestáchStudenti tlumočení objevují svět aneb Katedra germanistiky na cestáchStudenti tlumočení objevují svět aneb Katedra germanistiky na cestáchStudenti tlumočení objevují svět aneb Katedra germanistiky na cestáchStudenti tlumočení objevují svět aneb Katedra germanistiky na cestách

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017

facebook
social hub