Projekty a granty
Kvantitativní onomastika: východiska, koncepty, aplikace
Id projektuGA22-09310S
Hlavní řešitelprof. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2024
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
AnotaceProjekt se zaměřuje na teoretické i praktické možnosti kvantitativní onomastiky ? nové disciplíny, která usiluje o matematicky podložený výzkum v oblasti vlastních jmen. V teoretické oblasti se projekt zaměřuje na začlenění proprií do kontextu obecnělingvistických diverzifikačních tendencí a na výzkum vlastních jmen z diachronní perspektivy prostřednictvím Piotrowského zákona. Ověření a využití teoretických závěrů a metod se soustřeďují na kvantifikaci dynamicky se rozvíjejících onymických oblastí (např. literární onomastika, případně propojení onomastiky a kritické analýzy diskurzu); pozornost je věnována také roli vlastních jmen v soudobých sociálně-politických kontextech. Metodologicky je projekt založen na korpusovém bádání, k jehož realizaci využívá širokou škálu dostupných nástrojů i souborů textů, především z dílny Českého národního korpusu; základními typy vědeckých přístupů jsou pak frekvenční, stylometrická a kolokační analýza.