OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra anglistiky a amerikanistiky > Vyjeď s námi do zahraničí > Zahraniční partneři

Zahraniční partneří KAA

Katedra anglistiky a amerikanistiky dnes spolupracuje s 18 univerzitami, se kterými má uzavřenou bilaterální smlouvu o možnostech výměnných pobytů v rámci programu ERASMUS+. Hlavním cílem je rozšiřování vzdělávacích možností našich studentů a prohlubování jejich znalostí a zkušeností v mezinárodním prostředí. Partnerské univerzity nabízí nejen kvalitní akademické zázemí, ale i možnosti získání nových zkušeností a zážitků či poznávání nových míst, kultur i lidí.

Přehled našich zahraničních partnerů v rámci programu ERASMUS+

 • ELTO, Budapest, Maďarsko
 • Ghent University, Belgie
 • Jönköping University, Švédsko
 • Kristianstad University, Švédsko
 • Leeds Metropolitan University, Velká Británie
 • Maynooth University, Irsko
 • Panstwowa Wyzsza Skola Zawodowa w Raciborzu, Polsko
 • Tallinn University, Estonsko
 • Universidade de Vigo, Španělsko
 • Universita degli Studi di Salerno, Itálie
 • University of Jaen, Španělsko
 • University of Lodz, Polsko
 • University of Pécs, Maďarsko
 • University of Rzeszow, Polsko
 • University of Tartu, Estonsko
 • Univerzita Komenského, Bratislava, Slovakia
 • Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovensko
facebook
rss
social hub