OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra anglistiky a amerikanistiky > Ze života katedry > Den s překladem

Den s překladem

„Den s překladem“ je souborný název pro celostátní studentskou překladatelskou soutěž, překladatelskou konferenci a překladatelské dílny pořádané již po několik let filologickými katedrami filozofické fakulty pod záštitou vedení FF OU v Ostravě.

Prvních pěti ročníků soutěže se od roku 2005 zúčastnilo téměř 700 studentů z deseti různých univerzit; pozvání k vystoupení na závěrečné konferenci přijalo 21 hostů: translatologů, filologů, překladatelů i tlumočníků z českých a slovenských univerzit a také z profesionální překladatelské a tlumočnické praxe.

Soutěž se všemi jejími náležitostmi, překladatelskou konferenci a sérii překladatelských dílen připravuje a realizuje tým učitelů překladatelských a tlumočnických seminářů se zastoupením všech jazykových kateder fakulty: Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Igor Jelínek, Zuzana Honová, Irena Fialová, Eva Hrdinová, Renáta Tomášková, Hana Srpová; koordinátorem soutěže byl v jejích prvních pěti ročnících Milan Hrdlička. Zástupci kateder dále sestavují pro jednotlivé soutěžní jazyky odborné poroty, které hodnotí soutěžní příspěvky a aktivně se účastní překladatelských dílen.

Prvních pět ročníků soutěže bylo zakončeno vydáním sborníku Translatologica Ostraviensia (I, II, III, IV, V), jenž zájemcům přinášel konferenční příspěvky Dne s překladem, seznam soutěžících a oceněných, ukázky ze studentských překladů a fotografie z konferenčního jednání a dílen. Sborník je v nabídce univerzitní prodejny skript a studentům a učitelům slouží také ve studovně filozofické fakulty. Počínaje VI. ročníkem soutěže bude sborník nahrazen výborem z nejlepších studentských překladů (s názvem VI. Den s překladem, a podobně dále), které již nebudou představeny pouze úryvkem, ale budou vytištěny v plném rozsahu. Sborník bude nadále obsahovat program Dne s překladem, seznam soutěžících a oceněných a fotografie z  akcí. Příspěvky přednášejících budou publikovány v registrovaných odborných časopisech fakulty (Studia Germanistica, Studia Romanistica, Ostrava Journal of English Philology, Studia Slavica).

Rozhodnutím odborné poroty NAEP ze dne 22. června 2009 byla projektu Dne s překladem udělena EVROPSKÁ JAZYKOVÁ CENA LABEL za rok 2009.

Den s překlademDen s překlademDen s překlademDen s překlademDen s překlademDen s překlademDen s překlademDen s překlademDen s překlademDen s překlademDen s překlademDen s překlademDen s překlademDen s překlademDen s překlademDen s překlademDen s překlademDen s překlademDen s překlademDen s překlademDen s překlademDen s překlademDen s překlademDen s překlademDen s překladem
facebook
rss
social hub