XVI. ročník překladatelské soutěže Den s překladem je vyhlášen

Od tohoto okamžiku se mohou studenti středních a vysokých škol hlásit do celostátní předkladatelské soutěže Filozofické fakulty Ostravské univerzity Den s překladem. Soutěž je už třetím rokem určena nejen vysokoškolským studentům, ale i studentům středních škol.

O co se jedná?

Jedná se o překladatelskou soutěž určenou studentům středních a vysokých škol, kteří by si chtěli vyzkoušet práci překladatele, prověřit své jazykové schopnosti a talent. Studenti si mohou zvolit, z jakého jazyka chtějí překládat (z angličtiny, francouzštiny, němčiny, polštiny, ruštiny a španělštiny), přičemž pro vysokoškoláky je nabídka rozšířena ještě o portugalský, italský a latinský jazyk.

Kdy se soutěž koná?

Soutěž otevíráme vždy v říjnu a soutěžní překlady přijímáme až do 31. ledna. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, konference a doprovodné překladatelské dílny pro soutěžící se konají 16. března 2021 na Filozofické fakultě OU za účasti porotců a konferenčních hostů – překladatelů a tlumočníků.

Jak se přihlásit?

Podmínky soutěže se pro středoškoláky a vysokoškoláky liší, před přihlášením je proto důležité si důkladně přečíst podmínky a pravidla soutěže. Středoškoláci se do soutěže mohou přihlásit pouze prostřednictvím svého vyučujícího, vysokoškoláci se mohou hlásit přímo prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

Jak probíhá vyhodnocení soutěže?

Soutěžní překlady posuzují poroty složené z odborníků na jazyk, z něhož soutěžící překládá; nejzdařilejší překlady budou oceněny za každý z jazyků 1. až 3. místem v soutěži studentů středních škol a čestným uznáním v soutěži vysokoškolských studentů, nechybí ani drobné dárky a všichni účastníci soutěže dostanou certifikát o účasti v soutěži. Ocenění i certifikáty budou všem zúčastněným předány 16. března 2021 na Dni s překladem.

Na koho se lze obrátit s dotazem?

Vaše dotazy i připomínky jsou vítány – využijte prosím kontaktů na koordinátory.


Těšíme se na Vaši účast, děkujeme za spolupráci vyučujícím a studentům přejeme příjemné chvíle při překládání a úspěch v soutěži.


Soutěž je vyhlášena katedrami anglistiky a amerikanistiky, germanistiky, romanistiky, slavistiky a latinského jazyka a kultury pro akademický rok 2020/2021 pod záštitou děkana Filozofické fakulty Ostravské univerzity, doc. Mgr. Roberta Antonína, Ph.D., Soutěž Den s překladem je oceněná EVROPSKOU JAZYKOVOU CENOU LABEL 2009.


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 05. 2020