Výsledky XVII. ročníku překladatelské soutěže vyhlášené 8. března 2022

Porotci soutěže hodnotili na všech katedrách cizích jazyků FF OU celkem 259 překladů: 45 příspěvků studentů vysokých škol a 214 překladů studentů středních škol.

Studenti ocenění v kategorii středních škol

Překlady z anglického jazyka

Neliterární překlad:
2. místo: Daniela Vojkůvková z Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci

Literární překlad:
1. místo: Agáta Kahánková, Masarykovo gymnázium, Příbor a Aneta Štaflová z Gymnázia J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích
2. místo: Eliška Drlíková z Gymnázia Jana Šabršuly v Orlové
3. místo: Anežka Klosová z Masarykova gymnázia v Příboře a Marie Slezáková z Gymnázia Matyáše Lercha v Brně


Překlady z německého jazyka

Literární překlad:
1. místo: Ema Martináková, Matiční gymnázium, Ostrava
2. místo: Linda Kováčová, Střední škola společného stravování Ostrava – Hrabůvka
3. místo: Eliška Hrubošová, Gymnázium Říčany

Neliterární překlad:
1. místo: Karolína Kaczorová, Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor
2. místo: Nikola Winklerová, Gymnázium, obchodní akademie a jazyk. škola Hodonín
3. místo: Elena Musilová, Gymnázium Ústí nad Orlicí


Překlady z francouzského jazyka

Literární překlad:
1. místo: Julie Mečiarová, Střední škola hotelnictví a služeb, Opava
2. místo: Alžběta Malá, Gymnázium a Jazyková škola, Zlín
3. místo: Martina Gajdušková, Masarykovo gymnázium, Příbor a Soňa Šrubařová, Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec

Neliterární překlad:
1. místo: Noemi Kuklišová – Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín
2. místo: Jan Tvrdoň – Gymnázium Matyáše Lercha, Brno


Překlady ze španělského jazyka

1. místo: Anna Kocmánková, Gymnázium Krnov
2. místo: David Popelka, Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov a Alžběta Skřontová, Mendelovo gymnázium, Opava
3. místo: Michaela Zástavová, Gymnázium, obchodní akademie a jaz. škola Hodonín


Překlady z ruského jazyka

Literární překlad:
1. místo: Vojtěch Mertlík, Gymnázium Otrokovice
2. místo: Adéla Průchová, Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a církevní ZŠ, České Budějovice
3. místo: Tereza Žídková, Mendelovo gymnázium, Opava

Neliterární překlad:
1. místo: Elena Musilová, Gymnázium v Ústí nad Orlicí
2. místo: Jan Vybíhal, Gymnázium Matyáše Lercha, Brno
3. místo: Linda Wrzecionková, Střední škola Havířov – Prostřední Suchá


Překlady z polského jazyka

1. místo: Marie Stašová, Polské gymnázium Juliusze Slowackého Český Těšín
2. místo: Dominik Prymus, Polské gymnázium Juliusze Slowackého Český Těšín
3. místo: Julie Bukovanská, Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu Krnov


Překlady z latinského jazyka

Neliterární překlad:
1. místo: Buchtelová Adéla, Gymnázium Karviná
2. místo: Plisková Eliška, Gymnázium Otrokovice
3. místo: Wiesner Daniel, Gymnázium Jihlava

Literární překlad:
1. místo: Bialonová Karolína, Gymnázium a Obchodní Akademie Orlová
2. místo: Hrubošová Eliška, Gymnázium Říčany
3. místo: Šimeček Maxmilián, Gymnázium Matyáše Lercha, Brno


Studenti ocenění v kategorii vysokých škol – čestná uznání

Překlady z anglického jazyka

Barbora Kokešová, Univerzita Pardubice, literární překlad


Překlady z německého jazyka

Marie Kočicová, Masarykova univerzita, literární překlad
Kateřina Klečková, Univerzita Pardubice, literární překlad
Luboš Krupa, Ostravská univerzita, neliterární překlad


Překlady z francouzského jazyka

Daniela Kuchtová, Masarykova univerzita


Překlady ze španělského jazyka

Markéta Hlásková, Univerzita Karlova


Překlad z ruského jazyka

Michaela Matušková, Ostravská univerzita, neliterární překlad
Michaela Fojtíková, Ostravská univerzita, literární překlad


Překlady z polského jazyka

Lucie Durczoková, Univerzita Palackého, Olomouc


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 03. 2022