XV. ročník překladatelské soutěže Den s překladem je vyhlášen

Od tohoto okamžiku se mohou studenti středních a vysokých škol hlásit do celostátní předkladatelské soutěže Filozofické fakulty Ostravské univerzity Den s překladem. Soutěž je už druhým rokem určena jak vysokoškolským studentům, tak studentům středních škol.

O co se jedná?

Jedná se o překladatelskou soutěž určenou studentům středních a vysokých škol, kteří by si chtěli vyzkoušet práci překladatele, prověřit své jazykové schopnosti a talent. Studenti si mohou zvolit, z jakého jazyka chtějí překládat (z angličtiny, francouzštiny, němčiny, polštiny, ruštiny a španělštiny), přičemž pro vysokoškoláky je nabídka rozšířena ještě o portugalský, italský a latinský jazyk.

Kdy se soutěž koná?

Soutěž je každoročně vyhlášena na začátku zimního semestru a trvá až do 31. ledna 2020. Po tuto dobu je možné zasílat soutěžní příspěvky do soutěže. Pozor, termín uzávěrky soutěže pro studenty středních škol je už 15. ledna 2020. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, konference a doprovodné překladatelské dílny pro soutěžící se konají 10. března 2020 na Filozofické fakultě OU za účasti porotců i profesionálních překladatelů.

Jak se přihlásit?

Podmínky soutěže se pro středoškoláky a vysokoškoláky liší, před přihlášením je proto důležité si důkladně přečíst podmínky a pravidla soutěže. Středoškoláci se do soutěže mohou přihlásit pouze prostřednictvím svého vyučujícího, vysokoškoláci se mohou hlásit přímo prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

Jak probíhá vyhodnocení soutěže?

Soutěžní překlady posuzují poroty složené z odborníků na jazyk, z něhož soutěžící překládá; nejzdařilejší překlady studentů středních škol budou oceněny za každý z jazyků 1. až 3. místem, studenti vysokých škol obdrží čestné uznání. Všichni účastníci obdrží certifikát o účasti v soutěži a nebudou chybět ani drobné dárky. Ocenění i certifikáty budou všem zúčastněným předány 10. března 2020 na Dni s překladem.

Na koho se lze obrátit s dotazem?

Vaše dotazy i připomínky jsou vítány – využijte prosím kontaktů na koordinátory.


Těšíme se na Vaši účast, děkujeme za spolupráci vyučujícím a studentům přejeme příjemné chvíle při překládání a úspěch v soutěži.


Soutěž je vyhlášena katedrami anglistiky a amerikanistiky, germanistiky, romanistiky, slavistiky a latinského jazyka a kultury pro akademický rok 2019/2020 pod záštitou děkana Filozofické fakulty Ostravské univerzity, doc. Mgr. Roberta Antonína, Ph.D., Soutěž Den s překladem je oceněná EVROPSKOU JAZYKOVOU CENOU LABEL 2009.


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 10. 2019