Pravidla soutěže

Studenti vysokých škol mohou prostřednictvím formuláře zaslat překlad libovolného textu, který si sami zvolí podle svého zájmu či plánovaného profesního zaměření. Soutěží se ve dvou kategoriích, literární (próza a poezie) a neliterární (populárně naučné nebo publicistické texty). Překlady mohou být z devíti různých jazyků – angličtiny, ruštiny, polštiny, španělštiny, němčiny, italštiny, francouzštiny, portugalštiny a latiny*. Překládá se vždy originál díla, výchozím textem nesmí být text přeložený z jiného jazyka. Samozřejmě je možné pro soutěž přeložit i text, který již byl v českém překladu vydán, ale v takovém případě je nutné přiložit stručný komentář, v němž se k původnímu překladu vyjádříte, tj. vyložíte, proč by měl nový překlad vzniknout, v čem se  odlišuje vaše překladatelská metoda, v čem je váš překlad jiný, nový, v čem může být přínosem. Zájemci mohou souběžně soutěžit v obou kategoriích nebo v překladu z více než jednoho jazyka.

Soutěž se tradičně vyhlašuje na začátku zimního semestru (v říjnu) a uzávěrka soutěžních příspěvků je 15. ledna následujícího roku. Každý ročník soutěže uzavírá v březnu Den s překladem se slavnostním předáváním čestných uznání autorům nejlepších překladů, dopolední konferencí, na které zazní přednášky předních translatologů, překladatelů a tlumočníků, a odpoledními workshopy na jazykových katedrách Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

Prosíme, dodržujte níže uvedená soutěžní pravidla, v opačném případě bude soutěžní příspěvek vyřazen.

 • Do soutěže přijímáme výhradně překlady z cizího jazyka do českého jazyka.
 • Jako soutěžní překlad nelze do soutěže přihlásit text, který už byl v minulosti publikován či hodnocen v jiné překladatelské soutěži nebo byl součástí seminární, bakalářské nebo magisterské práce.
 • Autorem soutěžního překladu je vždy jednotlivec, týmově zpracované překlady nebudou přijímány.
 • Pokud je soutěžním příspěvkem překlad textu, který již byl v minulosti přeložen jiným překladatelem, musí soutěžící doplnit svůj překlad komentářem, v němž vyloží, proč by měl vzniknout nový překlad, v čem se odlišuje jejich překladatelská metoda, v čem je soutěžní překlad jiný, nový, v čem může být přínosem.
 • Rozsah překladu neliterárního (populárně-naučného nebo publicistického) textu musí být minimálně 4, maximálně 5 normostran. Překlad literárního textu (prózy či dramatu) rovněž minimálně 4, maximálně 5 normostran. U překladu poezie se očekává minimálně 30, maximálně 40 veršů.
 • Odevzdávaný soubor s originálem a soutěžním překladem nesmí obsahovat naskenovaný text a nesmí v něm chybět úplný bibliografický údaj originálu.
 • Překlady jsou při hodnocení anonymní, proto prosím v záhlaví či zápatí souboru s originálem a soutěžním překladem neuvádějte své jméno.
 • Soutěžní příspěvky lze odevzdat výhradně elektronicky prostřednictvím soutěžního formuláře do 15. ledna následujícího roku od vyhlášení soutěže.

Pravidla soutěže pro středoškoláky

Studenti středních škol se mohou do soutěže zapojit pouze prostřednictvím svého vyučujícího na střední škole. Studenti středních škol si text k překladu nevybírají sami, překládají text, který je při vyhlášení soutěže zveřejněn na webových stránkách – pro každý soutěžní jazyk se nabízí jeden text v délce 1–2 normostrany. Soutěžní texty pro středoškoláky jsou ke stažení na těchto stránkách pouze v soutěžním období, a to od října do 15. ledna následujícího roku. Studenti odevzdají překlad svému vyučujícímu. Autorem soutěžního překladu je vždy jednotlivec, týmově zpracované překlady nebudou přijímány. Učitel vybere dva překlady z každého jazyka, které následně zašle do soutěže prostřednictvím e-mailové adresy .

Každá střední škola může zaslat pouze dva překlady z každého jazyka (celkem tedy maximálně 14 překladů). Do předmětu e-mailu prosím vždy uveďte název soutěže a jazyk, z něhož je překlad pořízen: např. Den s překladem, latina.

Postup přihlášení je následující:

 1. Vyberte si jazyk, z něhož chcete překládat: z angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, ruštiny, polštiny, latiny.
 2. Stáhněte si soutěžní text k překladu.
 3. Kontaktujte příslušného vyučujícího.
 4. Zvolte si přezdívku, pod kterou budete soutěžit, a nezapomeňte se podepsat přezdívkou přímo k textu překladu. Odevzdejte soutěžní překlad svému vyučujícímu.
 5. Váš vyučující zašle překlad na adresu . Texty za každý soutěžní jazyk v samostatném e-mailu.
 6. V textu e-mailu je třeba uvést 4 údaje: jméno a příjmení studenta, přezdívku studenta, e-mail studenta, úplný název (nikoli zkratku) a adresu školy. Neuvedení těchto údajů je důvodem k vyřazení ze soutěže.
 7. Na e-mail se soutěžními překlady vždy odpovídáme – pokud odpověď s potvrzením neobdržíte, ujistěte se prosím, že odeslání na danou adresu skutečně proběhlo.

Do předmětu e-mailové zprávy je třeba uvést:

 • název soutěže (Den s překladem nebo stačí zkratka DsP)
 • zvolený soutěžní jazyk (například: „DsP – francouzština“)

Soutěžní ročník se tradičně vyhlašuje v říjnu a uzavírá v březnu Dnem s překladem se slavnostním předáváním ocenění autorům nejlepších překladů, dopolední konferencí, na které zazní přednášky předních translatologů, překladatelů a tlumočníků, a odpoledními workshopy na jazykových katedrách Filozofické fakulty Ostravské univerzity.


* u překladů z latiny lze přijmout pouze texty antických, středověkých a humanistických autorů


Zveřejněno / aktualizováno: 26. 09. 2023