Soutěž pro vysokoškoláky

Soutěž se vyhlašuje každoročně na začátku zimního semestru, uzávěrka soutěžních příspěvků je 15. ledna následujícího roku. V tomto období se můžete přihlásit do soutěže odevzdáním svého soutěžního příspěvku – překladu původního cizojazyčného textu dle vlastního výběru, který dosud nebyl publikován, ani hodnocen v jiné překladatelské soutěži či jako součást seminární, bakalářské nebo magisterské práce. Soutěžit mohou překlady z angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, portugalštiny, italštiny, ruštiny, polštiny a latiny*, očekáváme překlady v délce minimálně 4 a maximálně 5 normostran v případě neliterárního či prozaického textu a minimálně 30 a maximálně 40 veršů v případě poezie. Jako výchozí text pro soutěžní překlad je vhodné pouze originální dílo, nikoli již přeložený text. Autorem soutěžního překladu je vždy jednotlivec, týmově zpracované překlady nebudou přijímány. Přímo do souboru s překladem je třeba doplnit také originál s úplným bibliografickým údajem (jméno a příjmení autora, název publikace, místo a rok vydání a název nakladatelství). Překlady jsou při hodnocení anonymní, proto prosím v záhlaví či zápatí souboru s originálem a soutěžním překladem neuvádějte své jméno.

Soutěžní překlad můžete vkládat prostřednictvím přihlašovacího formuláře, do něhož uvedete osobní údaje a zkopírujete překlad i originál, nesmí se jednat o naskenovaný dokument. Zájemci mohou souběžně soutěžit v obou kategoriích nebo v překladu z více než jednoho jazyka. Nezapomeňte si pečlivě prostudovat pravidla soutěže.

Vyhodnocení soutěže

Soutěžní překlady posuzují nezávisle dva členové poroty na katedře jazyka, z něhož soutěžící překládá. Srovnávají každý překlad s výchozím textem a hodnotí, zda:

  1. přeložený text zachovává věcný význam originálu;
  2. je text překladu smysluplný, souvislý a tvoří přirozený celek;
  3. je jazyk a styl textu konzistentní, výstižný a odpovídá danému žánru a cílovým čtenářům;
  4. je překlad nápaditý, vynalézavý a tvořivý při řešení překladatelských problémů;
  5. překlad nevykazuje zásadní gramatické či pravopisné chyby, zvláště takové, které narušují porozumění textu.

Všichni účastníci soutěže dostanou certifikát o účasti v soutěži, nejlepší práce budou oceněny čestným uznáním a cenami. Pořadí oceněných příspěvků se neurčuje. Celý ročník soutěže bude slavnostně uzavřen v březnu DNEM S PŘEKLADEM, jehož součástí jsou vedle předání čestných uznání také přednášky předních translatologů, překladatelů a tlumočníků a překladatelské dílny na jazykových katedrách. Seznamy účastníků soutěže, nositelů čestných uznání a výbor nejlepších překladů budou publikovány ve sborníku překladatelské soutěže.

Na koho se mohu obrátit s dotazem?

Vaše dotazy či připomínky jsou vítány – využijte prosím kontaktů na koordinátory soutěže.

* u překladů z latiny lze přijmout pouze texty antických, středověkých a humanistických autorů


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 09. 2022