Soutěž pro vysokoškoláky

Soutěž se vyhlašuje každoročně na začátku zimního semestru, uzávěrka soutěžních příspěvků je na konce ledna následujícího roku. V tomto období se můžete přihlásit do soutěže odevzdáním svého soutěžního příspěvku – překladu původního cizojazyčného textu dle vlastního výběru, který dosud nebyl publikován, ani hodnocen v jiné překladatelské soutěži či jako součást seminární, bakalářské nebo magisterské práce. Soutěžit mohou překlady z angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, portugalštiny, italštiny, ruštiny, polštiny a latiny, přičemž překlad by neměl být delší než 7-10 normostran v případě neliterárního či prozaického textu a 40 veršů v případě poezie. Jako výchozí text pro soutěžní překlad je vhodné pouze originální dílo, nikoli již přeložený text. Autorem soutěžního překladu je vždy jednotlivec, týmově zpracované překlady nebudou přijímány. K překladu je třeba doplnit také originál s úplným bibliografickým údajem (jméno a příjmení autora, název publikace, místo a rok vydání a název nakladatelství).

Soutěžní překlad můžete vkládat prostřednictvím přihlašovacího formuláře, do něhož uvedete osobní údaje a zkopírujete překlad. Zájemci mohou souběžně soutěžit v obou kategoriích nebo v překladu z více než jednoho jazyka. Nezapomeňte si pečlivě prostudovat pravidla soutěže Den s překladem.

Vyhodnocení soutěže

Soutěžní překlady posuzují nezávisle dva členové poroty na katedře jazyka, z něhož soutěžící překládá. Všichni účastníci soutěže dostanou certifikát o účasti v soutěži, nejlepší práce budou oceněny čestným uznáním a cenami. Pořadí oceněných příspěvků se neurčuje. Celý ročník soutěže bude slavnostně uzavřen 10. března 2020 DNEM S PŘEKLADEM, jehož součástí jsou vedle předání čestných uznání také přednášky předních translatologů, překladatelů a tlumočníků a překladatelské dílny na jazykových katedrách. Seznamy účastníků soutěže, nositelů čestných uznání a výbor nejlepších překladů budou publikovány ve sborníku překladatelské soutěže.

Na koho se mohu obrátit s dotazem?

Vaše dotazy či připomínky jsou vítány – využijte prosím kontaktů na koordinátory soutěže.


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 10. 2019