Soutěž pro vysokoškoláky

Děkujeme, že jste se rozhodl/a zúčastnit soutěže Dne s překladem. Studenti a studentky vysokých škol se mohou do soutěže zapojit zasláním libovolného překladu z cizího jazyka (angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, portugalštiny, italštiny, ruštiny, polštiny a latiny), přičemž překlad by neměl být delší než 7-10 normostran v případě neliterárního či literárního textu a 40 veršů v případě poezie. Soutěž se vyhlašuje vždy v září (na začátku zimního semestru), uzávěrka soutěžních příspěvků je do konce ledna následujícího roku a vyhlášení výsledků se koná v březnu následujícího roku.

Soutěžní překlad můžete vkládat prostřednictvím přihlašovacího formuláře, do něhož uvedete osobní údaje a zkopírujete překlad. Formulář vygeneruje číslo, pod nímž bude dále postoupen porotě k posouzení. Soutěž je anonymní. Do soutěže se můžete zapojit zasláním jednoho i více překladů, vždy z jiného jazyka.


Zveřejněno / aktualizováno: 30. 08. 2019