O soutěži

Co to je Den s překladem

Den s překladem je překladatelská soutěž Filozofické fakulty Ostravské univerzity, jejíž součástí je také jednodenní konference a překladatelské workshopy. Do soutěže se mohou přihlásit studenti bakalářských a magisterských programů bez ohledu na typ školy a studijní obor. Od roku 2018 je soutěž otevřená také studentům středních škol, kteří by si rádi prověřili své překladatelské schopnosti a talent.

Soutěž je jediná svého druhu v ČR, která je určena výhradně studentům, kteří teprve získávají první zkušenosti s překlady nejrůznějších textů současné i starší beletrie, poezie i textů z populárně naučné literatury či literatury faktu. Soutěž je anonymní. Soutěžní překlady posuzují nezávisle dva členové poroty. Všichni účastníci soutěže dostanou certifikát o účasti v soutěži, nejlepší práce budou oceněny čestným uznáním. Pořadí oceněných příspěvků se neurčuje.

Díky soutěži mají studenti možnost porovnat kvalitu překladů a získat cenné rady zkušených profesionálů. Den s překladem tak pro mnohé může být odrazovým můstkem k budoucí profesi překladatele.

Něco málo z historie soutěže...

Nápad založit soutěž pro studenty vzešel přímo z řad studentů jazykových oborů Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Do roku 2004 nebyla v České republice žádná soutěž pro začínající neprofesionální překladatele, která by byla otevřena pouze studentům a která by umožňovala soutěžit také v kategorii neliterárního překladu. Studenti a začínající překladatelé tak neměli příliš mnoho možností, jak načerpat zkušenosti, porovnat či konzultovat své překladatelské výsledky s profesionálními překladateli a získat nutnou sebedůvěru. I proto je součástí soutěže od počátků také překladatelská konference a workshop, kde se v diskusi nad soutěžními překlady setkávají studenti, členové poroty i hostující profesionální překladatelé.

Filozofická fakulta Ostravské univerzity dlouhodobě patří k vynikajícím pracovištím nabízejícím výuku cizích jazyků, mnoho laureátů soutěže a profesionálních překladatelů a tlumočníků jsou absolventy Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Soutěž si za své trvání získala uznání mezi odbornou veřejností, každoročně se soutěže účastní studenti vysokých škol z celé České republiky. V roce 2009 získala soutěž ocenění Evropská jazyková cena LABEL.

Za dobu existence soutěže od roku 2004 prošlo soutěží mnoho dnes už renomovaných překladatelů.


Zveřejněno / aktualizováno: 30. 08. 2019